Friends Are Forever: Femke, Jasper and Thijs’ Day Out

In this episode, we'll follow three friends as they navigate the charming canals of Amsterdam and learn that sometimes the best memories are made when things don't go as planned.

Nl: Femke, Jasper en Thijs maakten een wandeling langs de grachten van Amsterdam.
En: Femke, Jasper and Thijs took a walk along the canals of Amsterdam.

Nl: Het was een zonnige dag en de stad was druk, zoals altijd.
En: It was a sunny day and the city was busy, as always.

Nl: Femke wilde een selfie maken voor een van de grachten terwijl Jasper en Thijs toekeken.
En: Femke wanted to take a selfie in front of one of the canals while Jasper and Thijs watched.

Nl: Terwijl Femke haar beste pose aannam, struikelde ze over een fiets die midden op de stoep stond geparkeerd.
En: While Femke was striking her best pose, she tripped over a bicycle parked in the middle of the sidewalk.

Nl: Met een luide klap viel ze op de grond en haar telefoon viel uit haar handen en landde in de gracht.
En: She fell to the ground with a loud thud and her phone fell from her hands and landed in the canal.

Nl: Jasper en Thijs renden naar haar toe om te zien of ze oké was.
En: Jasper and Thijs ran over to see if she was okay.

Nl: Femke was geschrokken, maar gelukkig had ze zichzelf niet bezeerd.
En: Femke was shocked, but luckily she hadn't hurt herself.

Nl: Haar telefoon was echter kapot en ze was ontzettend verdrietig.
En: However, her phone was broken and she was very sad.

Nl: Jasper stelde voor om naar een nabijgelegen elektronicawinkel te gaan om een nieuwe telefoon te kopen.
En: Jasper suggested going to a nearby electronics store to buy a new phone.

Nl: Thijs hielp Femke weer op de been terwijl Jasper de weg vroeg aan een voorbijganger.
En: Thijs helped Femke on her feet again while Jasper asked a passerby for directions.

Nl: Toen ze eindelijk de winkel bereikten, bleek Femke niet genoeg geld te hebben om een nieuwe telefoon te kopen.
En: When they finally reached the store, Femke didn't have enough money to buy a new phone.

Nl: Jasper en Thijs besloten echter om haar te helpen en samen kochten ze een nieuwe telefoon voor haar.
En: However, Jasper and Thijs decided to help her and together they bought her a new phone.

Nl: Femke was zo dankbaar dat ze bijna moest huilen.
En: Femke was so grateful that she almost cried.

Nl: Ze realiseerde zich dat ze geluk had dat ze zulke goede vrienden had die voor haar zorgden toen ze het nodig had.
En: She realized she was lucky to have such good friends who took care of her when she needed it.

Nl: Ze maakten nog wat foto's langs de grachten en lachten om het ongelukje.
En: They took some more pictures along the canals and laughed at the accident.

Nl: Het was een dag waarop ze zich realiseerden dat vriendschap het belangrijkst was.
En: It was a day when they realized friendship was the most important thing.

Nl: En zo eindigde de dag van Femke, Jasper en Thijs vol nieuwe herinneringen aan een stad vol grachten en goede vrienden.
En: And so Femke, Jasper and Thijs' day ended full of new memories of a city full of canals and good friends.