Finding Cosy Bliss: A Heartwarming Tale of Ingrid and Lars

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: En kald lørdag i Oslo bor en jente ved navn Ingrid.
En: On a cold Saturday in Oslo, there is a girl named Ingrid.

Nb: Hun har en venn.
En: She has a friend.

Nb: Han heter Lars.
En: His name is Lars.

Nb: Lars kommer ikke fra Norge.
En: Lars is not from Norway.

Nb: Han kommer fra Amerika.
En: He is from America.

Nb: Lars forstår ikke ordet “koselig”.
En: Lars does not understand the word “koselig”.

Nb: Ingrid og Lars møtes i Oslo sentrum.
En: Ingrid and Lars meet in the center of Oslo.

Nb: De møtes ved et stort tre i en park.
En: They meet at a big tree in a park.

Nb: De skal til en kafé.
En: They are going to a café.

Nb: Kafeen ligger ved det store treet.
En: The café is located by the big tree.

Nb: Kafeen er svært koselig.
En: The café is very cozy.

Nb: Dette er Ingrid sin plan.
En: This is Ingrid’s plan.

Nb: Ingrid sier, “Lars, vi skal på en koselig kafé”.
En: Ingrid says, “Lars, we are going to a cozy café.”

Nb: Lars sier, “Hva betyr koselig?
En: Lars says, “What does cozy mean?”

Nb: ” Ingrid ler litt.
En: Ingrid laughs a little.

Nb: “Du vil forstå,” sier hun.
En: “You will understand,” she says.

Nb: De går til kaféen.
En: They walk to the café.

Nb: Kafeen har myke stoler.
En: The café has soft chairs.

Nb: Det lukter godt av kaffe.
En: It smells good of coffee.

Nb: Mange mennesker prater lavt med hverandre.
En: Many people are talking softly with each other.

Nb: Noen leser en bok.
En: Some are reading a book.

Nb: Andre skriver på en datamaskin.
En: Others are typing on a computer.

Nb: Ingrid sier, “Dette er koselig.
En: Ingrid says, “This is cozy.”

Nb: “Lars ser seg rundt.
En: Lars looks around.

Nb: Han føler seg rolig.
En: He feels calm.

Nb: Han føler seg glad.
En: He feels happy.

Nb: Lars sier, “Er dette koselig?
En: Lars says, “Is this cozy?”

Nb: ” Ingrid nikker.
En: Ingrid nods.

Nb: De bestiller kaffe.
En: They order coffee.

Nb: De prater mye.
En: They talk a lot.

Nb: De ler også mye.
En: They also laugh a lot.

Nb: Dette føles bra for Lars.
En: This feels good to Lars.

Nb: Han sier, “Jeg liker å være koselig.
En: He says, “I like being cozy.”

Nb: ” Ingrid smiler.
En: Ingrid smiles.

Nb: Hun sier, “Jeg også.
En: She says, “Me too.”

Nb: “En time senere går de.
En: An hour later, they leave.

Nb: De går hjem til Ingrid.
En: They go to Ingrid’s home.

Nb: Ingrid bor i en liten leilighet.
En: Ingrid lives in a small apartment.

Nb: Leiligheten har mange lys.
En: The apartment has many lights.

Nb: Det er varmt i leiligheten.
En: It is warm in the apartment.

Nb: Ingrid sier, “Dette er også koselig.
En: Ingrid says, “This is also cozy.”

Nb: ” Lars smiler.
En: Lars smiles.

Nb: “Jeg forstår nå,” sier han.
En: “I understand now,” he says.

Nb: Ingrid og Lars lager middag sammen.
En: Ingrid and Lars cook dinner together.

Nb: De hører på rolig musikk.
En: They listen to calming music.

Nb: De spiser middagen.
En: They eat dinner.

Nb: De prater og ler.
En: They talk and laugh.

Nb: Lars sier, “Dette er veldig koselig.
En: Lars says, “This is very cozy.”

Nb: ” Ingrid er glad.
En: Ingrid is happy.

Nb: Hun sier, “Ja, det er det.
En: She says, “Yes, it is.”

Nb: “På slutten av kvelden går Lars hjem.
En: At the end of the evening, Lars goes home.

Nb: Han har hatt en koselig dag.
En: He has had a cozy day.

Nb: Ingrid har også hatt en koselig dag.
En: Ingrid has also had a cozy day.

Nb: De har lært noe nytt.
En: They have learned something new.

Nb: De vil ha flere koselige dager sammen.
En: They want to have more cozy days together.

Nb: Og slik ender vår lille historie om Ingrid, Lars og det koselige.
En: And so ends our little story about Ingrid, Lars, and coziness.

Nb: Det er ikke alltid lett å forklare et konsept som “koselig”.
En: It’s not always easy to explain a concept like “koselig.”

Nb: Men kanskje er det litt som ordet sier, noe som føles godt og riktig.
En: But maybe it’s a bit like the word suggests, something that feels good and right.

Nb: Noe som gjør oss glade.
En: Something that makes us happy.

Nb: Noe som skaper et smil på ansiktet vårt.
En: Something that puts a smile on our faces.

Nb: Og i siste ende, er kanskje det alt det innebærer å være koselig.
En: And in the end, perhaps that’s all it means to be cozy.

Vocabulary Words:
jente : girl
venn : friend
Oslo : Oslo
Lars : Lars
Norge : Norway
Amerika : America
forstå : understand
sentrum : center
stor : big
tre : tree
park : park
kafé : café
koselig : cozy
plan : plan
le : laugh
gå : walk
myk : soft
stol : chair
kaffe : coffee
prate : talk
lese : read
bok : book
datamaskin : computer
bestille : order
bestille : order
føle : feel
rolig : calm
glad : happy
smile : smile
middag : dinner