Discovering Ancestral Ties: A Journey Through Wawel Castle

In this episode, we'll follow Krzysztof and Agnieszka as they unravel their family's rich history at the enchanting Wawel Castle, unearthing the past and discovering an eternal bond.

Pl: Krzysztof i Agnieszka stali na wejściu do zamku na Wawelu.
En: Krzysztof and Agnieszka stood at the entrance to the Wawel Castle.

Pl: Słoneczne promienie tańczyły na starych murach.
En: Sunbeams danced on the ancient walls.

Pl: Był ciepły wiosenny dzień.
En: It was a warm spring day.

Pl: Wszyscy turyści byli pełni radości.
En: All the tourists were full of joy.

Pl: "Spójrz, Krzysztof!
En: "Look, Krzysztof!

Pl: To tutaj nasi przodkowie mieszkali!"
En: This is where our ancestors lived!"

Pl: – powiedziała Agnieszka z błyskiem w oku.
En: – Agnieszka said with a sparkle in her eye.

Pl: Krzysztof spojrzał na siostrę.
En: Krzysztof looked at his sister.

Pl: Czuł, że to miejsce jest dla nich ważne.
En: He felt that this place was important to them.

Pl: Ich babcia często opowiadała historie o przodkach, którzy byli związani z tym zamkiem.
En: Their grandmother often told stories about their ancestors who were connected to this castle.

Pl: Weszli do środka.
En: They went inside.

Pl: Na ścianach wisiały portrety dawnych królów.
En: Portraits of former kings hung on the walls.

Pl: Wielkie sale były pełne historycznych pamiątek.
En: The grand halls were filled with historical memorabilia.

Pl: Każdy krok, każdy szczegół przypominał o dawnych czasach.
En: Every step, every detail reminded them of times long past.

Pl: Agnieszka zatrzymała się przy jednym z obrazów.
En: Agnieszka stopped by one of the paintings.

Pl: "Patrz, Krzysztof!
En: "Look, Krzysztof!

Pl: To przecież portret naszego praprapradziadka!"
En: That's a portrait of our great-great-great-grandfather!"

Pl: Krzysztof podszedł bliżej.
En: Krzysztof stepped closer.

Pl: Był zdumiony.
En: He was amazed.

Pl: "Nie mogę uwierzyć.
En: "I can't believe it.

Pl: Wygląda jak nasz tata!"
En: He looks like our father!"

Pl: – powiedział.
En: – he said.

Pl: "Może dlatego babcia tak często mówiła o zamku?"
En: "Maybe that's why Grandma often talked about the castle?"

Pl: – zastanawiała się Agnieszka.
En: – Agnieszka wondered.

Pl: Z każdym krokiem przenikali głębiej w historię.
En: With each step, they delved deeper into history.

Pl: Odwiedzili kaplicę, gdzie kiedyś modlili się ich przodkowie.
En: They visited the chapel where their ancestors once prayed.

Pl: Zobaczyli skarbiec z koronami i klejnotami.
En: They saw the treasury with crowns and jewels.

Pl: Czuli dumę i wzruszenie.
En: They felt pride and emotion.

Pl: Gdy wyszli na dziedziniec, Krzysztof spojrzał na siostrę.
En: When they stepped out onto the courtyard, Krzysztof looked at his sister.

Pl: "Czujesz to samo co ja?"
En: "Do you feel the same as I do?"

Pl: – zapytał.
En: – he asked.

Pl: Agnieszka uśmiechnęła się.
En: Agnieszka smiled.

Pl: "Tak, czuję się częścią historii."
En: "Yes, I feel like a part of history."

Pl: Krzysztof i Agnieszka spędzili cały dzień na Wawelu.
En: Krzysztof and Agnieszka spent the whole day at Wawel.

Pl: Zamek nie był już tylko historycznym miejscem.
En: The castle was no longer just a historical place.

Pl: Stał się symbolem ich rodziny.
En: It became a symbol of their family.

Pl: Wiedzieli, że będą wracać tutaj często.
En: They knew they would return here often.

Pl: Na koniec dnia usiedli na ławce, patrząc na zachodzące słońce.
En: At the end of the day, they sat on a bench, watching the setting sun.

Pl: "To był wyjątkowy dzień" – powiedział Krzysztof.
En: "It was a special day" – Krzysztof said.

Pl: "Tak, teraz znamy nasze korzenie" – odpowiedziała Agnieszka.
En: "Yes, now we know our roots" – Agnieszka replied.

Pl: W tym momencie zrozumieli, że historia ich rodziny jest wieczna.
En: In that moment, they understood that their family's history is eternal.

Pl: I że jest częścią większej opowieści, którą będą przekazywać swoim dzieciom.
En: And that it is part of a larger story that they will pass on to their children.