Challenges and Triumphs: A Furniture Assembly Adventure

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: En solig söndageftermiddag, på en parkeringsplats full av lampor blå och gula.
En: On a sunny Sunday afternoon, in a parking lot full of blue and yellow lights.

Sv: Lars steg ur bilen, ivrig men nervös.
En: Lars stepped out of the car, excited but nervous.

Sv: Han var på IKEA.
En: He was at IKEA.

Sv: Det var dags att välja nya möbler för hans rum.
En: It was time to choose new furniture for his room.

Sv: Inne på IKEA, Lars gick runt bland alla olika möbler.
En: Inside IKEA, Lars walked around among all the different furniture.

Sv: Han såg stolar, bord, soffor.
En: He saw chairs, tables, sofas.

Sv: Allt var så snyggt.
En: Everything was so stylish.

Sv: Efter långt letande valde Lars en bokhylla, en skrivbord och en stol.
En: After a long search, Lars chose a bookshelf, a desk, and a chair.

Sv: De var alla i samma fina, mörka trä.
En: They were all in the same beautiful, dark wood.

Sv: Nu var det dags att köpa.
En: Now it was time to buy.

Sv: Lars drog alla paketen till bilen.
En: Lars dragged all the packages to the car.

Sv: De var tunga men han var stark.
En: They were heavy but he was strong.

Sv: Han lastade dem och startade bilen.
En: He loaded them and started the car.

Sv: Hemma var nästa steg.
En: Home was the next step.

Sv: Hemma igen, Lars började montera möblerna.
En: Back home, Lars began assembling the furniture.

Sv: Men snart kom problemet.
En: But soon the problem arose.

Sv: Det fanns ingen instruktion med.
En: There were no instructions.

Sv: Lars hade förlorat den på IKEA.
En: Lars had lost it at IKEA.

Sv: Nu satt han på golvet med alla delar omkring sig.
En: Now he sat on the floor with all the parts around him.

Sv: Lars tänkte hårt.
En: Lars thought hard.

Sv: Hur skulle han lösa problemet?
En: How would he solve the problem?

Sv: Lars försökte montera möblerna på eget bevåg.
En: Lars tried to assemble the furniture on his own.

Sv: Han fäste delar, skruvade skruvar.
En: He attached parts, screwed screws.

Sv: Men det var svårt.
En: But it was difficult.

Sv: Skrivbordet sjönk.
En: The desk sank.

Sv: Bokhyllan vacklade.
En: The bookshelf wobbled.

Sv: Stolen var instabil.
En: The chair was unstable.

Sv: Lars var frustrerad.
En: Lars was frustrated.

Sv: Just då ringde telefonen.
En: Just then the phone rang.

Sv: Lars svarade.
En: Lars answered.

Sv: På andra sidan luren var hans vän, John.
En: On the other end of the line was his friend, John.

Sv: Han berättade att han hade sett en video på internet om hur man monterar möbler från IKEA.
En: He told Lars that he had seen a video on the internet about assembling furniture from IKEA.

Sv: Lars blev glad.
En: Lars was happy.

Sv: Han frågade John om han kunde komma och hjälpa.
En: He asked John if he could come and help.

Sv: John kom snabbt.
En: John came quickly.

Sv: Med Johns hjälp började delarna falla på plats.
En: With John’s help, the pieces began to fall into place.

Sv: Det tog tid men de gjorde det tillsammans.
En: It took time but they did it together.

Sv: Till slut stod alla möbler monterade och stabila.
En: In the end, all the furniture was assembled and stable.

Sv: Lars och John satt ner, trötta men nöjda.
En: Lars and John sat down, tired but satisfied.

Sv: De skålade med läsk och skrattade.
En: They toasted with soda and laughed.

Sv: Nu var det äntligen klart.
En: It was finally done.

Sv: Trots svårigheterna hade Lars löst problemet.
En: Despite the difficulties, Lars solved the problem.

Sv: Han lärde sig att han inte alltid kan göra saker ensam.
En: He learned that he can’t always do things alone.

Sv: Ibland behöver vi hjälp också.
En: Sometimes we need help too.

Sv: Den dagen kommer Lars alltid att minnas.
En: That day Lars will always remember.

Sv: Den dagen hans rum blev vackert med nya möbler från IKEA.
En: The day his room became beautiful with new furniture from IKEA.

Sv: Den dagen han övervann en stor utmaning.
En: The day he overcame a big challenge.

Sv: Det var en lycklig slut på en spännande dag.
En: It was a happy ending to an exciting day.

Sv: Alla Lars nya möbler stod nu stolta i hans rum.
En: All of Lars’ new furniture now proudly stood in his room.

Sv: Lars slog sig ner på sin nya stol, las sin bok på den nya skrivbordet och log.
En: Lars sat down on his new chair, read his book on the new desk, and smiled.

Sv: Nu var hans rum äntligen komplett.
En: His room was finally complete.

Vocabulary Words:
Söndag : Sunday
eftermiddag : afternoon
parkeringsplats : parking lot
bil : car
ivrig : excited
nervös : nervous
möbler : furniture
rum : room
stolar : chairs
bord : tables
soffor : sofas
snyggt : stylish
bokhylla : bookshelf
skrivbord : desk
stol : chair
trä : wood
paket : packages
tung : heavy
stark : strong
montera : assemble
instruktioner : instructions
förlorat : lost
golvet : floor
delar : parts
lösa : solve
problem : problem
frustrerad : frustrated
telefon : phone
video : video
internet : internet