Dial B for Biltong: A Butcher’s Tale

In this episode, we'll unwrap the story of a small-town butcher shop where biltong rings and laughter echoes.

Af: In die hartjie van 'n bruisende dorpie was daar 'n gesellige slagtery wat bekend gestaan het vir sy heerlike biltong.
En: In the heart of a bustling town, there was a cozy butcher known for its delicious biltong.

Af: Dit was 'n plek waar mense van oraloor gekom het om te gesels en die beste vleissnitte in die omgewing te koop.
En: It was a place where people came from all around to chat and buy the best meat cuts in the area.

Af: Op 'n sonnige middag het Stephanie, die slagter se dogter, agter die toonbank gestaan en wag vir die volgende klant.
En: One sunny afternoon, Stephanie, the butcher's daughter, stood behind the counter, waiting for the next customer.

Af: Willem, 'n oulike ou met 'n kop vol sproete en 'n hart vol grappe, het ingestap, sy pet effens skuins op sy kop.
En: Willem, a charming man with a head full of freckles and a heart full of jokes, walked in, his cap slightly askew on his head.

Af: Hy was op soek na die perfekte snack vir die rugbywedstryd later daardie dag.
En: He was looking for the perfect snack for the rugby match later that day.

Af: Stephanie het hom gegroet met 'n breë glimlag.
En: Stephanie greeted him with a broad smile.

Af: "Hallo, Willem!
En: "Hello, Willem!

Af: Kom vir die biltong?
En: Coming for the biltong?"

Af: " het sy gevra.
En: she asked.

Af: "Jy ken my te goed, Stephanie," het Willem geskerts.
En: "You know me too well, Stephanie," Willem joked.

Af: Hy het sy vingers oor die verskillende soorte biltong laat gly wat netjies in die glaskas uitgestal was.
En: He ran his fingers over the various types of biltong neatly displayed in the glass case.

Af: Terwyl hy besig was om te kies, het Anika, 'n plaaslike skooljuffrou en 'n vaste klant, ook ingekom om inkopies te doen.
En: As he was making his choice, Anika, a local school teacher and a regular customer, also entered to do some shopping.

Af: Sy het die twee groet en begin kyk na die droëwors.
En: She greeted the two and began to look at the droëwors.

Af: Willem het uiteindelik sy keuse gemaak en 'n groot pak biltong gekies.
En: Willem finally made his choice and selected a large pack of biltong.

Af: Hy was so in beslag geneem deur die heerlike geur dat hy dit nie kon neersit nie.
En: He was so engrossed in the delicious smell that he couldn't put it down.

Af: Stephanie het oor die toonbank geleun om die sakkie te merk, en Willem het in sy sak gegrawe soekende na sy foon wat hy gedink het vibreer het.
En: Stephanie leaned over the counter to mark the packet, and Willem reached into his pocket searching for his phone, which he thought was vibrating.

Af: Met 'n smeulende oog het hy die pak biltong opgetel, dit na sy oor gebring en gesê: "Hallo, Willem hier!
En: With a mischievous glint in his eye, he picked up the pack of biltong, brought it to his ear, and said, "Hello, Willem speaking."

Af: "Die slagtery het stil geword en toe bars almal uit van die lag.
En: The butcher shop fell silent, then everyone burst out laughing.

Af: Anika het haar hand oor haar mond geslaan om haar giggels te smoor.
En: Anika covered her mouth to stifle her giggles.

Af: Stephanie lag lekker saam en sê, "Willem, verkies jy jou oproepe bietjie peperig of met 'n tikkie kruie?
En: Stephanie laughed along and said, "Willem, do you prefer your calls a bit spicy or with a touch of herbs?"

Af: "Willem, 'n bietjie verleë maar altyd die ou met 'n goeie sin vir humor, het breed geglimlag toe hy besef wat hy gedoen het.
En: Willem, a little embarrassed but always the man with a good sense of humor, grinned broadly when he realized what he had done.

Af: Hy het sy kop geskud en gespot: "Ek sal maar moet onthou om nie te byt as ek antwoord nie!
En: He shook his head and joked, "I'll have to remember not to bite when I answer!"

Af: "Van daardie dag af het die sak biltong bekend gestaan as Willem se 'biltongfoon'.
En: From that day on, the biltong pack became known as Willem's "biltong phone."

Af: En altyd wanneer hy die slagtery binnekom, maak hy seker om sy regte foon uit te haal, tot groot vermaak van almal wat die verhaal ken.
En: And every time he enters the butcher shop, he makes sure to take out his real phone, much to the amusement of everyone who knows the story.

Af: Só het 'n eenvoudige middag by die slagtery 'n vriendskaplike grap geword wat die dorpie laat praat het.
En: So, a simple afternoon at the butcher shop became a friendly joke that had the town talking.

Af: Elkeen het geweet dat 'n besoek aan die slagtery nie net oor die vleis gaan nie, maar ook oor die warm gemeenskapsgevoel en die lag wat altyd daar te vind is.
En: Everyone knew that a visit to the butcher shop wasn't just about the meat, but also about the warm sense of community and the laughter that can always be found there.

Af: En vir Willem?
En: And as for Willem?

Af: Wel, hy het nog nooit weer die fout gemaak om sy biltong vir sy foon te misken nie, maar hy glimlag altyd as hy daardie pakkie vashou.
En: Well, he has never again made the mistake of mistaking his biltong for his phone, but he always smiles when he holds that pack.