Dancing in the Rain: A Wedding Affair to Remember

In this episode, we'll witness the heartwarming tale of a wedding celebration filled with love, friendship, and the promise of new beginnings, as friends gather to toast to a life of dancing in the rain.

Uk: Повітря в залі було насичене теплом людей і запахом святкових страв.
En: The air in the hall was saturated with the warmth of people and the smell of festive dishes.

Uk: Львівський ресторан "Князь Лев" був переповнений гостями - від далеких родичів до давніх друзів.
En: The Lviv restaurant "Prince Lion" was overflowing with guests - from distant relatives to old friends.

Uk: Вони зібралися, щоб відсвяткувати весілля Андрія та Оксани, своїх знайомих, своїх друзів, своїх родичів.
En: They gathered to celebrate the wedding of Andriy and Oksana, their acquaintances, their friends, their relatives.

Uk: Андрій, новоспечений наречений, прожив у Львові весь свій життєвий шлях.
En: Andriy, the newlywed groom, had lived his entire life in Lviv.

Uk: Його характер був таким же міцним і непорушним як кам'яні вуллиці старого міста, а його серце було гарячим і великодушним, мов вогнище в старовинній камінній пічі.
En: His character was as strong and unyielding as the stone streets of the old city, and his heart was warm and generous, like a fire in an ancient stone fireplace.

Uk: Оксана, затінка Андрія і вже офіційно його дружина, була вродженою красунею.
En: Oksana, Andriy's shadow and now officially his wife, was a born beauty.

Uk: Вона була доцільною та відповідальною людиною, з якою люди з легкістю заводили дружбу.
En: She was a practical and responsible person, with whom people easily made friends.

Uk: Її очі мали таку глибину, що навіть найспритніший плавець би втопився в них.
En: Her eyes had such depth that even the most skilled swimmer would drown in them.

Uk: Микола, найкращий друг Андрія, був чоловіком великого серця.
En: Mykola, Andriy's best friend, was a man with a big heart.

Uk: Хоча він і був жартівником, але ніхто не міг заперечити проти його беззаперечної вірності та щирості.
En: Although he was a joker, no one could deny his unwavering loyalty and sincerity.

Uk: З такою купою людей, яркими емоціями та нескінченними стравами вибухового українського весілля, Микола вирішив вести поважну бесіду.
En: With such a crowd of people, vibrant emotions, and endless dishes of explosive Ukrainian wedding, Mykola decided to have a serious conversation.

Uk: "Ну, Андрію, тепер ти вже офіційно одружений, але цього не варто боятися!
En: "Well, Andriy, you are officially married now, but there is no need to be afraid of it!"

Uk: ", - спробував почати він.
En: he tried to begin.

Uk: Усі троє сміялися від щирого серця, навіть під час початку серйозної розмови.
En: All three laughed from the heart, even during the start of a serious conversation.

Uk: Люди вокруг запримітили їх щирість та позитивність, заряджаючись від них добрим настроєм.
En: People around noticed their sincerity and positivity, being uplifted by their good mood.

Uk: Та розмова мали постійно перериватися: чи то хтось приносив нову страву, чи то винахідливий ведучий намагався викликати молоденьких до танцю, або ж друзі намагалися привернути їхню увагу якимось жартом.
En: But the conversation had to be constantly interrupted: either someone brought a new dish, or the inventive host tried to get the young ones to dance, or friends tried to capture their attention with some joke.

Uk: Конфлікт трапези зде ескалював разом із їхнім бажанням зайнятися серйозною розмовою.
En: The conflict of the feast escalated along with their desire to engage in a serious conversation.

Uk: Водночас, серед веселощів та гамоту, вони намагались зрозуміти, що по-справжньому важливо.
En: At the same time, amid the revelry and noise, they tried to understand what was truly important.

Uk: Для них, цей момент був наче прохідний двір, де головне було знайти комфорт серед хаосу.
En: For them, this moment was like a courtyard where the main thing was to find comfort amidst the chaos.

Uk: "Знаєш, Андрію," - сказав Микола протягом розмови, - "життя не завжди про те, як вижити в штормі, але як танцювати під час дощу.
En: "You know, Andriy," - said Mykola during the conversation, "life is not always about surviving the storm, but about dancing in the rain."

Uk: " З цією зауважливою фразою, він підняв свій бокал вишневого лікеру і запропонував тост за новостворену пару.
En: With this thoughtful phrase, he raised his glass of cherry liqueur and proposed a toast to the newlywed couple.

Uk: На мить, в салоні встановилась тиша.
En: For a moment, silence fell in the hall.

Uk: Всі очікували, коли він скаже наступне слово.
En: Everyone waited for his next words.

Uk: "Бажаємо вам танцювати в дощі, навіть якщо життя штовхає вас в шторм," – він підняв бокал.
En: "We wish you to dance in the rain, even if life pushes you into a storm," he raised his glass.

Uk: "За нас!
En: "For us!"

Uk: " – сказав Андрій, піднявши свій бокал.
En: - said Andriy, raising his glass.

Uk: Всі в залі відкликалися з яскравими посмішками та піднятими бокалами.
En: Everyone in the hall responded with bright smiles and raised glasses.

Uk: Ігор, головний кухар ресторану, цією митью приніс головну страву, а солодкі ноти весільного маршу взяли гору над гуркотом голосів.
En: Igor, the head chef of the restaurant, brought out the main dish at that moment, and the sweet notes of the wedding march prevailed over the din of voices.

Uk: Микола та його друзі піднялись зі столу, щоб привітати молодят.
En: Mykola and his friends rose from the table to congratulate the newlyweds.

Uk: Після того, як гості почали залишати вечірку, тільки троє з них лишалися серед перевернутого світу пляшок та порожніх тарілок.
En: After the guests began to leave the party, only three of them remained amid the overturned bottles and empty plates in the upside-down world.

Uk: Але жодному з них це не заважало.
En: But none of them minded.

Uk: Вони бачили одне в іншому - згуртованість, силу і спокій.
En: They saw in each other - unity, strength, and peace.

Uk: І вони знали, що незважаючи на свій буремний початок, вони почали нову главу не тільки в своєму власному житті, а й в житті своїх друзів.
En: And they knew that despite their tumultuous beginning, they were starting a new chapter not only in their own lives but in the lives of their friends.

Uk: Це було єдине, що вони могли по-справжньому запросити - життєвий танець під час дощу, який вони ніколи не забудуть.
En: This was the only thing they could truly invite - a life dance in the rain, which they would never forget.

Uk: І незважаючи на всі складнощі цього світу, вони знали, що зможуть протистояти будь-якій бурі, та дощ любові та щастя завжди буде танцювати в їх серцях.
En: And despite all the hardships of this world, they knew that they could withstand any storm, and the rain of love and happiness would always dance in their hearts.