IKEA Chronicles: The Adventure of Assembly

In this episode, we'll join Sven on his thrilling journey to assemble a piece of furniture without instructions, revealing the secrets to becoming an IKEA expert.

Sv: Sven står mitt i IKEA.
En: Sven stands in the middle of IKEA.

Sv: Det är en vanlig dag i IKEA, många människor springer runt.
En: It's a normal day at IKEA, with many people running around.

Sv: Sven har en kartong i handen.
En: Sven has a cardboard box in his hand.

Sv: Kartongen är stor.
En: The box is big.

Sv: Den har text på.
En: It has text on it.

Sv: Texten säger "BILLY".
En: The text says "BILLY".

Sv: Billy är ett skåp från IKEA.
En: Billy is a cabinet from IKEA.

Sv: Men hur ska Sven montera skåpet?
En: But how will Sven assemble the cabinet?

Sv: Sven har inga instruktioner.
En: Sven has no instructions.

Sv: Han tittar på lådan.
En: He looks at the box.

Sv: Han ser inga instruktioner.
En: He doesn't see any instructions.

Sv: Sven blir bekymrad.
En: Sven becomes worried.

Sv: "Jag ska försöka", tänker Sven.
En: "I will try," Sven thinks.

Sv: Han öppnar kartongen.
En: He opens the box.

Sv: Han ser skruvar.
En: He sees screws.

Sv: Han ser plankor.
En: He sees planks.

Sv: Han ser en massa delar.
En: He sees lots of parts.

Sv: Men inga instruktioner.
En: But no instructions.

Sv: Sven börjar att prova.
En: Sven begins to try.

Sv: Han tar en skruv.
En: He takes a screw.

Sv: Han tar en planka.
En: He takes a plank.

Sv: Han skruvar fast plankan.
En: He screws the plank.

Sv: Men det ser konstigt ut.
En: But it looks strange.

Sv: Inga delar passar ihop!
En: The parts don't fit together!

Sv: Sven blir mer bekymrad.
En: Sven becomes more worried.

Sv: Då ser Sven en IKEA-anställd.
En: Then Sven sees an IKEA employee.

Sv: Hon har en gul tröja på sig.
En: She is wearing a yellow shirt.

Sv: Hon är glad.
En: She is happy.

Sv: "Kan du hjälpa mig?"
En: "Can you help me?"

Sv: frågar Sven.
En: Sven asks.

Sv: Han visar de felmonterade delarna.
En: He shows her the incorrectly assembled parts.

Sv: "Jag ska visa", säger IKEA-tjejen.
En: "I will show you," says the IKEA girl.

Sv: Hon tar en del.
En: She takes a part.

Sv: Hon tar en skruv.
En: She takes a screw.

Sv: Hon visar Sven hur man gör.
En: She shows Sven how to do it.

Sv: Sven ser på.
En: Sven watches.

Sv: Sven lär sig.
En: Sven learns.

Sv: Snart förstår han.
En: Soon, he understands.

Sv: Han testar på egen hand.
En: He tries on his own.

Sv: Den här gången passar delarna ihop!
En: This time, the parts fit together!

Sv: Sven är glad.
En: Sven is happy.

Sv: Sven fortsätter.
En: Sven continues.

Sv: Han monterar del efter del.
En: He assembles part after part.

Sv: Till slut är Billy monterad!
En: Finally, Billy is assembled!

Sv: Sven är nöjd.
En: Sven is satisfied.

Sv: Men han är också trött.
En: But he is also tired.

Sv: Han tittar på klockan.
En: He looks at the clock.

Sv: Två timmar har gått!
En: Two hours have passed!

Sv: Men Sven är fortfarande glad.
En: But Sven is still happy.

Sv: Han har lärt sig något nytt.
En: He has learned something new.

Sv: Han vet att han kan montera möbler nu, även utan instruktioner!
En: He knows he can assemble furniture now, even without instructions!

Sv: Sven tar skåpet.
En: Sven takes the cabinet.

Sv: Han går till kassan.
En: He goes to the cash register.

Sv: Han betalar för skåpet.
En: He pays for the cabinet.

Sv: Sedan lämnar han IKEA.
En: Then he leaves IKEA.

Sv: Han är nöjd och glad.
En: He is satisfied and happy.

Sv: Äventyret på IKEA är över.
En: The adventure at IKEA is over.

Sv: Men Sven kommer nog tillbaka en annan dag.
En: But Sven will probably come back another day.

Sv: För nu vet han att han kan hantera det.
En: Because now he knows he can handle it.

Sv: Inga instruktioner behövs!
En: No instructions needed!

Sv: Sven har blivit expert på IKEA-montage.
En: Sven has become an expert in IKEA assembly.

Sv: Och så lever Sven vidare.
En: And so Sven continues to live.

Sv: Han är nöjd, han är glad, och han har en ny Billy i sitt hem!
En: He is satisfied, he is happy, and he has a new Billy in his home!