Embracing the Rain: A Love Story in Bergen

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Ingrid og Lars var i Bergen.
En: Ingrid and Lars were in Bergen.

Nb: De likte å se på de fargerike husene.
En: They liked looking at the colorful houses.

Nb: De gikk rundt i byen og koste seg.
En: They walked around the city and enjoyed themselves.

Nb: Plutselig kom det mørke skyer.
En: Suddenly dark clouds appeared.

Nb: Ingrid så opp.
En: Ingrid looked up.

Nb: “Det kommer til å regne,” sa hun.
En: “It’s going to rain,” she said.

Nb: Men de hadde ingen paraply.
En: But they didn’t have an umbrella.

Nb: Lars smilte.
En: Lars smiled.

Nb: “Vi kan bare bli våte,” sa han.
En: “We can just get wet,” he said.

Nb: Regnet startet.
En: The rain started.

Nb: Det falt på hodene deres.
En: It fell on their heads.

Nb: De ble våte, men de lo og sprang.
En: They got wet, but they laughed and ran.

Nb: De sprang langs bryggen.
En: They ran along the pier.

Nb: Vannet slo mot kaien.
En: The water splashed against the quay.

Nb: De var helt våte.
En: They were completely soaked.

Nb: Men de var glade.
En: But they were happy.

Nb: Lars sa, “dette er gøy!
En: Lars said, “this is fun!”

Nb: ” Ingrid nikket og lo.
En: Ingrid nodded and laughed.

Nb: De hoppet i vannpyttene.
En: They jumped in puddles.

Nb: De gikk til en kafé.
En: They went to a café.

Nb: De fikk varm kaffe.
En: They got hot coffee.

Nb: De satt tett inntil hverandre.
En: They sat close to each other.

Nb: De snakket og lo.
En: They talked and laughed.

Nb: Til slutt stoppet regnet.
En: Finally, the rain stopped.

Nb: Men de ville ikke gå.
En: But they didn’t want to leave.

Nb: De ville bli i kaféen.
En: They wanted to stay in the café.

Nb: De ville være sammen.
En: They wanted to be together.

Nb: Det var en god dag.
En: It was a good day.

Nb: De lærte at regn kan være gøy.
En: They learned that rain can be fun.

Nb: De var ikke redde for å bli våte.
En: They weren’t afraid of getting wet.

Nb: De likte å leke i regnet.
En: They enjoyed playing in the rain.

Nb: De vil alltid huske denne dagen.
En: They will always remember this day.

Nb: Ingrid og Lars i Bergen, i regnet.
En: Ingrid and Lars in Bergen, in the rain.

Nb: De hadde det så gøy.
En: They had so much fun.

Nb: Begge smilte.
En: They both smiled.

Nb: De hadde en god dag, selv om det regnet.
En: They had a good day, even though it rained.

Nb: De var glade sammen.
En: They were happy together.

Nb: Og de lærte at selv en regnværsdag i Bergen kan være et godt minne.
En: And they learned that even a rainy day in Bergen can be a good memory.

Nb: Det er ikke alltid du trenger en paraply.
En: You don’t always need an umbrella.

Nb: Noen ganger kan du bare omfavne regnet.
En: Sometimes you can just embrace the rain.

Vocabulary Words:
Ingrid : Ingrid
Lars : Lars
Bergen : Bergen
så : looked
fargerike : colorful
husene : houses
gikk : walked
byen : city
koste seg : enjoyed
skyer : clouds
regne : rained
paraply : umbrella
smilte : smiled
våte : wet
glade : happy
gøy : fun
nikket : nodded
lo : laughed
kafé : café
kaffe : coffee
snakket : talked
stoppet : stopped
gå : leave
sammen : together
god : good
lærte : learned
leke : playing
minne : memory
regnværsdag : rainy day
omfavne : embrace