Building Love and Furniture: An IKEA Assembly Tale

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: Det var en vanlig lördag vid IKEA:s gigantiska varuhus i Kungens Kurva.
En: It was a typical Saturday at IKEA’s gigantic store in Kungens Kurva.

Sv: Erik och Signe, ett ungt par som nyligen hade bestämt sig för att flytta ihop, hade tillbringat hela morgonen där.
En: Erik and Signe, a young couple who had recently decided to move in together, had spent the entire morning there.

Sv: De hade fyllt sin vagn till bristningsgränsen med möbler för deras nya lägenhet.
En: They had filled their cart to the brim with furniture for their new apartment.

Sv: Med sin bil fullastad lämnade de varuhuset och begav sig hemåt.
En: With their car loaded, they left the store and headed home.

Sv: Väl hemma på Banérgatan i Stockholm, kände Erik och Signe en stolthet.
En: Back at their home on Banérgatan in Stockholm, Erik and Signe felt a sense of pride.

Sv: De skulle montera sina möbler själva, utan instruktioner.
En: They were going to assemble their furniture themselves, without instructions.

Sv: De öppnade det första paketet, ett vitt BILLY bokhylla.
En: They opened the first package, a white BILLY bookshelf.

Sv: Väskorna ramlade ut på golvet.
En: Bags spilled out onto the floor.

Sv: Massa skruvar, spikar och träbitar låg utspridda.
En: Lots of screws, nails, and pieces of wood were scattered around.

Sv: Erik knäppte sina armar och Signe loggade på Instagram.
En: Erik rolled up his sleeves and Signe logged onto Instagram.

Sv: De var redo.
En: They were ready.

Sv: Timme efter timme gick.
En: Hour after hour passed.

Sv: Erik svettades och Signe tuggade på sina naglar.
En: Erik sweated and Signe chewed on her nails.

Sv: Bokhyllan såg ut som ett misslyckat experiment.
En: The bookshelf looked like a failed experiment.

Sv: Skruvarna lösa och brädorna sneda.
En: Loose screws and skewed boards.

Sv: Det var natt och de var utmattade.
En: It was night and they were exhausted.

Sv: Erik och Signe tittade på varandra.
En: Erik and Signe looked at each other.

Sv: De förstod nu varför IKEA tillhandahåller instruktioner.
En: They now understood why IKEA provides instructions.

Sv: Bråket började.
En: The argument began.

Sv: Erik hävdade att det var Signe som hade mixat upp skruvarna.
En: Erik claimed that Signe had mixed up the screws.

Sv: Signe pekade på Erik och sa att han inte lyssnade på henne.
En: Signe pointed at Erik and said he wasn’t listening to her.

Sv: Lägenheten fylldes med höga röster och spända miner.
En: The apartment filled with loud voices and tense expressions.

Sv: Deras tro att de skulle klara det utan instruktioner var krossad.
En: Their belief that they could manage without instructions was shattered.

Sv: Deras samarbete hade misslyckats.
En: Their collaboration had failed.

Sv: Nästa morgon vaknade de upp, fortfarande trötta.
En: The next morning they woke up, still tired.

Sv: IKEA:s inte så perfekta BILLY bokhylla stod där, som en påminnelse om gårdagens misslyckande.
En: IKEA’s not-so-perfect BILLY bookshelf stood there, a reminder of yesterday’s failure.

Sv: Erik svepte med handen över sin panna och suckade.
En: Erik ran his hand over his forehead and sighed.

Sv: Signe tittade på bokhyllan.
En: Signe looked at the bookshelf.

Sv: Lösningen kom i form av IKEA:s instruktionsmanual.
En: The solution came in the form of IKEA’s instruction manual.

Sv: Erik tog upp den, bläddrade igenom, och började montera om.
En: Erik picked it up, flipped through it, and started reassembling.

Sv: Signe, som var utrustad med skruvmejseln, hjälpte till.
En: Signe, equipped with the screwdriver, helped.

Sv: De följde varje steg noga.
En: They followed each step carefully.

Sv: Och skulle du tro det, efter några timmar stod en perfekt BILLY bokhylla i deras vardagsrum.
En: And would you believe it, after a few hours, a perfect BILLY bookshelf stood in their living room.

Sv: Erik och Signe log mot varandra, trötta men nöjda.
En: Erik and Signe smiled at each other, tired but satisfied.

Sv: De hade överkommit sin konflikt.
En: They had overcome their conflict.

Sv: De insåg att det inte var någon skam i att följa instruktionerna.
En: They realized there was no shame in following the instructions.

Sv: Tillsammans, med instruktionerna som deras guide, hade de lyckats.
En: Together, with the instructions as their guide, they had succeeded.

Sv: BILLY bokhyllan var ett vittnesbörd till detta.
En: The BILLY bookshelf was a testament to this.

Sv: Deras lördag på IKEA och den kaotiska lördagskvällen var nu ett minne de alltid skulle skratta åt varje gång de såg sin “perfekta” BILLY bokhylla.
En: Their Saturday at IKEA and the chaotic Saturday evening were now memories they would always laugh at every time they saw their “perfect” BILLY bookshelf.

Vocabulary Words:
butik : store
möbler : furniture
lägenhet : apartment
paket : package
bokhylla : bookshelf
skruvar : screws
spikar : nails
trä : wood
Instagram : Instagram
instruktioner : instructions
experiment : experiment
misslyckat : failed
bråk : argument
lyssna : listen
röster : voices
spända : tense
konflikt : conflict
lösning : solution
manual : manual
montera om : reassembling
skruvmejsel : screwdriver
följa : follow
lyckad : success
minnen : memories
skratta : laugh
perfekt : perfect
överkomma : overcome
skam : shame
guide : guide