Hungarian Flavors: A Memorable Misunderstanding

Fluent Fiction – Hungarian
www.FluentFiction.org/Hungarian
Story Transcript:
Hu: Hajdanában, a régi jó időkben a szép Budapest városában élt egy fiatalember, József. Mindig is lelkesen szerette a hagyományos magyar ételeket, amelyek tele voltak ízekkel és emlékekkel.
En: In Hajdana, in the good old days, there lived a young man named József in the beautiful city of Budapest. He was always passionate about traditional Hungarian food, which was full of flavors and memories.

Hu: Egyik nap úgy döntött, hogy felkeresi a híres ‘Magyar Ízek’ éttermet, hogy rendeljen egy jó adag húsos káposztát.
En: One day he decided to visit the famous ‘Hungarian Flavors’ restaurant to order a good portion of cabbage with meat.

Hu: Kijött a vonattal a Keleti pályaudvarra, és elindult a Belváros felé.
En: He took the train to the Keleti railway station and started towards the City Centre.

Hu: Szívdobogva érkezett meg az étterem elé, ahol a hatalmas felirat büszkén hirdette: ‘Magyar Ízek – A Legjobb Magyar Ételek!’
En: Heart pounding, he arrived in front of the restaurant, where the huge sign proudly proclaimed: ‘Hungarian Flavors – The Best Hungarian Food!’

Hu: Bár még soha nem járt ebben az étteremben, boldogan nyitotta ki a bejárati ajtót.
En: Although he had never been to this restaurant before, he happily opened the front door.

Hu: A belső térre lépve azonnal átjárta a finom illatok kavalkádja: friss kenyér, sült húsok és fűszerek.
En: Upon entering the interior, a cavalcade of delicious aromas permeated immediately: fresh bread, roasted meats and spices.

Hu: József szeme egyből rátalált egy kis asztalra a sarokban, amit éppen kampóval törölgetett az egyik pincér.
En: József’s eyes immediately found a small table in the corner, which one of the waiters was wiping with a hook.

Hu: József odament a pincérhez, és barátságosan köszöntötte: ‘Szia! Egy háromtányéros húsos káposztát szeretnék rendelni.’
En: József approached the waiter and greeted him in a friendly manner: ‘Hi! I would like to order a three-plate meal of cabbage with meat.’

Hu: A mókás pincér egy kicsit meglepődött, majd egy nagy mosollyal válaszolt: ‘Persze, az is megvan, de kérdezze meg újra!’
En: The funny waiter was a little surprised, then replied with a big smile: ‘Of course, we have that too, but ask again!’

Hu: József kissé furcsának találta a választ, de mosolygott és megismételte a rendelést: ‘Egy háromtányéros húsos káposztát szeretnék rendelni, kérem.’
En: József found the answer a bit strange, but he smiled and repeated the order: ‘I would like to order a three-plate meal of cabbage with meat, please.’

Hu: A pincér ismét váltott egyetlen szót is: ‘Kritikus!’.
En: The waiter exchanged a single word again: ‘Critical!’.

Hu: József furcsállta, hogy miért nem egyszerű a rendelés, de nem adta fel.
En: József wondered why the order was not easy, but he did not give up.

Hu: Ismételten megkérdezte a pincérrel: ‘Egy háromtányéros húsos káposztát szeretnék rendelni, kérem.’
En: He asked the waiter again: ‘I would like to order a three-plate meaty cabbage, please.’

Hu: A pincér felvetette a szemöldökét, majd lelkesen felkiáltott: ‘Jaj, hát persze, hogy egy háromtányéros húsos káposztát szeretne rendelni!’
En: The waiter raised his eyebrows, then exclaimed enthusiastically: ‘Oh, of course you want to order a three-plate meaty cabbage!’

Hu: József megkönnyebbült és boldogan bólintott.
En: József was relieved and nodded happily.

Hu: A pincér felírta a rendelést, majd gyorsan elment a konyhába a parányi cetlivel.
En: The waiter wrote down the order and quickly went to the kitchen with the tiny note.

Hu: József izgatottan ült a kis kampós asztalnál, várván az étlapba szeretett ételét.
En: József sat excitedly at the small table with hooks, waiting for his favorite dish to be added to the menu.

Hu: Pár perc múlva a pincér visszatért, és egy tál finom illatú húsos káposztával lett megpakolva.
En: After a few minutes, the waiter returned and was loaded with a bowl of deliciously smelling meaty cabbage.

Hu: József boldogan körülnézett az étteremben, mintha az egész hely a történetéhez tartozott volna.
En: József happily looked around the restaurant, as if the whole place belonged to his story.

Hu: Míg lassan elfogyasztotta a finomságot, József szeme találkozott a pincérével a konyhaablakon át.
En: While slowly eating the delicacy, József’s eyes met the waiter’s through the kitchen window.

Hu: Kacsintottak egymásnak, és egyfajta cinkosan mosolyogtak egymásra.
En: They winked at each other and gave each other a kind of complicit smile.

Hu: József most megértette az egész vidám félreértést.
En: József now understood the whole hilarious misunderstanding.

Hu: Amikor befejezte az étkezést, József elégedetten felállt és a pincérek irányába fordult.
En: When he finished his meal, József sat up and turned towards the waiters.

Hu: Halkan nevetve szólt: ‘Köszi, hogy segítettél rendelni a háromtányéros húsos káposztát! Nagyon finom volt!’
En: With a soft laugh, he said, ‘Thank you for helping me order the three-plate meaty cabbage! It was delicious!’

Hu: A pincér boldogan mosolygott és válaszolta: ‘Nincs mit! Nagyon ügyes voltál, hogy megértetted, amit én próbáltam mondani!’
En: The waiter smiled happily and replied, ‘You’re welcome! You were very good at understanding what I was trying to say!’

Hu: Egy egyszerű kis félreértés és némi játékosság következtében József emlékezetes élményt szerzett a ‘Magyar Ízek’ étteremben.
En: As a result of a simple misunderstanding and some playfulness, József had a memorable experience at the ‘Magyar Ízek’ restaurant.

Hu: Egy tál finom húsos káposztával a gyomrában boldogan távozott Budapest eme varázslatos városából, szívében a tradicionális magyar étel szeretetével.
En: With a bowl of delicious meaty cabbage in his stomach, he happily left this magical city of Budapest, with a love of traditional Hungarian food in his heart.

Hu: És azóta is visszatért, hogy újra rendelje a húsos káposztát, mindig mosolyogva emlékezve a vidám félreértésre.
En: And he’s been back to re-order the sauerkraut ever since, always smiling at the hilarious misunderstanding.

Vocabulary Words:
Hajdana : In
a régi jó időkben : in
lived : there
egy : a
fiatalember : young man
József : named
a : the
szép : beautiful
városában : city
Budapest : of
lelkesen : passionate
ról/ről : about
hagyományos : traditional
magyar : Hungarian
ételeket : food
amelyek : which
tele : full
ízekkel : of
ízekkel : flavors
és : and
emlékekkel : memories
úgy döntött : decided
felkeresi : to visit
a : the
híres : famous
Magyar Ízek : Hungarian Flavors
éttermet : restaurant
rendeljen : order
jó : good
adag : portion
cáposztát : of
káposztát : cabbage
husos : with
káposztát. : meat.
Kijött : took
a vonattal : train