Dancing with a Polar Bear: A Heartwarming Tale from Bergen

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: I Bergen, det store oljebyen i Norge, skjedde noe veldig rart.
En: In Bergen, the large oil city in Norway, something very strange happened.

Nb: Two bestevenner, Lars og Ingrid, bodde i denne byen.
En: Two best friends, Lars and Ingrid, lived in this city.

Nb: De elsket å danse mer enn noe annet.
En: They loved to dance more than anything else.

Nb: På holmen der de bor, er det ofte dansefester.
En: On the islet where they live, there are often dance parties.

Nb: En dag hørte Lars om en isbjørn som ville lære seg norsk dans.
En: One day, Lars heard about a polar bear who wanted to learn Norwegian dance.

Nb: Han lo, men han fortalte det til Ingrid.
En: He laughed, but he told Ingrid.

Nb: “Nå tuller du,” sa Ingrid.
En: “You’re kidding,” said Ingrid.

Nb: “Nei, det er sant,” sa Lars.
En: “No, it’s true,” said Lars.

Nb: Tiden fløy av gårde.
En: Time flew by.

Nb: En dag, mens de danset, så de isbjørnen.
En: One day, while they were dancing, they saw the polar bear.

Nb: På to føtter, han prøvde å danse!
En: On two legs, he tried to dance!

Nb: Men det var ikke lett.
En: But it wasn’t easy.

Nb: Lars sa: “Vi må hjelpe ham, Ingrid.
En: Lars said, “We must help him, Ingrid.”

Nb: “Ingrid var veldig redd, men Lars sa: “Ikke vær redd.
En: Ingrid was very scared, but Lars said, “Don’t be afraid.

Nb: Han vil bare danse.
En: He just wants to dance.”

Nb: “De gikk bort til isbjørnen.
En: They went over to the polar bear.

Nb: Lars sa: “Vi skal lære deg å danse!
En: Lars said, “We will teach you to dance!”

Nb: ” Isbjørnen smilte.
En: The polar bear smiled.

Nb: De begynte å danse sammen.
En: They started dancing together.

Nb: Men isbjørnen var for stor.
En: But the polar bear was too big.

Nb: Han falt og alle folk lo.
En: He fell and everyone laughed.

Nb: Ingrid sa: “Ikke le!
En: Ingrid said, “Don’t laugh!

Nb: Han prøver sitt beste.
En: He’s doing his best.”

Nb: “Menneskene stoppet å le.
En: The people stopped laughing.

Nb: De så at isbjørnen prøvde, og det var vakkert.
En: They saw that the polar bear was trying, and it was beautiful.

Nb: Isbjørnen prøvde igjen.
En: The polar bear tried again.

Nb: Denne gangen, falt han ikke.
En: This time, he didn’t fall.

Nb: Han kunne danse!
En: He could dance!

Nb: Folk klappet og isbjørnen var glad.
En: People clapped and the polar bear was happy.

Nb: Etterpå sa isbjørnen “Takk, Lars.
En: Afterwards, the polar bear said, “Thank you, Lars.

Nb: Takk, Ingrid.
En: Thank you, Ingrid.”

Nb: ” og han forsvant.
En: and he disappeared.

Nb: Men han kom tilbake, hver gang det var en dansefest.
En: But he came back, every time there was a dance party.

Nb: Så er det nå, i Bergen.
En: And so it is now, in Bergen.

Nb: Folk, en isbjørn, alle sammen, de danser og er glade.
En: People, a polar bear, all together, they dance and are happy.

Nb: Og det var veldig, veldig vakkert.
En: And it was very, very beautiful.

Nb: Fra den dagen, hver gang de så en isbjørn, husket de.
En: From that day on, every time they saw a polar bear, they remembered.

Nb: Noen ganger vil en isbjørn bare lære å danse.
En: Sometimes a polar bear just wants to learn to dance.

Nb: Og hvis vi hjelper, kan alt være vakkert.
En: And if we help, everything can be beautiful.

Nb: Og det, det er det mest vakre av alt.
En: And that, that is the most beautiful of all.

Vocabulary Words:
Bergen : Bergen
by : city
Norge : Norway
venner : friends
Lars : Lars
Ingrid : Ingrid
danse : dance
fester : parties
isbjørn : polar bear
lære : learn
lo : laughed
redd : scared
hjelpe : help
redd : afraid
lære : teach
smilte : smiled
vakkert : beautiful
prøve : try
falt : fell
le : laugh
mennesker : people
klappet : clapped
glad : happy
takk : thank you
forsvant : disappeared
fest : party
sammen : together
husket : remembered
vil : wants
mest : most