Discovering Koselig: An Australian’s Journey into Norwegian Comfort

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: En dag i Oslo møtte Ingrid en turist som heter Jack.
En: One day in Oslo, Ingrid met a tourist named Jack.

Nb: Jack var fra Australia.
En: Jack was from Australia.

Nb: Ingrid smilte.
En: Ingrid smiled at him.

Nb: Hun sa hallo til Jack.
En: She said hello to Jack.

Nb: Jack sa hallo til henne.
En: Jack said hello back to her.

Nb: Så spurte han om et ord.
En: Then he asked about a word.

Nb: Dette ordet var “koselig”.
En: This word was “koselig.”

Nb: Ingrid lo litt.
En: Ingrid chuckled.

Nb: “Koselig” er et spesielt ord, sa hun.
En: “Koselig” is a special word, she said.

Nb: Det er et norsk ord.
En: It is a Norwegian word.

Nb: Det er ikke lett å forklare for utlendinger.
En: It’s not easy to explain to foreigners.

Nb: Men hun ville prøve det for Jack.
En: But she wanted to try to explain it to Jack.

Nb: Hun ba ham følge med henne.
En: She asked him to follow her.

Nb: Først gikk de til en kafe i sentrum.
En: First, they went to a café in the city center.

Nb: Kafeen var liten og varm.
En: The café was small and cozy.

Nb: Det luktet godt av kaffe.
En: It smelled of good coffee.

Nb: Det var mange folk der.
En: There were many people there.

Nb: Noen snakket lavt.
En: Some spoke softly.

Nb: Andre leste i bøker.
En: Others read books.

Nb: Ingrid sa, “Dette er koselig.
En: Ingrid said, “This is koselig.

Nb: Stedet er ikke stort.
En: The place is not big.

Nb: Men det er hyggelig og varmt.
En: But it’s nice and warm.

Nb: Folk er avslappet”.
En: People are relaxed.”

Nb: Så gikk de til parken.
En: Then they went to the park.

Nb: Barn lekte i snøen.
En: Children played in the snow.

Nb: Noen bygde en snømann.
En: Some built a snowman.

Nb: Andre lo og kastet snøballer.
En: Others laughed and threw snowballs.

Nb: Familier satt på tepper og drakk varm kakao.
En: Families sat on blankets and drank hot cocoa.

Nb: Ingrid sa, “Dette er også koselig.
En: Ingrid said, “This is also koselig.

Nb: Folk er sammen.
En: People are together.

Nb: De har en god tid”.
En: They are having a good time.”

Nb: På kvelden gikk de til Ingrids hjem.
En: In the evening, they went to Ingrid’s home.

Nb: Huset var lite men det var pent.
En: The house was small but pretty.

Nb: Inne var det mye lys.
En: Inside, there was a lot of light.

Nb: Det var bilder på veggene.
En: There were pictures on the walls.

Nb: Sofaen hadde myke puter.
En: The sofa had soft pillows.

Nb: Ingrid lagde mat.
En: Ingrid cooked.

Nb: Fisken hun lagde, luktet fantastisk.
En: The fish she made smelled fantastic.

Nb: Etter middag tente Ingrid noen lys.
En: After dinner, Ingrid lit some candles.

Nb: De satte seg ned med en kopp te.
En: They sat down with a cup of tea.

Nb: Ingrid sa, “Dette er veldig koselig, ikke sant?
En: Ingrid said, “This is very koselig, isn’t it?”

Nb: ” Jack smilte.
En: Jack smiled.

Nb: Han så rundt seg.
En: He looked around.

Nb: Han så på det varme lyset.
En: He looked at the warm light.

Nb: Han så på de komfortable stolene.
En: He looked at the comfortable chairs.

Nb: Han så på Ingrid.
En: He looked at Ingrid.

Nb: Jack nikket.
En: Jack nodded.

Nb: Han sa, “Jeg tror jeg forstår nå.
En: He said, “I think I understand now.

Nb: Koselig er mer enn bare et ord.
En: Koselig is more than just a word.

Nb: Det er en følelse.
En: It’s a feeling.

Nb: Det er når vi er glade og komfortable.
En: It’s when we are happy and comfortable.

Nb: Når vi nyter små ting”.
En: When we enjoy the little things.”

Nb: Ingrid smilte og klappet i hendene.
En: Ingrid smiled and clapped her hands.

Nb: “Riktig!
En: “Exactly!”

Nb: ” sa hun, “Du har forstått det.
En: she said, “You’ve got it.

Nb: Koselig er ikke bare et konsept.
En: Koselig is not just a concept.

Nb: Det er en del av norsk kultur”.
En: It’s part of Norwegian culture.”

Nb: Jack var glad.
En: Jack was happy.

Nb: Han også lærte noe nytt.
En: He had learned something new too.

Nb: Og det var en koselig dag for dem begge.
En: And it was a koselig day for both of them.

Nb: Fra den dagen, hver gang Jack følte seg glad og komfortabel, tenkte han på ordet “koselig”.
En: From that day on, whenever Jack felt happy and comfortable, he thought of the word “koselig.”

Nb: Og han tenkte på Ingrid.
En: And he thought of Ingrid.

Nb: Han tenkte på den dagen i Oslo.
En: He thought of that day in Oslo.

Nb: Og han smilte.
En: And he smiled.

Nb: Historien viser at noen konsepter er ikke lett å forklare.
En: The story shows that some concepts are not easy to explain.

Nb: Men de kan føles.
En: But they can be felt.

Nb: Slik var det med ordet “koselig” for Jack.
En: That was the case with the word “koselig” for Jack.

Nb: Og takket være Ingrid, kunne han endelig forstå det.
En: And thanks to Ingrid, he could finally understand it.

Vocabulary Words:
En : One day
Nb : Oslo
En : Ingrid
Nb : Jack
En : Australia
Nb : smiled
En : hello
Nb : word
En : koselig
Nb : cafè
En : city center
Nb : cozy
En : coffee
Nb : people
En : snow
Nb : park
En : snowman
Nb : laughed
En : families
Nb : blankets
En : hot cocoa
Nb : home
En : small
Nb : pretty
En : light
Nb : pictures
En : walls
Nb : soft pillows
En : candles
Nb : cup of tea