Exploring Warzywówka: A Tale of Lost Love and History

In this episode, we'll embark on a journey with Kasia and Tomek as they get lost in the rich and historical city of Warsaw and discover its hidden gems, including the breathtaking Royal Castle.

Pl: Kasia i Tomek zgubili się w Warszawie.
En: Kasia and Tomek got lost in Warsaw.

Pl: Nie wiedzieli, gdzie jest Zamek Królewski.
En: They didn't know where the Royal Castle was.

Pl: Zatrzymali się na ulicy i zaczęli szukać pomocy.
En: They stopped in the street and started looking for help.

Pl: Wtedy zobaczyli starszą kobietę i podszedł do niej Kasia.
En: Then they saw an older woman and Kasia approached her.

Pl: - Czy Pani wie, gdzie jest Zamek Królewski?
En: - Do you know where the Royal Castle is?

Pl: - zapytała.
En: she asked.

Pl: - Tak - odpowiedziała kobieta - ale koniecznie trzeba się dokładnie wymawiać 'sz'.
En: "Yes," replied the woman, "but you must pronounce 'sh' exactly."

Pl: W Warszawie powinny mówić „Szamek Królewski”.
En: In Warsaw, they should say "Royal Szamek".

Pl: Kasia i Tomek zrozumieli, i przeprosili za swoją wymowę.
En: Kasia and Tomek understood and apologized for their pronunciation.

Pl: Dzięki pomocy kobiety, udało im się dotrzeć na Zamek Królewski.
En: Thanks to the woman's help, they managed to reach the Royal Castle.

Pl: Był to jeden z najpiękniejszych zabytków w Warszawie.
En: It was one of the most beautiful monuments in Warsaw.

Pl: Oboje byli zachwyceni jego pięknem i historią, której bieżąceją aż do czasów królewskich.
En: They were both delighted with its beauty and history, which goes back to the times of the king.

Pl: W Zamek Królewski zakochali się w historii Polski i miasta.
En: At Zamek Królewski they fell in love with the history of Poland and the city.

Pl: Udali się na wycieczkę z przewodnikiem, aby poznać więcej szczegółów o Warszawie.
En: They went on a guided tour to learn more about Warsaw.

Pl: Dowiedzieli się, że Warszawa to miasto z bogatą w historię i kulturę.
En: They learned that Warsaw is a city rich in history and culture.

Pl: Powstała wiele lat temu i przetrwała wiele wojen.
En: It was established many years ago and has survived many wars.

Pl: Teraz jest jednym z najpiękniejszych miast Europy.
En: Now it is one of the most beautiful cities in Europe.

Pl: Kasia i Tomek byli zadowoleni, że spotkali tę miłą kobietę i że odnaleźli Zamek Królewski.
En: Kasia and Tomek were glad that they met this nice woman and that they found the Royal Castle.

Pl: To było niesamowite miejsce i doświadczenie, których nigdy nie zapomną.
En: It was an amazing place and an experience they will never forget.

Pl: Warzywówka była nie tylko miastem, w którym się zgubili, ale miejscem o bogatej historii i kulturze.
En: Warzywówka was not only the city where they got lost, but a place with a rich history and culture.