Discovering ‘Koselig’: A Heartwarming Journey in Bergen

In this episode, we'll embark on a heartwarming journey in Bergen as Lars and Ingrid introduce their friend Maria to the enchanting concept of 'koselig', revealing the power of coziness and friendship in a winter wonderland setting.

Nb: Lars og Ingrid var venner.
En: Lars and Ingrid were friends.

Nb: De bodde i Bergen.
En: They lived in Bergen.

Nb: De møtte en venn, Maria.
En: They met a friend, Maria.

Nb: Maria var fra Portugal.
En: Maria was from Portugal.

Nb: Maria forsto ikke "koselig".
En: Maria didn't understand "koselig".

Nb: Lars og Ingrid ville lære henne det.
En: Lars and Ingrid wanted to teach her.

Nb: En kald dag satt de i Lars sin stue.
En: On a cold day, they sat in Lars' living room.

Nb: Utenfor snødde det.
En: It was snowing outside.

Nb: Inne var det varmt.
En: Inside was warm.

Nb: De satt i sofaen.
En: They sat on the sofa.

Nb: De hadde på seg varme klær.
En: They wore warm clothes.

Nb: De drakk varm kakao.
En: They drank hot cocoa.

Nb: De snakket og lo.
En: They talked and laughed.

Nb: "Dette er koselig," sa Lars.
En: "This is koselig," said Lars.

Nb: Maria skjønte ikke ordet.
En: Maria didn't understand the word.

Nb: Ingrid tok en lampe.
En: Ingrid took a lamp.

Nb: Lampen var liten.
En: The lamp was small.

Nb: Den lyste svakt.
En: It glowed softly.

Nb: "Dette er koselig," sa Ingrid.
En: "This is koselig," said Ingrid.

Nb: Maria så på lampen.
En: Maria looked at the lamp.

Nb: Hun så ikke hvordan den var "koselig".
En: She couldn't see how it was "koselig".

Nb: Neste dag tok de bussen til Fløyen.
En: The next day they took the bus to Fløyen.

Nb: Det snødde fortsatt.
En: It was still snowing.

Nb: De hadde på seg varme klær.
En: They wore warm clothes.

Nb: De så ut av vinduet.
En: They looked out the window.

Nb: Alt var hvitt og rolig.
En: Everything was white and quiet.

Nb: "Dette er koselig," sa Lars.
En: "This is koselig," said Lars.

Nb: Maria nikket, men hun skjønte fremdeles ikke.
En: Maria nodded, but still didn't understand.

Nb: På Fløyen var det en hytte.
En: On Fløyen there was a cabin.

Nb: Hytten var liten og søt.
En: The cabin was small and cute.

Nb: Det var flammer i peisen.
En: There were flames in the fireplace.

Nb: De satt foran den.
En: They sat in front of it.

Nb: De drakk kaffe og spiste vafler.
En: They drank coffee and ate waffles.

Nb: "Dette er koselig," sa Ingrid.
En: "This is koselig," said Ingrid.

Nb: Denne gangen, Maria så seg rundt.
En: This time, Maria looked around.

Nb: Hun følde varmen fra peisen.
En: She felt the warmth from the fireplace.

Nb: Hun smakte på kaffen.
En: She tasted the coffee.

Nb: Hun hørte vennenes stemmer.
En: She heard her friends' voices.

Nb: Hun så på deres smil.
En: She saw their smiles.

Nb: Maria ble rolig.
En: Maria became calm.

Nb: Hun følte seg varm.
En: She felt warm.

Nb: Hun følte seg trygg.
En: She felt safe.

Nb: Hun følte seg hjemme.
En: She felt at home.

Nb: Et smil kom frem på hennes ansikt.
En: A smile appeared on her face.

Nb: "Nå skjønner jeg," sa hun.
En: "Now I understand," she said.

Nb: "Dette er 'koselig'.
En: "This is 'koselig'."

Nb: " Lars og Ingrid hadde lykkes.
En: Lars and Ingrid had succeeded.

Nb: Maria forsto "koselig" nå.
En: Maria understood "koselig" now.

Nb: De begynte å smile.
En: They began to smile.

Nb: Det var et godt øyeblikk.
En: It was a good moment.

Nb: Det var ikke bare et øyeblikk.
En: It wasn't just a moment.

Nb: Det var også et "koselig" øyeblikk.
En: It was also a "koselig" moment.

Nb: Den dagen lærte Lars og Ingrid styrken i kulturen sin.
En: That day, Lars and Ingrid taught the strength of their culture.

Nb: Hvordan det lille ordet "koselig" fikk Maria til å føle seg varm og trygg.
En: How the little word "koselig" made Maria feel warm and safe.

Nb: Hvordan deres norske måte å leve på kunne påvirke noen som kom fra et annet land.
En: How their Norwegian way of life could influence someone from another country.

Nb: For Maria hadde Norge blitt et litt mer "koselig" sted å bo.
En: For Maria, Norway had become a bit more "koselig" place to live.

Nb: Historien endte ikke her.
En: The story didn't end here.

Nb: Det var mange "koselige" ting igjen å oppleve.
En: There were many "koselige" things left to experience.

Nb: Men for nå, de var lykkelige.
En: But for now, they were happy.

Nb: De hadde trukket et portrett av "koselig".
En: They had drawn a portrait of "koselig".

Nb: Og i dette bildet, som reflekterte deres vennskap og kjærlighet, så de alle sammen til høsten, til "koselige" tider som skulle komme.
En: And in this picture, reflecting their friendship and love, they all looked forward to autumn, to "koselige" times to come.

Nb: Norge ble litt mer forståelig, litt mer nært og definitivt litt mer koselig for Maria.
En: Norway became a little more understandable, a little closer, and definitely a little more "koselig" for Maria.