Forgetting Ski Pants: Lars’ Lesson

In this episode, we'll follow Lars on his thrilling ski adventure and learn the importance of proper ski gear preparation.

Nb: Lars var veldig spent på å dra til skianlegget.
En: Lars was very excited to go to the ski resort.

Nb: Han elsket å stå på ski og syntes det var kjempegøy.
En: He loved skiing and thought it was great fun.

Nb: Han hadde pakket alt utstyret sitt, men var så ivrig at han glemte å ta på skibuksene sine.
En: He had packed all his equipment, but was so excited that he forgot to put on his ski pants.

Nb: Da Lars gikk opp bakken, følte han seg veldig kald på beina.
En: When Lars walked up the hill, his legs felt very cold.

Nb: Han innså raskt at han hadde glemt å ta på seg skibuksene.
En: He quickly realized that he had forgotten to put on his ski pants.

Nb: Men han tenkte ikke så mye på det og fortsatte ned bakkene likevel.
En: But he didn't think much of it and continued down the slopes anyway.

Nb: Det var en veldig kul bakke Lars hadde valgt, men da han skulle svinge, mistet han balansen og falt.
En: It was a very cool hill Lars had chosen, but when he was about to turn, he lost his balance and fell.

Nb: Lars falt hardt på bakken og verket i hele kroppen.
En: Lars fell hard on the ground and his whole body ached.

Nb: Han var så kald at han skjelvde, og han følte seg veldig forkjølet og ubehagelig.
En: He was so cold that he was shivering, and he felt very cold and uncomfortable.

Nb: Lars var veldig lei seg for å ha glemt skibuksene sine.
En: Lars was very sorry for having forgotten his ski pants.

Nb: Han visste at han ikke kunne fortsette å stå på ski når han var så kald og ubehagelig.
En: He knew he couldn't continue skiing when he was so cold and uncomfortable.

Nb: Han bestemte seg for å dra til en varm peis inne på en kafé i stedet.
En: He decided to go to a warm fireplace inside a cafe instead.

Nb: Mens han drakk sin varme kakao, tenkte Lars på hvor dum han hadde vært.
En: As he drank his hot cocoa, Lars thought about how stupid he had been.

Nb: Han hadde glemt de viktige skibuksene sine og hadde endt opp med å falle og bli veldig forkjølet.
En: He had forgotten his all-important ski pants and had ended up falling and catching a bad cold.

Nb: Neste gang, ville han alltid dobbeltsjekke alt utstyret sitt og sørge for at han hadde på seg riktig bekledning.
En: Next time, he would always double check all his gear and make sure he was wearing the right clothing.

Nb: Lars lærte en viktig lekse denne dagen og lovet seg selv å aldri glemme å ta på seg skibuksene igjen.
En: Lars learned an important lesson that day and promised himself never to forget to put on his ski pants again.

Nb: Selv om han hadde hatt en dårlig dag på skibakken, var han glad for at han hadde lært noe nytt og var nå klar til å prøve igjen.
En: Although he had had a bad day on the slopes, he was happy that he had learned something new and was now ready to try again.