Lost in Oslo: A Boy’s Journey to ‘The Angry Boy’

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Lars var en liten gutt fra Namsos.
En: Lars was a little boy from Namsos.

Nb: Han hadde reist helt til Oslo sammen med sin klasse.
En: He had traveled all the way to Oslo with his class.

Nb: Han var veldig spent.
En: He was very excited.

Nb: Dette var hans første gang i hovedstaden.
En: This was his first time in the capital.

Nb: Hans øyne lyste opp av alle de høye bygningene, lydene og menneskene.
En: His eyes lit up at all the tall buildings, sounds, and people.

Nb: Men han gledet seg mest til å se ‘Sinna-Gutten’, den berømte statuen i Vigelandsparken.
En: But he was most looking forward to seeing ‘The Angry Boy,’ the famous statue in Vigeland Park.

Nb: Klassen ankom Oslo tidlig om morgenen.
En: The class arrived in Oslo early in the morning.

Nb: Læreren fortalte om stedene de skulle besøke.
En: The teacher talked about the places they would visit.

Nb: Lars ventet på å høre om ‘Sinna-Gutten’.
En: Lars was waiting to hear about ‘The Angry Boy.’

Nb: Men da lærer nevnte Vigelandsparken, var Lars i sin egen verden.
En: But when the teacher mentioned Vigeland Park, Lars was in his own world.

Nb: Han merket ikke at han hadde gått seg vill.
En: He didn’t notice that he had gotten lost.

Nb: Da han så opp, var klassen borte.
En: When he looked up, the class was gone.

Nb: Lars var redd.
En: Lars was scared.

Nb: Han visste ikke hvor han var.
En: He didn’t know where he was.

Nb: Byen virket stor og skremmende.
En: The city seemed big and intimidating.

Nb: Men han husket ordene til sin bestefar: “Når du er redd, ta et dypt pust og fortsett.
En: But he remembered his grandfather’s words: “When you’re scared, take a deep breath and keep going.”

Nb: ” Så det gjorde han.
En: So he did.

Nb: Han bestemte seg for å finne ‘Sinna-Gutten’ alene.
En: He decided to find ‘The Angry Boy’ on his own.

Nb: Lars begynte å vandre.
En: Lars started walking.

Nb: Han så Oslo slott, Karl Johan, og mange andre steder, men han fant ikke Vigelandsparken.
En: He saw the Oslo Castle, Karl Johan, and many other places, but he couldn’t find Vigeland Park.

Nb: Han spurte mange folk på veien.
En: He asked many people along the way.

Nb: Noen pekte mot nord, noen mot sør.
En: Some pointed north, some south.

Nb: Lars var mer forvirret enn før.
En: Lars was more confused than before.

Nb: Klokken ble mer og mer.
En: The clock ticked on.

Nb: Lars var trøtt og sulten.
En: Lars was tired and hungry.

Nb: Men han ga ikke opp.
En: But he didn’t give up.

Nb: Han trodde på seg selv.
En: He believed in himself.

Nb: Da han endelig fant Vigelandsparken, var det nesten kveld.
En: When he finally found Vigeland Park, it was almost evening.

Nb: Han løp mot ‘Sinna-Gutten’.
En: He ran towards ‘The Angry Boy.’

Nb: Men det var et problem.
En: But there was a problem.

Nb: Det var så mange statuer.
En: There were so many statues.

Nb: Han visste ikke hvilken som var ‘Sinna-Gutten’.
En: He didn’t know which one was ‘The Angry Boy.’

Nb: Han gikk fra statue til statue.
En: He went from statue to statue.

Nb: Til slutt fant han en liten gutt i bronse, midt i et skrik.
En: Finally, he found a little boy in bronze, in the midst of a scream.

Nb: Lars visste at han hadde funnet ‘Sinna-Gutten’.
En: Lars knew he had found ‘The Angry Boy.’

Nb: Han jublet.
En: He cheered.

Nb: Men så husket han at han fortsatt var alene.
En: But then he remembered he was still alone.

Nb: Han begynte å gråte.
En: He started to cry.

Nb: Nettopp da, hørte han en kjent stemme.
En: Just then, he heard a familiar voice.

Nb: Det var læreren hans.
En: It was his teacher.

Nb: Klassen hadde lett etter ham hele dagen.
En: The class had been looking for him all day.

Nb: Læreren ga ham en klem.
En: The teacher gave him a hug.

Nb: Klassen klappet for ham.
En: The class applauded for him.

Nb: Lars følte seg ikke lenger redd.
En: Lars no longer felt scared.

Nb: Han hadde funnet ‘Sinna-Gutten’ og klassen hadde funnet ham.
En: He had found ‘The Angry Boy’ and the class had found him.

Nb: Så, de alle returnerte til hotellet.
En: So, they all returned to the hotel.

Nb: Lars sov godt den natten.
En: Lars slept well that night.

Nb: Han visste at han alt hadde opplevd en storslått reise han aldri ville glemme, både i Oslo og inni seg selv.
En: He knew that he had already experienced a magnificent journey he would never forget, both in Oslo and within himself.

Nb: Lars lærte noe viktig den dagen.
En: Lars learned something important that day.

Nb: Selv om veien var vanskelig, hadde han klart å finne ‘Sinna-Gutten’.
En: Even though the road was difficult, he had managed to find ‘The Angry Boy.’

Nb: Det lærte ham at uansett hvor stor en utfordring er, kan man alltid finne en vei gjennom den hvis man ikke gir opp.
En: It taught him that no matter how big a challenge is, one can always find a way through it if they don’t give up.

Nb: Denne opplevelsen vokste han på.
En: This experience made him grow.

Nb: Og han var sikker på at han aldri ville gå seg vill igjen.
En: And he was sure he would never get lost again.

Vocabulary Words:
Lars : Lars
Namsos : Namsos
Oslo : Oslo
hovedstad : capital
spent : excited
bygninger : buildings
lyder : sounds
mennesker : people
Sinna-Gutten : The Angry Boy
Vigelandsparken : Vigeland Park
klasse : class
lærer : teacher
gått seg vill : lost
redd : scared
stor : big
skremmende : intimidating
bestefar : grandfather
dypt pust : deep breath
vandre : walking
Oslo slott : Oslo Castle
Karl Johan : Karl Johan
klokke : clock
trøtt : tired
sulten : hungry
statuer : statues
jublet : cheered
gråte : cry
klem : hug
klappet : applauded
hotell : hotel