Kasia’s Dream: A Tour of Wawel Castle Brought to Life

In this episode, we'll join Kasia on a captivating tour of Wawel Castle, where history comes alive through her passionate storytelling and rich historical insights.

Pl: Kasia miała marzenie od dzieciństwa.
En: Kasia had a dream since childhood.

Pl: Chciała być przewodnikiem turystycznym na Wawelu.
En: She wanted to be a tour guide at Wawel.

Pl: W końcu marzenie jej się spełniło.
En: Finally, her dream came true.

Pl: Stała u stóp zamku z małą grupą turystów.
En: She stood at the foot of the castle with a small group of tourists.

Pl: Z uśmiechem na ustach, zaczęła mówić.
En: With a smile on her face, she began to speak.

Pl: "Proszę państwa, witam na Wawelu.
En: "Ladies and gentlemen, welcome to Wawel.

Pl: To jest zamek królewski.
En: This is the royal castle.

Pl: Teraz zaczniemy naszą podróż w czasie."
En: Now we will start our journey through time."

Pl: Piotr, kolega Kasi, był tu po raz pierwszy.
En: Piotr, Kasia's colleague, was here for the first time.

Pl: "Czy to prawda, że tu mieszkał król Zygmunt III Waza?"
En: "Is it true that King Sigismund III Vasa lived here?"

Pl: zapytał.
En: he asked.

Pl: "Tak, bardzo dobra obserwacja," odpowiedziała Kasia.
En: "Yes, very good observation," Kasia answered.

Pl: "Królowa Bona, żona Zygmunta Starego, też mieszkała tutaj.
En: "Queen Bona, the wife of Sigismund the Old, also lived here.

Pl: Teraz idziemy do komnat królewskich."
En: Now we are going to the royal chambers."

Pl: Marek, trzeci z grupy, uwielbiał historię.
En: Marek, the third member of the group, loved history.

Pl: Często zadawał pytania.
En: He frequently asked questions.

Pl: "Jak stary jest ten zamek?"
En: "How old is this castle?"

Pl: zapytał.
En: he asked.

Pl: "Zamek powstał w XI wieku," wyjaśniła Kasia.
En: "The castle was built in the 11th century," Kasia explained.

Pl: "Wielu wspaniałych królów tu mieszkało."
En: "Many magnificent kings lived here."

Pl: Weszli do środka.
En: They went inside.

Pl: Kasia pokazywała komnaty, opowiadała historie.
En: Kasia showed the chambers, telling stories.

Pl: "Tu odbywały się uczty.
En: "Feasts were held here.

Pl: Królowie zapraszali wielkich gości."
En: The kings invited great guests."

Pl: Piotr nie mógł się powstrzymać.
En: Piotr couldn't hold back.

Pl: "Czy mieli tu też lochy?"
En: "Did they have dungeons here too?"

Pl: Kasia przytaknęła.
En: Kasia nodded.

Pl: "Tak, lochy były używane do trzymania więźniów."
En: "Yes, the dungeons were used to hold prisoners."

Pl: W jednym z pokoi Kasia pokazała piękne obrazy.
En: In one of the rooms, Kasia showed beautiful paintings.

Pl: "To są dzieła sztuki.
En: "These are works of art.

Pl: Wiele z nich pochodzi z renesansu."
En: Many of them are from the Renaissance."

Pl: Marek dopytał.
En: Marek inquired further.

Pl: "A co z Arrasem?
En: "What about the Arrases?

Pl: Słyszałem, że mają tutaj wiele."
En: I've heard they have many here."

Pl: "Tak, Arrasów jest tu wiele.
En: "Yes, there are many Arrases here.

Pl: Są to piękne tkaniny z Belgii.
En: They are beautiful tapestries from Belgium.

Pl: Zobaczymy je w następnej komnacie."
En: We will see them in the next chamber."

Pl: Grupa przeszła dalej.
En: The group moved on.

Pl: Kasia kontynuowała opowieści.
En: Kasia continued the stories.

Pl: Jej głos był ciepły i pełen pasji.
En: Her voice was warm and full of passion.

Pl: Turystom bardzo się podobało.
En: The tourists liked it very much.

Pl: Pod koniec wycieczki Kasia zabrała grupę na dziedziniec.
En: At the end of the tour, Kasia took the group to the courtyard.

Pl: "To jest ostatnie miejsce," powiedziała.
En: "This is the last place," she said.

Pl: "Tutaj król Jan III Sobieski witał swoje wojska po bitwie pod Wiedniem."
En: "Here, King John III Sobieski welcomed his troops after the Battle of Vienna."

Pl: Piotr i Marek podziękowali Kasi za wspaniałą wycieczkę.
En: Piotr and Marek thanked Kasia for the wonderful tour.

Pl: "Było niesamowicie," powiedział Piotr.
En: "It was amazing," Piotr said.

Pl: "Tak, dowiedziałem się tak dużo," dodał Marek.
En: "Yes, I learned so much," added Marek.

Pl: Kasia uśmiechnęła się szeroko.
En: Kasia smiled broadly.

Pl: "Dziękuję, cieszę się, że wam się podobało.
En: "Thank you, I'm glad you liked it.

Pl: Zapraszam ponownie do Wawelu."
En: I invite you to visit Wawel again."

Pl: Wszyscy pożegnali się i opuścili zamek.
En: Everyone said goodbye and left the castle.

Pl: Kasia patrzyła na piękny widok Krakowa.
En: Kasia looked at the beautiful view of Krakow.

Pl: Wiedziała, że spełniła swoje marzenie i podzieliła się nim z innymi.
En: She knew that she had fulfilled her dream and shared it with others.

Pl: Była szczęśliwa.
En: She was happy.