Dance of Chance: Unlikely Duo in Dubrovnik

Fluent Fiction – Croatian
www.FluentFiction.org/Croatian
Story Transcript:
Hr: Sunce se polako spuštalo iza zidina starog grada Dubrovnika, obasjavajući kamenje toplim zlatnim sjajem.
En: The sun was slowly setting behind the walls of the old city of Dubrovnik, illuminating the stones with a warm golden glow.

Hr: Ivana je upravo stigla u grad i prošetala se Stradunom, glavnom ulicom Dubrovnika, diveći se starim zgradama i šarenim trgovinama.
En: Ivana had just arrived in the city and took a stroll along the Stradun, Dubrovnik’s main street, admiring the old buildings and colorful shops.

Hr: Dok je razgledavala, naletjela je na gužvu ljudi. Bili su okupljeni oko mladog čovjeka, Marka, koji je stajao na kamenoj klupici.
En: As she was exploring, she stumbled upon a crowd of people gathered around a young man, Marko, who was standing on a stone bench.

Hr: Vratio je glavu unatrag i balansirao naranču na nosu izgledajući kao pravi ulični zabavljač.
En: He tilted his head back and balanced an orange on his nose, looking like a true street performer.

Hr: Ivana je bila uvjerena da je to dio neke organizirane predstave.
En: Ivana was convinced this was part of some organized performance.

Hr: Bez oklijevanja, prišla je Marku i počela pljeskati ritmu koji je on navodno postavljao.
En: Without hesitation, she approached Marko and started clapping to the rhythm he seemed to be setting.

Hr: Podigavši ruke, plesala je oko njega, misleći da je dodala humoristični dodir njegovom nastupu.
En: Raising her hands, she danced around him, thinking she was adding a humorous touch to his act.

Hr: Ljudi oko njih počeli su se smijati i klicati, a neki su čak počeli i snimati ovu neočekivanu suradnju.
En: The people around them began to laugh and cheer, and some even started recording this unexpected collaboration.

Hr: Marko, zbunjen ali raspoložen, prihvatio je igru i počeo se kretati u ritmu Ivaninog plesa, balansiranjem naranče na nosu dodajući komediju momentu.
En: Marko, bewildered but amused, joined in and began moving to the rhythm of Ivana’s dance, balancing the orange on his nose, adding a comedic element to the moment.

Hr: Nakon nekoliko minuta, Marko je pažljivo uhvatio naranču i skočio s klupice.
En: After a few minutes, Marko carefully caught the orange and jumped off the bench.

Hr: Priznavši publici, rekao je kroz smijeh: “Nisam umjetnik, samo sam čekao prijatelja, ali hvala ovoj djevojci na izvanrednom plesu!”
En: Addressing the audience, he said with laughter, “I’m not an artist, I was just waiting for a friend, but thanks to this girl for the outstanding dance!”

Hr: Ivana je zastala, iznenađena priznanjem.
En: Ivana paused, surprised by the admission.

Hr: Obrazi su joj se zarumenjeli, ali uspjela je zadržati dobro raspoloženje.
En: Her cheeks turned red, but she managed to keep in good spirits.

Hr: Oh, isprike! Mislio sam da si ulični zabavljač!” rekla je kroz smijeh.
En: Oh, sorry! I thought you were a street performer!” she said, laughing.

Hr: Ljudi oko njih su klicali, a aplauz je odjeknuo Stradunom.
En: The people around them cheered, and applause echoed through the Stradun.

Hr: Marko i Ivana su podijelili smiješak i ruku.
En: Marko and Ivana shared a smile and a handshake.

Hr: “Zašto ne? Danas sam, čini se, bio tvoja umjetnost!” odgovorio je Marko.
En: “Why not? Today, it seems, I was your art!” Marko replied.

Hr: Njihova slučajna predstava postala je hit među turistima i mještanima te je čak dijeljena na društvenim mrežama.
En: Their accidental performance became a hit among tourists and locals and was even shared on social media.

Hr: Od toga dana, Ivana i Marko ostali su prijatelji, često se prisjećajući tog smiješnog susreta u čarobnom gradu Dubrovniku.
En: From that day on, Ivana and Marko remained friends, often reminiscing about that funny encounter in the magical city of Dubrovnik.

Hr: I tako, nespretno upadanje postalo je početak jednog neočekivanog prijateljstva, ostavljajući sve prisutne s pričom za prepričavanje i smiješnom uspomenom koju će dugo pamtiti.
En: And so, a clumsy mishap became the beginning of an unexpected friendship, leaving everyone present with a story to tell and a funny memory they would long cherish.

Vocabulary Words:
postavljanje : setting
osvjetljava : illuminating
kamenje : stones
šetnja : stroll
diviti se : admiring
okupljeni : gathered
nagnuo : tilted
balansiranje : balancing
prišla : approached
pljeskanje : clapping
ritam : rhythm
zbunjen : bewildered
raspoložen : amused
suradnja : collaboration
aplauz : applause
priznanje : admission
klicanje : cheers
podijelili : shared
ostali : remained
susret : encounter
nespretan : clumsy
nesreća : mishap
neočekivan : unexpected
prijateljstvo : friendship
prisutne : present
pamtiti : cherish