Cucumber Swap: A Market Mix-Up Tale

Fluent Fiction – Thai
www.FluentFiction.org/Thai
Story Transcript:
Th: วันหนึ่งที่ตลาดจตุจักรที่วุ่นวายและแสนจะสนุกสนาน เสียงเรียกเชิญของพ่อค้าแม่ค้าทำให้คนที่มาจับจ่ายสนใจไปทั่วทุกมุม
En: One day at the bustling and lively Chatuchak Market, the inviting calls of the merchants drew people to all corners.

Th: ซีรีได้เดินที่ตลาดกับเพื่อนที่ชื่อนวลและสมชาย
En: Seeri walked through the market with her friends, Nuang and Somchai.

Th: เธอต้องการซื้อผักสดๆ ไปทำสลัดให้กับครอบครัว
En: She wanted to buy fresh vegetables to make a salad for her family.

Th: ตามปกติซีรีชอบแตงกวามาก
En: As usual, Seeri liked cucumbers very much.

Th: มันเย็นและกรอบ อร่อยที่สุดเมื่อทานคู่กับน้ำยำรสเด็ด
En: They are cool and crisp and taste best when eaten with a delicious dipping sauce.

Th: ซีรีเริ่มเลือกผักที่ตามต้องการ ขณะที่นวลกับสมชายกำลังหยอกล้อกันข้างๆ
En: Seeri began to pick the vegetables she needed, while Nuang and Somchai were chatting next to her.

Th: แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อซีรีได้หยิบถุงพลาสติกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เธอคิดว่าแตงกวา โดยไม่ได้เช็คสิ่งที่อยู่ข้างในเลย
En: Unexpectedly, an event occurred when Seeri grabbed a plastic bag filled with what she thought was cucumbers without checking what was inside.

Th: ทีนี้เธอเดินมารวมกลุ่มกับเพื่อนและเตรียมกลับบ้าน
En: Now, she walked back to meet up with her friends and get ready to go home.

Th: ถึงบ้าน ซีรีตื่นเต้นที่จะทำสลัดแตงกวาให้ครอบครัวได้ลิ้มลอง
En: At home, Seeri was excited to make a cucumber salad for her family to enjoy.

Th: แต่เมื่อเปิดถุงพลาสติกออก สิ่งที่เธอเห็นคือพริกสดสีแดงๆ ที่เผ็ดจี๊ดจ๊าดแทนที่จะเป็นแตงกวา
En: But when she opened the plastic bag, what she saw was fresh, red hot peppers, which are very spicy, instead of cucumbers.

Th: ซีรีตกใจมาก แล้วเธอก็รู้สึกผิดหวัง เพราะตอนนี้ไม่มีวิธีที่จะทำสลัดได้ตามที่ต้องการ
En: Seeri was very disappointed, and she felt helpless because it was impossible to make the salad she wanted at that moment.

Th: เธอถามนวลและสมชายว่าจะทำอย่างไรดี
En: She asked Nuang and Somchai what to do.

Th: นวลแนะนำให้ซีรีโทรหาตลาดจตุจักรเพื่อหาร้านที่ซิ้อผัก
En: Nuang suggested that Seeri call Chatuchak Market to find a place to buy vegetables.

Th: ที่โชคดีคือร้านนั้นมีชื่อและเบอร์โทรศัพท์อยู่บนถุงพลาสติก
En: Luckily, the bag had the name and phone number of the store.

Th: ซีรีโทรไปทันทีและอธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
En: Seeri called immediately and explained the various events that had happened.

Th: พ่อค้าที่น่าจะเป็นเจ้าของพริกก็ลงความเห็นว่า เขาคิดว่ามีคนหนึ่งที่มารับแตงกวาแต่กลับไปกับพริกเผ็ดแทน ซีรีและพ่อค้านั้นยินดีที่จะแลกของกันคืนในวันถัดไป
En: The merchant, who was supposed to be the owner of the cucumbers, agreed to exchange the items the next day.

Th: ในที่สุด วันถัดมาซีรีได้เดินทางกลับไปที่ตลาดจตุจักร และได้พบกับคุณลุงที่เป็นเจ้าของพริก
En: Finally, the next day, Seeri went back to Chatuchak Market and met the uncle who owned the peppers.

Th: ซีรีคืนพริกเผ็ดและพร้อมกับรับแตงกวาที่เหนื่อยยากที่จะค้นหาไปทำสลัดอย่างที่หวังไว้
En: Seeri returned the hot peppers and received the cucumbers she had struggled to find for making the salad she hoped for.

Th: ทุกคนพอใจกับผลลัพธ์นี้ และซีรีก็ได้เรียนรู้ให้ตรวจสอบก่อนรับสิ่งใดๆจากตลาดครั้งหน้า
En: Everyone was pleased with the result, and Seeri learned to check before accepting anything from the market next time.

Th: และแน่นอนว่าครอบครัวของเธอก็ได้สลัดแตงกวากรอบๆ ทานอย่างสนุกสนานในคืนนั้น
En: And of course, her family enjoyed the crispy cucumbers in the salad that night.

Vocabulary Words:
เรียกเชิญ : calls
พ่อค้าแม่ค้า : merchants
กรอบ : crisp
น้ำยำ : dipping
หยิบ : grabbed
ผิดหวัง : disappointed
รู้สึกผิดหวัง : helpless
แลก : exchange
เหนื่อยยาก : struggled
พอใจ : pleased