The Language Exchange: Unraveling the Secrets of Budapest

Fluent Fiction – Hungarian
www.FluentFiction.org/Hungarian
Story Transcript:
Hu: Ádám és Eszter Budapesten sétáltak a Nap sugaraiban.
En: Adam and Eszter were walking in the sunshine in Budapest.

Hu: Az Andrássy úton haladtak.
En: They were walking on Andrassy Avenue.

Hu: Fák árnyékaiban régi épületek sorakoztak.
En: Old buildings were lined up in the shadows of the trees.

Hu: Az ég kék volt, mint a tenger nyugalmi állapotban.
En: The sky was as blue as the calm state of the sea.

Hu: Ádámnál volt egy térkép és egy öreg könyv.
En: Adam had a map and an old book.

Hu: A könyv címe “Magyar Nyelvtan” volt.
En: The title of the book was “Hungarian Grammar.”

Hu: A térkép a városra mutatott rá.
En: The map pointed to the city.

Hu: Eszter a könyv fölött hajolt.
En: Eszter leaned over the book.

Hu: Feltette a szemüvegét és olvasni kezdett.
En: She put on her glasses and started reading.

Hu: Hirtelen, egy fiatalember ott állt előttük.
En: Suddenly, a young man stood in front of them.

Hu: Ő volt Jack, Angliából.
En: He was Jack, from England.

Hu: Jack értett angolul, és Ádám is, de Jack nem értett magyarul.
En: Jack understood English, as did Adam, but Jack did not understand Hungarian.

Hu: Jack a Váci utca felé akart menni.
En: Jack wanted to go to Vaci Street.

Hu: Kérte őket, hogy segítsenek neki magyarul megtanulni.
En: He asked them to help him learn Hungarian.

Hu: Ádám és Eszter örültek a lehetőségnek.
En: Adam and Eszter were happy for the opportunity.

Hu: Eszter a könyvet nyitotta ki és próbálta elmagyarázni a ragozást.
En: Eszter opened the book and tried to explain the conjugation.

Hu: Jack füle összezavarodott.
En: Jack’s ears got confused.

Hu: Ádám mosolyogva fordította le Eszter szövegét angol nyelvre.
En: Adam smiled as he translated Eszter’s text into English.

Hu: Jack tanulta a magyar szavakat.
En: Jack learned Hungarian words.

Hu: A nyelvcsavarkodások különösen nehéznek tűntek.
En: The intricacies of the language seemed particularly difficult.

Hu: Ez az “a helyett” és a “ba, be” előképzősök megértése volt a legnehezebb.
En: Understanding the preverbs “a helyett” (instead of) and the prefixes “ba, be” was the most challenging.

Hu: Eszter és Ádám segítettek neki megérteni.
En: Eszter and Adam helped him understand.

Hu: Napsütésben és az árnyékban tanultak.
En: They learned in the sunshine and in the shade.

Hu: Jack idővel megértette a magyar szabályokat.
En: Jack eventually understood the Hungarian rules.

Hu: Nehéz volt, de próbálta összerakni a puzzle darabjait.
En: It was hard, but he tried to put the puzzle pieces together.

Hu: Ádám megmutatta neki a Váci utcát.
En: Adam showed him Vaci Street.

Hu: Nagy siker volt.
En: It was a big success.

Hu: Jack végre magyarul tudott beszélni.
En: Jack could finally speak Hungarian.

Hu: Nem tökéletesen, de megértették a magyar emberek.
En: Not perfectly, but the Hungarian people understood him.

Hu: Eszter és Ádám boldogan búcsúzott Jacktől.
En: Eszter and Adam happily bid farewell to Jack.

Hu: Jack folytatta az utazását Budapesten.
En: Jack continued his journey in Budapest.

Hu: Eszter és Ádám sétáltak tovább az Andrássy úton, de már nélkülük a könyv.
En: Eszter and Adam walked further on Andrassy Avenue, but without the book.

Hu: Ez volt a történetük.
En: That was their story.

Hu: Két ember Budapesten.
En: Two people in Budapest.

Hu: Ők örültek, hogy megoszthatták a magyar nyelvet.
En: They were happy to share the Hungarian language.

Hu: Jack is, aki megérti már a nyelvünket.
En: Jack too, who now understands our language.

Vocabulary Words:
Ádám : Adam
Eszter : Eszter
sétáltak : walking
Nap sugaraiban : sunshine
Budapesten : Budapest
Andrássy úton : Andrassy Avenue
régi : old
épületek : buildings
árnyék : shadow
fák : trees
ég : sky
kék : blue
tenger : sea
térkép : map
könyv : book
Magyar Nyelvtan : Hungarian Grammar
város : city
szemüveg : glasses
olvasni : reading
fiatalember : young man
Jack : Jack
Angliából : England
angolul : English
magyarul : Hungarian
Váci utca : Vaci Street
segítsenek : help
tanulni : learn
értették : understand
nyelvet : language