Eszter and László: A Budapest Love Story

In this episode, we'll witness the enchanting love story of Eszter and László, set against the romantic backdrop of Budapest's historic Castle District.

Hu: Budapesten, a Duna halkan éneklő partján, Eszter és László szerelme virágzott fel.
En: In Budapest, along the singing shore of the Danube, the love of Eszter and László blossomed.

Hu: A vöröshajú Eszter gyönyörű volt, mint a napraforgó, és László, aki jóképű volt és mindig mosolygott, szerette őt, mint ahogy a hold szereti az éj sötét leplét.
En: Eszter, with her red hair, was beautiful like a sunflower, and László, handsome and always smiling, loved her as the moon loves the dark veil of the night.

Hu: Világos, márciusi napon Eszter és László esküvőjére jött a város népe.
En: On a bright, March day, the city’s people came together for Eszter and László’s wedding.

Hu: Budapest belsejében, a Várnegyed romantikus utcáin, egy magas kőépületben volt a nagy esemény.
En: In the heart of Budapest, amidst the romantic streets of the Castle District, the grand event took place in a tall stone building.

Hu: A leánygyermekek tüllszoknyákat viseltek, a fiúk pedig selyemnyakkendőt.
En: The young girls wore tulle skirts, while the boys had silk neckties.

Hu: A Vár tetejéről pedig messze, a budai hegyekben is hallható volt a diszes ünneplés.
En: The festive celebration could be heard echoing far and wide in the Buda hills from the top of the Castle.

Hu: Amikor Eszter a templom ajtajában állt, fehér ruhájában és virágos fátyolában, László szeme megtelt örömtől és büszkeségtől.
En: As Eszter stood at the church door in her white gown and floral veil, László’s eyes filled with joy and pride.

Hu: Még várakozni kellett egy pillanatot, ezalatt a szívük is gyorsabban vert.
En: They had to wait a moment longer, during which their hearts beat faster.

Hu: Aztán a pillanat végre elérkezett.
En: Finally, the moment arrived.

Hu: Az orgona zene elcsendesült, a pap Isten áldását adta rájuk, és Eszter és László az időtlen szavakat mormolták: "Én László/Eszter, veled Eszter/László, itt az ősi Budapest szívében, Isten és ez a szerető közösség előtt, feleségül veszlek/férjül veszlek téged.
En: The organ’s music faded, the priest bestowed God’s blessing upon them, and Eszter and László whispered the eternal words: "I, László/Eszter, take you, Eszter/László, here in the ancient heart of Budapest, before God and this loving community, as my wife/husband."

Hu: "A ceremónia után, a templom falain túl, a kőtér visszhangzott a sikoltástól és nevetéstől, amikor Eszter és László hagyományos magyar csárdást táncoltak.
En: Following the ceremony, beyond the church walls, the stone courtyard resounded with screams and laughter as Eszter and László danced the traditional Hungarian csárdás.

Hu: A húros hangszerek színes dallamai repítették őket az este csillagos ege alá.
En: The lively tunes of string instruments carried them into the starry night.

Hu: Vidám volt a túrjukás és a friss, hiszen boldogságot ünnepeltek.
En: Their steps were joyful and light, celebrating their happiness.

Hu: Mikor befejeződött a tánc, Eszter és László nevettek és ölelkeztek.
En: After the dance concluded, Eszter and László laughed and embraced.

Hu: "Ez legyen mindig ilyen könnyű és boldog," mondta László, szívébe zárva Esztert.
En: "May it always be this easy and happy," László said, holding Eszter close to his heart.

Hu: Az ünneplők között pedig mindenki tudta, hogy a boldogságuk valóban ilyen könnyű és vidám lesz.
En: Among the revelers, everyone knew that their happiness would indeed be light and joyful.

Hu: Mert ők együtt voltak, és Budapest fényes estéjében szerették egymást.
En: For they were together, and they loved each other under the bright evening of Budapest.

Hu: Ez volt Eszter és László története: két szerelmes, akiket Budapest fogadott örökbe, egy csodás esküvő, ami összekötötte őket, és egy igazán boldog vég.
En: This was the story of Eszter and László: two lovers welcomed by Budapest, a magnificent wedding that united them, and a truly happy ending.

Hu: A városukban éltek és szerettek, és minden szívüket betöltötte a derű érzése.
En: They lived and loved in their city, their hearts filled with contentment.

Hu: És mert ők voltak Eszter és László, mindenki tudta, hogy soha nem lesznek egyedül.
En: And because they were Eszter and László, everyone knew they would never be alone.

Hu: Mert valójában ők lettek Budapest boldog szíve.
En: In truth, they became the joyful heart of Budapest.