Daylight Dracula: A Heart of Transylvania Tale

Fluent Fiction – Romanian
www.FluentFiction.org/Romanian
Story Transcript:
Ro: Într-o zi însorită de vară, Ana a decis că este momentul perfect pentru a vizita faimosul Castel Bran.
En: On a sunny summer day, Ana decided it was the perfect time to visit the famous Bran Castle.

Ro: Soarele strălucea pe cerul albastru, iar Ana își zâmbea într-una, gândindu-se la aventura care o aștepta.
En: The sun was shining in the blue sky, and Ana smiled, thinking about the adventure that awaited her.

Ro: Când a ajuns la castel, Ana a simțit un fior de emoție.
En: When she arrived at the castle, Ana felt a shiver of excitement.

Ro: Castelul era impunător și învăluit într-o atmosferă misterioasă.
En: The castle was imposing and shrouded in a mysterious atmosphere.

Ro: Când a intrat în curtea interioară, a rămas fascinată de frumusețea și măreția locului.
En: As she entered the inner courtyard, she was captivated by the beauty and grandeur of the place.

Ro: În timp ce se plimba printre coridoarele întunecate și încăperile vechi, Ana a întâlnit un bărbat într-un costum elegant, negru.
En: As she wandered through the dark corridors and old rooms, Ana encountered a man in an elegant, black suit.

Ro: Acesta avea un aer nobil și o privire pătrunzătoare.
En: He had a noble air and a penetrating gaze.

Ro: Era palid la față, dar cu o atitudine calmă și sofisticată.
En: He was pale-faced, but with a calm and sophisticated demeanor.

Ro: Ana a presupus că este unul dintre ghizii în costume de epocă pe care îi văzuse la intrarea în castel.
En: Ana assumed he was one of the guides in period costumes she had seen at the castle entrance.

Ro: Cu un zâmbet timid, Ana s-a apropiat de el și l-a întrebat: “Scuzați-mă, puteți să mă ajutați? Caut magazinul de suveniruri.”
En: With a timid smile, Ana approached him and asked, “Excuse me, can you help me? I’m looking for the souvenir shop.”

Ro: Bărbatul a privit-o surprins, apoi a zâmbit ușor.
En: The man looked surprised, then smiled slightly.

Ro: “Desigur,” a răspuns el cu o voce care avea un ușor accent străin. “Vă pot arăta drumul.”
En: “Of course,” he replied in a voice with a slight foreign accent. “I can show you the way.”

Ro: Ana a fost încântată și l-a urmat pe bărbatul misterios prin labirintul de săli și scări spiralate.
En: Ana was delighted and followed the mysterious man through the maze of halls and spiral staircases.

Ro: Pe măsură ce mărșăluiau, el a început să-i povestească istorii despre castel și despre legendele înfricoșătoare ale locului.
En: As they walked, he began to tell her stories about the castle and its terrifying legends.

Ro: Curând au ajuns în fața unui magazin mic, înfipt la baza unui turn.
En: They soon arrived at a small shop nestled at the base of a tower.

Ro: “Aici aveți magazinul de suveniruri,” a spus el și s-a pregătit să plece.
En: “Here is the souvenir shop,” he said, preparing to leave.

Ro: “Mulțumesc foarte mult!” a exclamat Ana. “Îmi puteți spune și numele dumneavoastră, să mulțumesc pentru turul ghidat neașteptat?”
En: “Thank you so much!” exclaimed Ana. “Can you tell me your name so I can thank you for the unexpected guided tour?”

Ro: Bărbatul a zâmbit misterios și a zis: “Sunt cunoscut aici ca… Contele.”
En: The man smiled mysteriously and said, “I am known here as… the Count.”

Ro: Abia atunci Ana și-a dat seama că ceva nu era în regulă și a simțit cum sângele îi îngheață în vine. “Contele… Dracula?” a întrebat ea încetișor, cu voce tremurândă.
En: It was only then that Ana realized something was not right, and she felt her blood run cold. “The Count… Dracula?” she asked softly, her voice trembling.

Ro: “Exact,” a răspuns el, iar zâmbetul său a devenit și mai larg.
En: “Exactly,” he replied, his smile growing even wider.

Ro: Ana a rămas cu gura căscată, uitând să mai respire pentru o secundă.
En: Ana stood there with her mouth agape, forgetting to breathe for a second.

Ro: Își imaginase că va întâlni multe legende și povești la Castelul Bran, dar nu se așteptase să dea nas în nas cu cea mai cunoscută legendă dintre toate.
En: She had imagined she would encounter many legends and stories at Bran Castle, but she had not expected to come face to face with the most famous legend of all.

Ro: În cele din urmă, după un moment care a părut o eternitate, Contele a râs ușor și i-a mărturisit: “Nu vă temeți, eu sunt doar un actor angajat să întrețin atmosfera mistică a castelului.”
En: Finally, after what seemed like an eternity, the Count chuckled lightly and confessed, “Do not fear, I am just an actor hired to maintain the mystical atmosphere of the castle.”

Ro: Ana a răsuflat ușurată și a început să râdă.
En: Ana breathed a sigh of relief and began to laugh.

Ro: Acum, cu o poveste atât de neobișnuită de spus prietenilor, a intrat în magazinul de suveniruri, gândindu-se cât de incitant fusese să întâlnească un ‘Dracula’ chiar în inima Transilvaniei.
En: Now, with such an unusual story to tell her friends, she entered the souvenir shop, thinking about how exciting it had been to encounter a “Dracula” right in the heart of Transylvania.

Ro: Iar așa se face că, la sfârșitul zilei, Ana a părăsit castelul cu un suvenir special și cu o amintire pe care n-o va uita niciodată, amintirea zilei în care a întâlnit un ‘Conte’ aproape de neuitat.
En: And so it was that at the end of the day, Ana left the castle with a special souvenir and a memory she would never forget, the memory of the day she met a “Count” almost unforgettable.

Vocabulary Words:
aventura : adventure
învăluit : shrouded
impunător : imposing
fascinată : captivated
pătrunzătoare : penetrating
sofisticată : sophisticated
timidă : timid
neașteptat : unexpected
misterioasă : mysterious
bază : base
mistică : mystical
mărturisit : confessed
întrețin : maintain
întâlnit : encountered
înfricoșătoare : terrifying
fior : shiver
presupus : assume
cu gura căscată : agape
sumbru : eerie
ghizi : guides
privire : gaze
a oprit : paused
scări spiralate : staircases
încântată : delighted
fermecată : charmed
misterios : mysterious
mărturisit : confessed
zâmbet misterios : smirk
întreține : maintain