Castle Capers: Lost in Bran’s Labyrinth

In this episode, we'll delve into an unplanned escapade as three friends unearth Bran Castle's legends and one becomes an accidental historian.

Ro: Pe când soarele începea să-și plece razele deasupra culmilor munţilor, în umbra înaltă a Castelului Bran, trei prieteni – Andrei, Maria și Cristina – se pregăteau pentru o aventură neobișnuită.
En: As the sun began to lower its rays over the mountain peaks, in the tall shadow of Bran Castle, three friends – Andrei, Maria, and Cristina – were preparing for an unusual adventure.

Ro: Ei veniseră să descopere secretele ancestrale ascunse în pietrele vechi ale cetății.
En: They had come to discover the ancient secrets hidden in the old stones of the fortress.

Ro: Andrei, curios din fire și cu un simț al umorului bine dezvoltat, se despărți de cele două prietene, Maria și Cristina, cu promisiunea că se va întoarce în scurt timp.
En: Andrei, naturally curious and with a well-developed sense of humor, parted ways with his two friends, Maria and Cristina, promising to return shortly.

Ro: El voia să exploreze coridoarele întortocheate, în timp ce Maria și Cristina preferau să admire peisajul de pe zidurile castelului.
En: He wanted to explore the winding corridors while Maria and Cristina preferred to admire the landscape from the castle walls.

Ro: El pasi apăsat pe holuri întunecoase, admirând tapiseriile vechi și armurile strălucitoare, până când, fără să-și dea seama, ajunse într-un labirint de coridoare medievale.
En: He walked heavily through the dark halls, admiring the ancient tapestries and shining armor, until, unknowingly, he found himself in a labyrinth of medieval corridors.

Ro: Ecosistemul complex de cărări îl fascina atât de mult pe Andrei, încât uită de timp.
En: The complex ecosystem of paths fascinated Andrei so much that he forgot about time.

Ro: Curând, se găsi complet pierdut, iar întoarcerea la prietenele sale părea acum o misiune imposibilă.
En: Soon, he found himself completely lost, and returning to his friends now seemed like an impossible mission.

Ro: În timp ce încerca să-și găsească drumul înapoi, Andrei auzi un grup de turiști care se apropia și, fără să stea prea mult pe gânduri, se alătură acestora.
En: As he tried to find his way back, Andrei heard a group of tourists approaching and without much thought, joined them.

Ro: Ghidul turistic, o doamnă cu o voce melodioasă, povestea cu pasiune despre istoria Castelului Bran și legende despre Vlad Țepeș.
En: The tour guide, a lady with a melodious voice, passionately told the history of Bran Castle and legends about Vlad the Impaler.

Ro: Fără efort, Andrei intră în rolul unui expert în istorie, apropiindu-se discret de ghid și completând cu încredere informațiile acesteia cu "fapte" istorice inventate pe loc.
En: Effortlessly, Andrei assumed the role of a history expert, discreetly approaching the guide and confidently embellishing her information with invented "historical" facts on the spot.

Ro: Turiștii erau impresionați de cunoștințele sale vaste și nici nu bănuiau că toate "datele" erau pur și simplu rezultatul imaginației sale bogate.
En: The tourists were impressed by his extensive knowledge, unaware that all the "information" was simply the result of his rich imagination.

Ro: Între timp, Maria și Cristina deveniseră îngrijorate și începuseră să-l caute pe Andrei peste tot prin castel.
En: Meanwhile, Maria and Cristina had become worried and had started to look for Andrei all over the castle.

Ro: După multe strigăte și întrebări adresate celorlalți vizitatori, cele două prietene reușiră să afle de grupul căruia i se alăturase.
En: After many calls and questions to other visitors, the two friends managed to find out about the group he had joined.

Ro: Ele alergară să-l găsească, temându-se că se putea întâmpla ceva rău.
En: They hurried to find him, fearing that something bad might have happened.

Ro: După ce traversară mai multe încăperi gotice, îl zăriră în sfârșit pe Andrei ținând o "conferință" în felul său unic.
En: After passing through several Gothic chambers, they finally spotted Andrei holding forth in his unique style.

Ro: El glumea cu turiștii, iar toți râdeau cu poftă de istoriile închipuite.
En: He was joking with the tourists, and everyone was laughing heartily at the imagined stories.

Ro: Maria și Cristina nu se putură abține și începură să râdă împreună cu ceilalți.
En: Maria and Cristina couldn't help but join in and began laughing along with the others.

Ro: Ajunşi la finalul turului, Andrei le făcu cu ochiul complice prietenelor sale și își dezvălui adevărata identitate în fața grupului.
En: At the end of the tour, Andrei winked conspiratorially at his friends and revealed his true identity to the group.

Ro: Cu toții izbucniră în râs, înțelegând că au fost parte dintr-un mic spectacol neașteptat, dar foarte amuzant.
En: They all burst into laughter, realizing that they had been part of an unexpected but very amusing little show.

Ro: Ghidul turistic îl felicită pe Andrei pentru creativitate și îi spuse cu gentilețe să rămână totuși "pământean" în viitoarele excursii.
En: The tour guide congratulated Andrei for his creativity and kindly advised him to remain a "mere mortal" in future excursions.

Ro: Prietenii părăsiră castelul zâmbitori și bucuroși pentru aventura neobișnuită, promițându-și să-și amintească mereu despre ziua în care Andrei a devenit, pentru câteva clipe, cel mai carismatic istoric al Castelului Bran.
En: The friends left the castle smiling and happy for the unusual adventure, promising to always remember the day when Andrei became, for a few moments, the most charismatic historian of Bran Castle.