Chase to Charm: An Ostrich Tale

In this episode, we'll discover how a simple fly swatter turns a wild chase into an unexpected friendship in the heart of the Cape of Good Hope.

Af: Eendag, met die eerste lig van die son, terwyl die geur van fynbos nog vars in die lug hang, stap Johan en Anika opgewonde oor die wye vlaktes van Die Kaap die Goeie Hoop.
En: One day, with the first light of the sun, while the scent of fynbos still hangs fresh in the air, Johan and Anika walk excitedly across the wide plains of the Cape of Good Hope.

Af: Die twee vriende, altyd op soek na 'n nuwe avontuur, het 'n plan wat hulle die vorige aand oor kampvuur uitgedink het.
En: The two friends, always looking for a new adventure, have a plan they devised over a campfire the previous night.

Af: "Vandag," sê Johan met 'n laggie, "gaan ons 'n struisvogel vang.
En: "Today," says Johan with a chuckle, "we are going to catch an ostrich."

Af: "Anika trek haar wenkbroue op, "Met 'n vlieëswapper, Johan?
En: Anika raises her eyebrows, "With a fly swatter, Johan?

Af: Regtig?
En: Really?"

Af: "Johan knik.
En: Johan nods.

Af: Hy hou die vlieëswapper, wat meer soos 'n sierlike swaard lyk, in die lug op.
En: He holds the fly swatter, which looks more like an elegant sword, up in the air.

Af: "Hiermee sal ons hom mak maak!
En: "With this, we will make it tame!"

Af: " Die eerste paar ure van hul soektog het min sukses opgelewer.
En: The first few hours of their hunt yielded little success.

Af: Die struisvogels, groot en vinnige loopvoëls van die veld, was slim genoeg om die twee jong jagters op 'n veilige afstand te hou.
En: The ostriches, large and swift birds of the field, were clever enough to keep the two young hunters at a safe distance.

Af: Tog het Johan en Anika nie moed opgegee nie.
En: Nevertheless, Johan and Anika did not give up hope.

Af: Soos hulle deur die ruigtes van die natuurreservaat beweeg, leer hulle baie oor die diere se gedrag.
En: As they move through the rugged terrain of the nature reserve, they learn a lot about the behavior of the animals.

Af: Anika skryf notas in haar klein bruin notaboekie terwyl sy die struisvogels met 'n nuuskierigheid gade slaan.
En: Anika takes notes in her small brown notebook while observing the ostriches with curiosity.

Af: Uiteindelik, ná nog 'n uur se gesoek, sien hulle 'n struisvogel, alleen, pik-pik die grond asof hy besig is om vir sy middagete te soek.
En: Finally, after another hour of searching, they spot an ostrich, alone, pecking at the ground as if searching for its lunch.

Af: Johan beduie na Anika en lê 'n vinger oor sy lippe.
En: Johan gestures to Anika and puts a finger to his lips.

Af: Hulle moet nou versigtig wees om nie die groot voël af te skrik nie.
En: They must now be careful not to startle the large bird.

Af: Johan sluip nader, vlieëswapper gereed.
En: Johan sneaks closer, fly swatter at the ready.

Af: Maar soos hy een tree neem, kraak 'n takkie onder sy voet.
En: But as he takes a step, a twig cracks under his foot.

Af: In 'n oogwink kyk die struisvogel op en staar reguit in Johan se oë.
En: In an instant, the ostrich looks up and stares straight into Johan's eyes.

Af: "Goeie genade," fluister Anika.
En: "Good gracious," whispers Anika.

Af: Maar dis nou te laat, die struisvogel maak 'n diep gehang en begin hardloop.
En: But it's too late now, the ostrich lets out a deep sigh and starts to run.

Af: Johan, vasbeslote, waai die vlieëswapper deur die lug.
En: Determined, Johan swings the fly swatter through the air.

Af: "Ek sal hom vang!
En: "I will catch it!"

Af: " roep hy.
En: he shouts.

Af: Wat volg is 'n dolkomiese toneel van Johan en Anika wat agter die snelle voël aangaan, terwyl dit lyk asof die struisvogel net so lekker die jaagtog geniet.
En: What follows is a comical scene of Johan and Anika chasing after the fast bird, while it seems as if the ostrich is thoroughly enjoying the chase.

Af: Maar skielik, moeg van die jaag, staan die struisvogel stil, draai om en kyk na Johan wie se asem swaar trek.
En: But suddenly, tired of the pursuit, the ostrich stops, turns around, and looks at Johan who is breathing heavily.

Af: Johan staan ook stil, hy en die struisvogel kyk vir 'n laaste keer in mekaar se oë.
En: Johan also stops, and he and the ostrich look into each other's eyes one last time.

Af: Dan, tot almal se verrassing, lys die vlieëswapper sagkens teen die groot voël se nek, en iets onverwags gebeur – die struisvogel word kalm.
En: Then, to everyone's surprise, the fly swatter gently rests against the big bird's neck, and something unexpected happens – the ostrich becomes calm.

Af: "Hoe het jy dit gedoen?
En: "How did you do that?"

Af: " vra Anika verwonderd, terwyl hulle nou nader staan om die vriendelike reus te bewonder.
En: asks Anika, amazed, as they now stand closer to admire the friendly giant.

Af: "'n Sagte hand en 'n sagte hart," antwoord Johan met 'n glimlag.
En: "A gentle hand and a gentle heart," Johan answers with a smile.

Af: Daardie dag het hulle nie net 'n struisvogel gevange geneem nie, maar 'n kosbare les geleer.
En: That day, they not only captured an ostrich, but they also learned a valuable lesson.

Af: En so, met die ondergaande son wat die lug in skakerings van rooi en oranje verf, stap Johan en Anika terug huis toe, praat van hulle avontuur en hoe, soms, die saggies wat jy vang, die beste benadering kan wees.
En: And so, with the setting sun painting the sky in shades of red and orange, Johan and Anika walk back home, talking about their adventure and how, sometimes, the gentle approach is the best.

Af: En vir dae daarna het hulle verhaal gegons deur Die Kaap die Goeie Hoop, van twee vriende, 'n vlieëswapper, en 'n struisvogel wat vriende gemaak het.
En: And for days afterward, their story echoed through the Cape of Good Hope, of two friends, a fly swatter, and an ostrich that became friends.