Circling Amsterdam: A Windy Bicycle Adventure

In this episode, we'll pedal along with Daan and Lotte as they navigate the windy streets of Amsterdam, discovering the magic of cycling against the odds and forging unforgettable memories.

Nl: De zon stond hoog in de lucht boven Amsterdam.
En: The sun was high in the sky above Amsterdam.

Nl: De straten waren druk.
En: The streets were crowded.

Nl: Het was een mooie dag, maar een sterke wind woei over de stad.
En: It was a beautiful day, but a strong wind was blowing over the city.

Nl: Daan en Lotte, twee vrienden, hadden een plan.
En: Daan and Lotte, two friends, had a plan.

Nl: Ze wilden fietsen door de stad.
En: They wanted to cycle through the city.

Nl: De wind was sterk, maar ze waren niet bang.
En: The wind was strong, but they were not afraid.

Nl: Daan was de eerste die op zijn fiets stapte.
En: Daan was the first to get on his bike.

Nl: Hij trapte hard, maar de wind was sterker.
En: He pedaled hard, but the wind was stronger.

Nl: Daan reed in cirkels, hij kwam niet vooruit.
En: Daan rode in circles, he didn't make any progress.

Nl: Lotte lachte en probeerde het zelf.
En: Lotte laughed and tried it herself.

Nl: Maar ook zij reed in cirkels.
En: But she also rode in circles.

Nl: De wind was echt te sterk.
En: The wind was really too strong.

Nl: Ze lachten en bleven proberen.
En: They laughed and kept trying.

Nl: Ze reden rond de fontein op het Leidseplein, langs de grachten en langs het mooie Rijksmuseum.
En: They cycled around the fountain at Leidseplein, along the canals and past the beautiful Rijksmuseum.

Nl: Maar ze gingen niet ver.
En: But they didn't get far.

Nl: Ze gingen in cirkels.
En: They went in circles.

Nl: De wind was de baas.
En: The wind was in charge.

Nl: Lotte had een idee.
En: Lotte had an idea.

Nl: Ze draaide haar fiets om.
En: She turned her bike around.

Nl: Als ze tegen de wind in fietsen, zouden ze misschien vooruit kunnen komen.
En: If they cycled against the wind, they might be able to make progress.

Nl: Daan lachte, maar hij probeerde het ook.
En: Daan laughed, but he tried it too.

Nl: Het was moeilijk, maar het werkte.
En: It was difficult, but it worked.

Nl: Ze reden langzaam, maar ze gingen vooruit.
En: They rode slowly, but they moved forward.

Nl: Uren later waren ze moe maar blij.
En: Hours later, they were tired but happy.

Nl: Ze hadden de sterke wind verslagen.
En: They had beaten the strong wind.

Nl: Ze hadden door Amsterdam gefietst, ook al was het in cirkels.
En: They had cycled through Amsterdam, even though it was in circles.

Nl: Ze hadden gelachen, ze hadden plezier gehad.
En: They had laughed, they had fun.

Nl: Het was een goede dag.
En: It was a good day.

Nl: De zon ging onder.
En: The sun set.

Nl: De wind stopte.
En: The wind stopped.

Nl: Daan en Lotte reden terug naar huis.
En: Daan and Lotte rode back home.

Nl: Ze waren moe, maar ze hadden een geweldig verhaal te vertellen.
En: They were tired, but they had a great story to tell.

Nl: Over een dag in Amsterdam, met sterke wind en fietsen in cirkels.
En: About a day in Amsterdam, with strong wind and cycling in circles.

Nl: Het was een dag die ze nooit zouden vergeten.
En: It was a day they would never forget.