Maria’s Emotional Reunion: Finding Family in the Majestic Tatras

In this episode, we'll journey with Maria as she reunites with her family atop the stunning Tatras, rediscovering the love and joy that was lost for years.

Sk: Mária stála na vrchole kopca v Tatrách.
En: Maria stood at the top of a hill in the Tatras.

Sk: Pred ňou sa rozprestieral nádherný výhľad – lesy, rieky a vzdialené horské štíty.
En: Before her spread a magnificent view – forests, rivers, and distant mountain peaks.

Sk: Bolo to miesto, kde jej rodina chodievala kempovať, keď boli deti.
En: It was a place where her family used to camp when they were children.

Sk: Teraz, po mnohých rokoch, bola späť.
En: Now, after many years, she was back.

Sk: Keď Mária opustila Slovensko, jej rodina sa rozdelila.
En: When Maria left Slovakia, her family split apart.

Sk: Ona išla do ďalekej krajiny.
En: She went to a far-off country.

Sk: Bez telefónov a internetu nebolo ľahké udržiavať kontakt.
En: Without phones and the internet, it wasn't easy to keep in touch.

Sk: Časom sa stratil aj posledný list.
En: Over time, even the last letter was lost.

Sk: Roky prešli.
En: Years passed.

Sk: Napokon dostala list od svojho brata.
En: Finally, she received a letter from her brother.

Sk: Písal, že sa celá rodina konečne znovu stretne v Tatrách.
En: He wrote that the whole family was finally going to reunite in the Tatras.

Sk: Miesto, ktoré všetci milovali od detstva.
En: A place they all loved since childhood.

Sk: Mária bola šťastná a nadšená.
En: Maria was happy and excited.

Sk: Chcela ich všetkých vidieť a objímať.
En: She wanted to see and hug them all.

Sk: Na ceste hore kopcom sa zastavila pri starom strome.
En: On the way up the hill, she stopped by an old tree.

Sk: Jej otec tam vždy sadával a hral na gitare.
En: Her father used to sit there and play the guitar.

Sk: Jej srdce sa naplnilo radosťou, keď začula vzdialené hlasy a smiech.
En: Her heart filled with joy when she heard distant voices and laughter.

Sk: Podišla bližšie.
En: She walked closer.

Sk: Tam stáli.
En: There they stood.

Sk: Jej brat Jozef prvý uvidel svoju sestru.
En: Her brother Joseph was the first to see his sister.

Sk: Zamával jej a rozbehol sa k nej.
En: He waved at her and ran toward her.

Sk: „Mária!
En: "Maria!"

Sk: “ zvolal.
En: he exclaimed.

Sk: „Si tu!
En: "You're here!"

Sk: “Mária sa rozbehla, srdce jej búchalo.
En: Maria started running, her heart pounding.

Sk: Objali sa.
En: They embraced.

Sk: Jej matka a otec prišli k nim, obaja plakali.
En: Her mother and father came over, both crying.

Sk: „Chýbala si nám,“ povedala jej matka.
En: "We missed you," her mother said.

Sk: „Aj vy mne,“ odpovedala Mária so slzami v očiach.
En: "I missed you too," Maria replied with tears in her eyes.

Sk: Slnko pomaly zapadalo.
En: The sun was slowly setting.

Sk: Všetci si sadli okolo ohňa.
En: They all sat around the fire.

Sk: Otec opäť vytiahol gitaru a začal hrať staré piesne.
En: Her father once again took out his guitar and started playing old songs.

Sk: Spievali a smiali sa.
En: They sang and laughed.

Sk: Mária spomínala na detstvo.
En: Maria reminisced about her childhood.

Sk: V tme noci Mária cítila, ako ju obklopuje teplo rodiny.
En: In the darkness of the night, Maria felt enveloped by the warmth of her family.

Sk: Vedela, že tu vždy bude jej domov.
En: She knew this would always be her home.

Sk: Boli spolu, a to bolo jediné, na čom záležalo.
En: They were together, and that was all that mattered.

Sk: A tak Mária našla to, čo stratila pred mnohými rokmi.
En: And so, Maria found what she had lost many years ago.

Sk: Lásku rodiny a radosť z prítomnosti blízkych.
En: The love of her family and the joy of being with her loved ones.

Sk: Tam, v náruči Tatier, našli všetci svoje miesto.
En: There, in the embrace of the Tatras, they all found their place.

Sk: Spolu.
En: Together.