Life & Love: The Perfect Pronunciation of Gergely & Szilvia

Fluent Fiction – Hungarian
www.FluentFiction.org/Hungarian
Story Transcript:
Hu: Volt egyszer Budapest, a gyönyörű fővárosunk, ahol Gergely és Szilvia együtt sétáltak a csodás Duna-parton.
En: Once upon a time there was Budapest, our beautiful capital, where Gergely and Szilvia walked together on the wonderful Danube bank.

Hu: Gergelynek aznap nagyon különleges terv volt a fejében, mert úgy döntött, meg akarja lepni Szilviát.
En: Gergely had a very special plan in mind that day, because he decided to surprise Szilvia.

Hu: A két fiatal boldogan sétált a Margit hídon át, amikor Gergely hirtelen rájött arra, hogy most lenne a tökéletes alkalom, hogy megpróbálja kiejteni a hírhedt magyar nyelvtörőt.
En: The two young people were happily walking across Margaret Bridge when Gergely suddenly realized that now would be the perfect time to try to pronounce the infamous Hungarian tongue twister.

Hu: „Egy szűrös malomhajtózás során” – ezt a kifejezést sokan próbálták már, de csak kevesen tudták tökéletesen kiejteni.
En: Many people have tried this expression before, but only a few could pronounce it perfectly.

Hu: Gergely elővette a telefont, és rákeresett a nyelvtörőre.
En: Gergely took out the phone and searched for the tongue twister.

Hu: Elkezdte hallgatni, hogyan mondják a leckét.
En: He began to listen to how the lesson was being said.

Hu: „Egy szűrös malomhajtózás során… egy szűrös malomhajtózás sor… egy szűrös malo… egy… eg…” Aztán hirtelen elakadt.
En: “During a filter mill drive… a filter mill drive row… a filter mill… a… er…” Then he suddenly stopped.

Hu: Próbálta újra és újra kiejteni, de mindig bedöccent valahol.
En: He tried to pronounce it again and again, but it always failed somewhere.

Hu: Szilvia nézte, ahogy Gergely szóhoz sem jut.
En: Szilvia watched as Gergely was speechless.

Hu: Végül Szilvia nevetni kezdett, és azt mondta: „Hé, ne aggódj Gergely! Ez nem olyan könnyű, mint amilyennek hangzik. Próbáld újra!”
En: Finally Szilvia started laughing and said: “Hey, don’t worry Gergely! This is not as easy as it sounds. Try again!”

Hu: Gergely újra megpróbálta.
En: Gergely tried again.

Hu: “Egy szű… szűroz… szűró… egy szűrös malomhaj… egy… egy… egy helyett mossa meg az arcát malomhajtózás…” Gergely összezavarodott, de aztán nevetni kezdett.
En: “A clean… filter… filter… a mill hair with a filter… a… a… wash your face instead of a mill drive…” Gergely was confused, but then he started to laugh.

Hu: Szilvia is nevetni kezdett, és azt mondta: „Gergely, love, nem számít, hogy nem tudod tökéletesen kiejteni. Megtisztelsz azzal, hogy megpróbálod, és ezzel csak még inkább a szívembe loptad magad.”
En: Szilvia also started laughing and said: “Gergely, love, it doesn’t matter that you can’t pronounce it perfectly. You are honoring me by trying, and by doing so you have only stolen yourself even more into my heart.”

Hu: Gergely boldogan nézett Szilviára, és megfogta a kezét.
En: Gergely looked happily at Silvia and took her hand.

Hu: Úgy érezte, hogy a magyar nyelvtörő kudarca nem jelent semmit a közelgő boldogsághoz képest.
En: He felt that the failure of the Hungarian language breaker meant nothing compared to the upcoming happiness.

Hu: Így jártak végig a Duna-partot, boldogan beszélve és nevetve.
En: This is how they walked along the Danube bank, happily talking and laughing.

Hu: A naplemente gyönyörű volt, és a két fiatal tudta, hogy semmi sem fontosabb, mint egymás társasága.
En: The sunset was beautiful and the two young people knew that nothing was more important than each other’s company.

Hu: A történet következtetése pedig az, hogy az igazi kapcsolat nem a tökéletes kiejtésen, hanem a közös nevetésen, szereteten és támogatáson alapul.
En: And the conclusion of the story is that a real relationship is not based on perfect pronunciation, but on shared laughter, love and support.

Hu: A végén Gergely és Szilvia boldogan hazasétáltak, és mindenféle nyelvtörőket kiejtve mosolyogtak egymásra.
En: In the end, Gergely and Szilvia walked home happily and smiled at each other saying all kinds of tongue twisters.

Hu: Élettől és szeretettől átitatott boldogság lebegett körülöttük, miközben további kalandokra vártak együtt.
En: A happiness filled with life and love floated around them as they waited for more adventures together.

Vocabulary Words:
Budapest : Budapest
főváros : capital
sétáltak : walked
Duna-parton : Danube bank
különleges terv : special plan
döntött : decided
meglepni : surprise
fiatalok : young people
Margit híd : Margaret Bridge
hirtelen : suddenly
tökéletes alkalom : perfect time
hírhedt : infamous
nyelvtörő : tongue twister
próbálták : tried
kifejezés : expression
kiejteni : pronounce
telefon : phone
rákeresett : searched
lecke : lesson
elakadt : stopped
újra : again
bedöccent : failed
valahol : somewhere
nézte : watched
szóhoz sem jut : speechless
nevetni : laughing
aggódj : worry
könnyű : easy
hangzik : sounds