Discovering ‘Koselig’: A Cozy Norwegian Adventure

In this episode, we'll embark on a heartwarming journey to Oslo's nature, where Lars and Ingrid introduce their friend John to the essence of 'koselig' through a cozy outdoor adventure filled with warmth, friendship, and unforgettable memories.

Nb: Langt inne i Norge, ligger Oslo.
En: Deep in Norway lies Oslo.

Nb: Dette er stedet Lars og Ingrid kaller "hjem".
En: This is the place Lars and Ingrid call "home".

Nb: Her møter de John, en venn fra England.
En: Here they meet John, a friend from England.

Nb: John vet ikke hva "koselig" betyr.
En: John doesn't know what "koselig" means.

Nb: Det er Lars og Ingrids jobb å lære han det.
En: It's Lars and Ingrid's job to teach him.

Nb: Natur er i levende live i Oslo.
En: Nature is alive in Oslo.

Nb: Skoger, parker, og fjorder overalt.
En: Forests, parks, and fjords everywhere.

Nb: Lars og Ingrid tar John på tur ut i naturen.
En: Lars and Ingrid take John on a trip into nature.

Nb: Her vil de lære han "koselig".
En: Here they will teach him "koselig".

Nb: De pakker en sekk med mat og varme klær.
En: They pack a bag with food and warm clothes.

Nb: Sekken er tung, men det gjør ikke noe.
En: The bag is heavy, but it doesn't matter.

Nb: De har høye forventninger for turen.
En: They have high expectations for the trip.

Nb: De tre går og går.
En: The three of them walk and walk.

Nb: De ser på trærne, og går på stier mellom dem.
En: They gaze at the trees and walk on paths between them.

Nb: Det er kaldt, men det gjør ikke noe.
En: It's cold, but it doesn't matter.

Nb: De trekker bare opp skjerfene sine, knyter dem tett rundt seg og fortsetter.
En: They just pull up their scarves, tie them closely around themselves, and keep going.

Nb: De smaker på den friske luften.
En: They taste the fresh air.

Nb: Inni seg kjenner de noe varmt brer seg.
En: Deep inside, they feel something warm spreading.

Nb: "Dette, er koselig", sier Lars til John.
En: "This is koselig," Lars says to John.

Nb: De stopper ved et stort, gammelt tre.
En: They stop by a large, old tree.

Nb: Ingrid tar fram en tepp.
En: Ingrid pulls out a blanket.

Nb: Hun legger den på bakken, under treet.
En: She lays it on the ground, under the tree.

Nb: De tre setter seg ned, tettsittende.
En: The three sit down closely.

Nb: Ingrid tar fram en boks.
En: Ingrid takes out a box.

Nb: I boksen er det kjeks og varm kakao.
En: In the box, there are cookies and hot cocoa.

Nb: Lars tenner et lite bål.
En: Lars lights a small fire.

Nb: De drikker kakao, spiser kjeks, og varmer seg rundt bålet.
En: They drink cocoa, eat cookies, and warm themselves around the fire.

Nb: "Ser du, John", sier Ingrid.
En: "See, John," says Ingrid.

Nb: "Nå er det koselig.
En: "Now it's koselig.

Nb: Det handler om å nyte nået.
En: It's about enjoying the moment.

Nb: Nyte selskap, mat, og naturen rundt oss.
En: Enjoying the company, food, and the nature around us.

Nb: Det handler om det enkle.
En: It's about simplicity.

Nb: Det handler om varme, om å være komfortabel.
En: It's about warmth, about being comfortable.

Nb: Det handler om å være sammen”.
En: It's about being together."

Nb: John smiler.
En: John smiles.

Nb: Han ser på vennene sine.
En: He looks at his friends.

Nb: Han føler varmen fra bålet, smaker på kakaodrinken.
En: He feels the warmth from the fire, tastes the cocoa drink.

Nb: Han kjenner seg komfortabel, trygg og glad.
En: He feels comfortable, safe, and happy.

Nb: Han nikker.
En: He nods.

Nb: "Ja, det er koselig", sier han.
En: "Yes, this is koselig," he says.

Nb: Da er oppdraget til Lars og Ingrid over.
En: Lars and Ingrid's mission is accomplished.

Nb: De har lært John begrepet “koselig”.
En: They have taught John the concept of "koselig".

Nb: De er glade og fornøyde.
En: They are happy and content.

Nb: De pakker sammen, og går hjem.
En: They pack up and head home.

Nb: Men de glemmer ikke å nyte de små øyeblikkene.
En: But they don't forget to enjoy the small moments.

Nb: For de vet at det er det "koselig" handler om.
En: Because they know that is what "koselig" is all about.

Nb: De tre løper, ler, og snakker hele veien tilbake til byen.
En: The three run, laugh, and talk all the way back to the city.

Nb: Dermed ble John kjent med det norske konseptet "koselig".
En: And thus, John became acquainted with the Norwegian concept of "koselig".

Nb: Og takket være vennene Lars og Ingrid, kunne han oppleve det på best mulig måte.
En: And thanks to his friends Lars and Ingrid, he could experience it in the best possible way.

Nb: De kunne ikke ha gjort en bedre jobb.
En: They couldn't have done a better job.

Nb: Deres utflukt var en perfekt illustrasjon av det unike ordet.
En: Their outing was a perfect illustration of the unique word.

Nb: De nøt hverandres selskap, den friske luften, og den vakre naturen.
En: They enjoyed each other's company, the fresh air, and the beautiful nature.

Nb: Alt som til sammen utgjorde den koselige atmosfæren som de var ute etter å vise John.
En: All of it together created the cozy atmosphere they aimed to show John.

Nb: Dermed ble John ikke bare kjent med det norske ordet "koselig", han følte det også.
En: Therefore, John not only learned the Norwegian word "koselig", he also felt it.

Nb: Det ble ingen tvil.
En: There was no doubt.

Nb: Han hadde opplevd ordets betydning på nært hold.
En: He had experienced the meaning of the word up close.

Nb: Og den opplevelsen, det minnet, ville han alltid bære med seg.
En: And that experience, that memory, he would always carry with him.

Nb: Og hver gang han sa ordet "koselig", ville han tenke på Lars, Ingrid og utflykten deres i den norske skogen.
En: And every time he said the word "koselig", he would think of Lars, Ingrid, and their excursion in the Norwegian forest.

Nb: Det sies at det beste måten å lære et språk på, er ved å leve det.
En: It is said that the best way to learn a language is by living it.

Nb: Og for John, som levde et koselig øyeblikk, ville dette norske ordet for alltid ha en spesiell betydning for ham.
En: And for John, who lived a cozy moment, this Norwegian word would always have a special meaning for him.

Nb: For å lære betydningen av "koselig", må man oppleve det selv.
En: To truly understand the meaning of "koselig", one must experience it themselves.

Nb: Og takket være Lars og Ingrid, hadde John det privilegiet.
En: And thanks to Lars and Ingrid, John had that privilege.