Exploring Vilnius: A Journey Through Time with Holographic Guides

In this episode, we'll wander the enchanting streets of Vilnius’ Old Town with Gabija and Matas, discovering historical treasures guided by futuristic holograms, and encounter a surprising twist that makes their journey unforgettable.

Lt: Vilniaus senamiestis plotis stebinti.
En: The width of Vilnius' old town is impressive.

Lt: Vieną saulėtą popietę, Gabija ir Matas vaikštinėjo senomis gatvėmis.
En: One sunny afternoon, Gabija and Matas were wandering the old streets.

Lt: Gatvėje buvo mažai žmonių, bet buvo kažkas naujo.
En: There were only a few people on the street, but there was something new.

Lt: Viršum jų buvo plūduriuojantys, holografiniai gidai.
En: Above them were floating holographic guides.

Lt: Gabija ir Matas buvo susijaudinę.
En: Gabija and Matas were excited.

Lt: „Matai, čia Šv. Onos bažnyčia,“ sakė holografinis gidas.
En: “Look, here is St. Anne’s Church,” said the holographic guide.

Lt: „Ji pastatyta XV amžiuje.“
En: “It was built in the 15th century.”

Lt: Gabija šyptelėjo. „Tu tikrai nemažas. Šv. Ona vis dar graži.“
En: Gabija smiled. “You’re really big. St. Anne is still beautiful.”

Lt: Matas įsitraukė į interaktyvų gidą su smalsumu.
En: Matas engaged with the interactive guide with curiosity.

Lt: „Kur dabar einame?“ jis klausia.
En: “Where are we going now?” he asked.

Lt: „Paskui mane,“ tarė holograminis gidas.
En: “Follow me,” said the holographic guide.

Lt: Jie nuvedė Gabri ir Matą į Pilies gatvę.
En: They led Gabija and Matas to Pilies Street.

Lt: Čia gidai rodė įvairius pastatus ir aiškino jų reikšmę.
En: Here, the guides pointed out various buildings and explained their significance.

Lt: „Štai Prezidentūra,“ sakė holografinis gidas.
En: “Here is the Presidential Palace,” said the holographic guide.

Lt: „Lietuvos Prezidentas čia gyvena.“
En: “This is where the President of Lithuania lives.”

Lt: Matas žiūrėjo į nuostabius pastato fasadus.
En: Matas looked at the stunning building facades.

Lt: Tačiau, staiga holografiniai gidai sustojo.
En: However, suddenly the holographic guides stopped.

Lt: „Kas dabar?“ klausia Gabija.
En: “What now?” asked Gabija.

Lt: Tuo metu jų rankose sprogo žaislinė raketa, kam nors praeinant paskubomis.
En: At that moment, a toy rocket exploded in their hands, as someone hurriedly passed by.

Lt: Holografiniai gidai sugrįžo.
En: The holographic guides returned.

Lt: „Uuuf, tai buvo įdomu,“ sakė Matas.
En: “Whew, that was interesting,” said Matas.

Lt: „Atrodo, kad Vilnius turi šiokį tokį gyvą pobūdį,“ juokėsi Gabija.
En: “Looks like Vilnius has a bit of a lively character,” laughed Gabija.

Lt: Jie tęsė savo kelionę, ir gidas pasakė, „Gyvenimas tęsiasi. Istorija čia amžina.“
En: They continued their journey, and the guide said, “Life goes on. History here is eternal.”

Lt: Gabija ir Matas suprato, kad taip ir yra.
En: Gabija and Matas realized it was true.

Lt: Jie jautėsi lyg būtų tapę istorijos dalimi.
En: They felt like they had become part of history.

Lt: Vilniaus senamiestis visada gyvas ir paslaptingas.
En: Vilnius’ old town is always alive and mysterious.

Lt: Pasiskirstę su holografiniu gidu, jie sugrįžo namo su šypsenomis.
En: Parting ways with the holographic guide, they returned home with smiles.

Lt: Vaikščioti senamiestyje buvo gera pramoga.
En: Walking through the old town was a great experience.

Lt: Holografiniai gidai pridėjo magišką akimirką jų kelionei.
En: The holographic guides added a magical touch to their trip.

Lt: Kaip ir gidai sakė - istorija Vilniuje nesibaigia.
En: As the guides said - history in Vilnius never ends.