The Chronicles of the Hungry Moose: A Surprising Encounter in Stockholm

Fluent Fiction – Swedish
www.FluentFiction.org/Swedish
Story Transcript:
Sv: Det är soligt i Stockholm.
En: It’s sunny in Stockholm.

Sv: Åsa känner svetten rinna nerför hennes rygg.
En: Åsa feels the sweat running down her back.

Sv: Hon skjuter upp sina glasögon på näsan och ser bort mot busshållplatsen.
En: She pushes up her glasses on her nose and looks towards the bus stop.

Sv: Buss 486, hennes biljett hem, är bara två minuter bort.
En: Bus 486, her ticket home, is just two minutes away.

Sv: Hon springer med sina tunga matkassar och sitt stressade hjärta.
En: She runs with her heavy bags of groceries and her racing heart.

Sv: Höstlöv rusar omkring runt hennes fötter.
En: Autumn leaves rush around her feet.

Sv: Åsa snubblar men räddar sig i tid.
En: Åsa stumbles but saves herself in time.

Sv: Hon känner tyngden av dagen i varje steg.
En: She feels the weight of the day in every step.

Sv: Jobbet.
En: The job.

Sv: Middagen som ska lagas.
En: The dinner to be cooked.

Sv: Läxorna som ska hjälpas med.
En: The homework to help with.

Sv: Hon kan inte missa denna buss!
En: She can’t miss this bus!

Sv: Då dyker det upp ur lövstormen: en enorm älg.
En: Then emerges from the flurry of leaves: a huge moose.

Sv: Åsa stannar helt.
En: Åsa stops completely.

Sv: Älgen vänder sina stora, blanka ögon mot henne.
En: The moose turns its big, shiny eyes towards her.

Sv: Några meter mellan dem.
En: A few meters between them.

Sv: Båda lika chockade.
En: Both equally shocked.

Sv: Båda lika fastfrusna.
En: Both equally frozen.

Sv: Buss 486 kör förbi.
En: Bus 486 passes by.

Sv: Åsa förblir stilla.
En: Åsa remains still.

Sv: Glöm middagen.
En: Forget dinner.

Sv: Glöm alla katastrofer hemma.
En: Forget all the disasters at home.

Sv: Det här är en älg på Odenplan!
En: There’s a moose at Odenplan!

Sv: En live älg mitt i Stockholm!
En: A live moose in the middle of Stockholm!

Sv: Hur ska Åsa hantera detta?
En: How will Åsa handle this?

Sv: Då börjar älgens mun röra sig.
En: Then the moose starts moving its mouth.

Sv: Den äter massor av löv.
En: It eats lots of leaves.

Sv: Åsa ler, lättad.
En: Åsa smiles, relieved.

Sv: Inget rusande älgattack, bara en hungrig älg i en stressig stad.
En: No rushing moose attack, just a hungry moose in a hectic city.

Sv: Så plötsligt, ler älgen tillbaka.
En: Suddenly, the moose smiles back.

Sv: Ja, man kan inte vara säker, men i Åsas huvud lät det logiska.
En: Yes, one can’t be sure, but in Åsa’s mind it sounded logical.

Sv: Hon tog upp sin mobil och tog ett foto.
En: She takes out her phone and takes a photo.

Sv: Allt kändes så roligt nu.
En: Everything feels so amusing now.

Sv: Älgen vandrar iväg.
En: The moose wanders off.

Sv: Åsa ser efter den, skrattar till sig själv.
En: Åsa watches it go, chuckling to herself.

Sv: Hon plockar upp sin matkasse igen.
En: She picks up her grocery bag again.

Sv: Där står en ny buss vid hållplatsen.
En: There’s a new bus at the stop.

Sv: Åsa springer till den, men inte av stress denna gång.
En: Åsa rushes to it, but not out of stress this time.

Sv: Det är istället av lättnad, av glädje.
En: It’s instead of relief, of joy.

Sv: Åsa kan nu hantera middagen, alla katastrofer hemma, och mest av allt, sig själv.
En: Åsa can now handle dinner, all the disasters at home, and most of all, herself.

Sv: En dag i Stockholm, med en live älg och ett missat buss, lärde henne att det finns mer i livet än stress och rädsla.
En: A day in Stockholm, with a live moose and a missed bus, taught her that there’s more to life than stress and fear.

Sv: Att det finns plats för överraskningar, skratt och älgar.
En: That there’s room for surprises, laughter, and moose.

Sv: Åsa sätter sig ner i bussen och tittar på sitt foto.
En: Åsa sits down on the bus and looks at her photo.

Sv: Något otroligt hade hänt i dag.
En: Something incredible happened today.

Sv: Stockholm har överraskat henne.
En: Stockholm surprised her.

Sv: Livet har överraskat henne.
En: Life surprised her.

Sv: Denna dag skulle vara den mest minnesvärda i hennes liv och hon skulle alltid berätta historien om den hungriga älgen på Odenplan till alla hon känner!
En: This day would be the most memorable in her life, and she would always tell the story of the hungry moose at Odenplan to everyone she knows!

Vocabulary Words:
soligt : sunny
svett : sweat
glasögon : glasses
busshållplats : bus stop
matkassar : groceries
höst : autumn
löv : leaves
älg : moose
blanka : shiny
chockade : shocked
fastfrusna : frozen
lövstorm : flurry
överraskad : surprised
buss : bus
foto : photo
otroligt : incredible
Stockholm : Stockholm
minnesvärd : memorable
skratt : laughter
lättnad : relief
vandra : wander
stress : stress
rädsla : fear
attack : attack
hungrig : hungry
stressig : hectic
logiska : logical
hantera : handle
historien : story
skrattar : chuckle