Daan’s Lucky Birthday Surprise!

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: Daan was opgewonden.
En: Dan was excited.

Nl: Het was zijn verjaardag en hij keek er al weken naar uit om zijn cadeautjes uit te pakken.
En: It was his birthday and he had been looking forward to unwrapping his presents for weeks.

Nl: Hij had zijn beste vrienden Kim en Thijs uitgenodigd om bij hem thuis een klein feestje te vieren.
En: He had invited his best friends Kim and Thijs to celebrate a small party at his house.

Nl: Ze zaten allemaal rond de tafel in de woonkamer en het was tijd om te beginnen met het uitpakken van de cadeaus.
En: They all sat around the table in the living room and it was time to start unwrapping the presents.

Nl: Daan had het eerste cadeau in zijn handen.
En: Zane had the first present in his hands.

Nl: Het voelde zwaar en hij schudde het voorzichtig terwijl hij met zijn ogen dicht probeerde te achterhalen wat erin zat.
En: It felt heavy and he shook it gently, closing his eyes trying to figure out what was inside.

Nl: “Hmm, ik denk dat het een boek is!”
En: “Hmm, I think it’s a book!”

Nl: riep Daan enthousiast.
En: exclaimed Dan enthusiastically.

Nl: Kim en Thijs lachten terwijl ze toekeken.
En: Kim and Thijs laughed as they watched.

Nl: Nu was het de beurt aan Kim om een cadeau uit te pakken.
En: Now it was Kim’s turn to unwrap a present.

Nl: Ze pakte het cadeau voorzichtig op en begon te schudden.
En: She carefully picked up the gift and began to shake it.

Nl: Maar per ongeluk glipte het uit haar handen en viel het naar beneden.
En: But accidentally it slipped from her hands and fell down.

Nl: Iedereen reageerde geschrokken en keek naar het vallende cadeau.
En: Everyone was shocked and looked at the falling gift.

Nl: In een reflex staken Daan en Thijs hun handen uit om het cadeau te vangen.
En: In a reflex, Daan and Thijs reached out to catch the gift.

Nl: Maar ze raakten elkaar per ongeluk en hun handen raakten in de knoop.
En: But they accidentally touched and their hands got tangled.

Nl: Ze struikelden over elkaar heen en vielen allebei op de grond.
En: They tripped over each other and both fell to the ground.

Nl: Kim barstte in lachen uit terwijl ze naar het komische tafereel keek.
En: Kim burst out laughing as she watched the comedic scene.

Nl: Daan en Thijs stonden op, wrijvend over hun zere plekken, en begonnen ook te lachen.
En: Daan and Thijs got up, rubbing their sore spots, and started laughing too.

Nl: Het hele incident was eigenlijk best grappig.
En: The whole incident was actually quite funny.

Nl: Ze besloten om het cadeau niet meteen uit te pakken, maar eerst de rest van de cadeautjes te doen.
En: They decided not to unwrap the present right away, but to do the rest of the presents first.

Nl: Iedereen kreeg cadeaus die hen blij maakten.
En: Everyone received gifts that made them happy.

Nl: Daan kreeg een nieuwe voetbal, Kim een mooie tekenblokset en Thijs een sciencefictionboek waar hij al lang op had gewacht.
En: Daan got a new football, Kim a nice drawing pad set and Thijs a science fiction book he had been waiting for for a long time.

Nl: Nadat alle cadeaus waren uitgepakt, zaten ze weer rond de tafel.
En: After all the presents were unwrapped, they sat around the table again.

Nl: Daan zette het gevallen cadeau weer recht en pakte het voorzichtig op.
En: Zane straightened the fallen gift and picked it up carefully.

Nl: Hij schudde het een laatste keer voordat hij het opende.
En: He shook it one last time before opening it.

Nl: Toen het cadeau open ging, kon Daan zijn ogen niet geloven.
En: When the gift was opened, Zane couldn’t believe his eyes.

Nl: Het was een nieuw raceautootje, precies waar hij al maanden naar had verlangd.
En: It was a new race car, exactly what he had wanted for months.

Nl: Zijn ogen straalden van blijdschap.
En: His eyes beamed with joy.

Nl: Het verkeerd vangen van het cadeau had eigenlijk een geluk bij een ongeluk gebracht.
En: Catching the present incorrectly would actually have been a stroke of luck.

Nl: Als het niet was gevallen, had Daan dit geweldige cadeau nooit gekregen.
En: If it hadn’t fallen, Daan would never have received this great gift.

Nl: Iedereen lachte en genoot van het moment.
En: Everyone laughed and enjoyed the moment.

Nl: Het verjaardagsfeestje van Daan was een groot succes.
En: Dan’s birthday party was a great success.

Nl: En zo eindigde het verhaal van Daans verjaardagsfeestje met een lach.
En: And so the story of Daan’s birthday party ended with a smile.

Nl: Het cadeau dat gevallen was, had voor een komisch moment gezorgd en uiteindelijk een onverwachte verrassing opgeleverd.
En: The gift that had fallen had caused a comical moment and ultimately resulted in an unexpected surprise.

Nl: Daan, Kim en Thijs zouden dit feestje nog lang herinneren als een dag vol plezier en gelach.
En: Daan, Kim and Thijs would long remember this party as a day full of fun and laughter.

Vocabulary Words:
Daan : Dan
opgewonden : excited
verjaardag : birthday
uitpakken : unwrap
cadeautjes : presents
weken : weeks
uitgenodigd : invited
beste vrienden : best friends
vieren : celebrate
klein feestje : small party
thuis : house
tafel : table
woonkamer : living room
beginnen : start
Zane : Zane
handen : hands
voelde : felt
zwaar : heavy
schudde : shook
voorzichtig : gently
dicht : closing
ogen : eyes
achterhalen : figure out
erin : inside
riep : exclaimed
enthousiast : enthusiastically
lachten : laughed
toekeken : watched
oppakken : pick up
voorzichtig : carefully
schudden : shake
per ongeluk : accidentally
glipte : slipped
viel naar beneden : fell down
geschrokken : shocked
vallende : falling
reflex : reflex
staken uit : reached out
vangen : catch
raakten : touched
handen : hands
in de knoop : tangled
struikelden : tripped
over elkaar heen : over each other
vielen : fell
grond : ground
barstte in lachen uit : burst out laughing
komisch : comedic
tafereel : scene
stonden op : got up
wrijven : rubbing
zere plekken : sore spots
besloten : decided
meteen : right away
rest : rest
kreeg : received
blij : happy
nieuwe voetbal : new football
mooie tekenblokset : nice drawing pad set
sciencefictionboek : science fiction book
wachten op : waiting for
lang : long time
uitgepakt : unwrapped
zaten rond : sat around
rechtgezet : straightened
opgepakt : picked up
laatste keer : last time
opende : opened
geloven : believe
straalden van blijdschap : beamed with joy
Het vangen : Catching
verkeerd : incorrectly
geluk bij een ongeluk : stroke of luck
groot succes : great success
eindigde : ended
lach : smile
veroorzaakt : caused
komisch moment : comical moment
uiteindelijk : ultimately
opgeleverd : resulted
onverwachte verrassing : unexpected surprise
lang herinneren : long remember
dag : day
plezier en gelach. : fun and laughter