Escapades in Transylvania: Andrei’s Night

join a daring boy on his nocturnal quest through a mysterious Transylvanian castle filled with secrets and shadows.

Ro: Într-o seară cu vânt, Andrei, un băiat curajos și plin de aventură, se hotărâse să exploreze un castel vechi din Transilvania.
En: On a windy evening, Andrei, a brave and adventurous boy, had decided to explore an old castle in Transylvania.

Ro: Castelul avea ziduri de piatră înalte și ferestre înguste care ascundeau multe secrete.
En: The castle had tall stone walls and narrow windows that hid many secrets.

Ro: Cu pași timizi, Andrei a intrat în castel printr-o poartă scârțâitoare.
En: With cautious steps, Andrei entered the castle through a creaky gate.

Ro: Înăuntru, lumina slabă a torțelor picta umbre ciudate pe pereți.
En: Inside, the dim light of torches painted strange shadows on the walls.

Ro: Andrei a mers prin holurile întunecate și a admirat tapetările vechi și mobilierul masiv.
En: Andrei walked through the dark hallways and admired the ancient tapestries and massive furniture.

Ro: La un moment dat, în timp ce se uita cu ochii mari la portretele strămoșilor, a dat din greșeală peste un costum de armură așezat strategic într-un colț al sălii.
En: At one point, while gazing at the ancestors' portraits with wide eyes, he accidentally stumbled upon a suit of armor strategically placed in a corner of the room.

Ro: Cu un zăngănit puternic, armura s-a prăbușit pe podeaua de piatră, bucăți metalice zburând în toate direcțiile.
En: With a loud clatter, the armor crashed to the stone floor, metal pieces flying in all directions.

Ro: Inima lui Andrei bătea cu putere.
En: Andrei's heart pounded.

Ro: Știa că printre ecourile sălilor castelului, zgomotul atrăsese cu siguranță atenția paznicului care veghea noaptea.
En: He knew that amidst the echoes of the castle halls, the noise had surely attracted the attention of the night watchman.

Ro: Andrei a auzit paşi grăbiţi apropiindu-se și a știut că trebuie să găsească un loc de ascuns.
En: Andrei heard hurried footsteps approaching and knew he had to find a hiding place.

Ro: Într-un suflet, a fugit spre o scară spiralată din spatele unui draperii și a urcat fără să se uite înapoi.
En: In a breath, he ran towards a spiral staircase behind a drapery and ascended without looking back.

Ro: După ce a tras cu greu suflarea în vârful turnului, Andrei a auzit vocea mârâită a paznicului.
En: After catching his breath at the top of the tower, Andrei heard the grumbling voice of the watchman.

Ro: Bărbatul inspecta costumul de armură căzut, murmurând întrebări îngrijorate despre ce ar fi putut să provoace dezastrul.
En: The man inspected the fallen suit of armor, murmuring worried questions about what could have caused the disaster.

Ro: În timp ce se uită de la înălțime, simțindu-se singur și speriat, Andrei a dat peste o trapă secretă.
En: As he looked from the height, feeling lonely and scared, Andrei came across a secret trapdoor.

Ro: Curajos, a deschis-o și a căzut într-un culoar întunecat, dar plin de promisiunea libertății.
En: Courageously, he opened it and fell into a dark corridor, but full of the promise of freedom.

Ro: După un timp care i s-a părut o eternitate, Andrei a ieșit în curtea castelului.
En: After what felt like an eternity, Andrei emerged in the castle courtyard.

Ro: Luna plină îl lumina blând, iar băiatul a înțeles că a evadat.
En: The full moon gently illuminated him, and the boy understood that he had escaped.

Ro: Cu un zâmbet larg pe față și povestea unei aventuri pe care niciunul dintre prietenii săi nu o va uita curând, Andrei a părăsit castelul promițându-și să revină într-o zi.
En: With a wide smile on his face and the story of an adventure that none of his friends would soon forget, Andrei left the castle, promising himself to return one day.

Ro: Deși a scăpat de mânia paznicului, Andrei a învățat o lecție prețioasă: uneori, curiozitatea te poate duce în locuri necunoscute, dar este întotdeauna important să-ți asumi responsabilitatea pentru propriile acțiuni și să fii pregătit pentru aventurile care ar putea urma.
En: Although he had escaped the anger of the watchman, Andrei learned a valuable lesson: sometimes curiosity can lead you to unknown places, but it's always important to take responsibility for your actions and be prepared for the adventures that may follow.