Lars’ Leap of Faith: A Lesson in Appreciation

Fluent Fiction – Danish
www.FluentFiction.org/Danish
Story Transcript:
Da: Lars stod foran den lille havfrue-statue i København.
En: Lars stood in front of the little mermaid statue in Copenhagen.

Da: Han ville tage en selfie for at vise sine venner, hvor sej han var.
En: He wanted to take a selfie to show his friends how cool he was.

Da: Men pludselig, ved et uheld, hoppede Lars i kanalen!
En: But suddenly, by accident, Lars jumped into the canal!

Da: Han kæmpede for at komme op til overfladen.
En: He struggled to get to the surface.

Da: Vandet var koldt og mørkt, og Lars var skræmt.
En: The water was cold and dark, and Lars was frightened.

Da: Han kunne mærke panikken brede sig i hans krop.
En: He could feel the panic spreading through his body.

Da: Han skreg, men ingen hørte ham.
En: He screamed, but no one heard him.

Da: Heldigvis kom der hurtigt en redningsbåd kørende.
En: Fortunately, a rescue boat arrived quickly.

Da: Redningsfolkene greb fat i Lars og trak ham op i båden.
En: The rescuers grabbed Lars and pulled him into the boat.

Da: Han var bange men lettet.
En: He was scared but relieved.

Da: Lars sad og rystede på vej til hospitalet.
En: Lars sat and shook on the way to the hospital.

Da: Han frøs og hans tøj var gennemblødt.
En: He was freezing and his clothes were soaked.

Da: Han spekulerede på, hvorfor han havde været så dum at hoppe i kanalen.
En: He wondered why he had been so foolish as to jump into the canal.

Da: Hans selfie var bestemt ikke det værd!
En: His selfie was definitely not worth it!

Da: Da han nåede hospitalet, blev han mødt af venlige sygeplejersker.
En: When he reached the hospital, he was greeted by friendly nurses.

Da: De hjalp ham med at tørre og få varmt tøj på.
En: They helped him dry off and put on warm clothes.

Da: Lars spurgte om de kunne ringe til hans forældre for at fortælle dem, at han var okay.
En: Lars asked if they could call his parents to tell them he was okay.

Da: Da Lars endelig fik fat i sin mor i telefonen, var hun meget bekymret.
En: When Lars finally got hold of his mother on the phone, she was very worried.

Da: Hun ville straks tage til hospitalet for at se til ham.
En: She wanted to go to the hospital immediately to see him.

Da: Lars blev lettet over at høre hendes stemme.
En: Lars was relieved to hear her voice.

Da: Da moren kom, gav hun Lars et kram og udtrykte sin lettelse over, at han var okay.
En: When the mother arrived, she gave Lars a hug and expressed her relief that he was okay.

Da: Sammen gik de ud af hospitalet og tog en taxa hjem til deres hyggelige lejlighed.
En: Together they left the hospital and took a taxi home to their cozy apartment.

Da: På vejen hjem tænkte Lars over sin dumme handling.
En: On the way home, Lars thought about his stupid act.

Da: Han lovede sig selv aldrig at lave noget så dumt igen.
En: He promised himself never to do something so stupid again.

Da: Han vidste, at livet var for kort til at tage unødvendige risici.
En: He knew life was too short to take unnecessary risks.

Da: Tilbage i lejligheden lavede moren en varm kop kakao til Lars.
En: Back in the apartment, the mother made a hot cup of cocoa for Lars.

Da: Han sad på sofaen og nød den varme drik.
En: He sat on the sofa and enjoyed the hot drink.

Da: Livet føltes pludselig bedre, nu hvor han vidste, at hans mor var ved hans side.
En: Life suddenly felt better now that he knew his mother was by his side.

Da: Lars indså, at selvom han havde været bange i kanalen, så var det også en vigtig lære for ham.
En: Lars realized that even though he had been scared in the canal, it was also an important lesson for him.

Da: Han skulle sætte mere pris på trygheden og kærligheden fra sin familie.
En: He should appreciate more the security and love of his family.

Da: Historien om Lars og hans uheldige hop i kanalen endte lykkeligt med hans mor ved sin side.
En: The story of Lars and his unfortunate jump into the canal ended happily with his mother by his side.

Da: Selv om han var våd og kold, så var han varm indeni, fordi han vidste, at kærligheden fra hans mor ville holde ham tryg resten af livet.
En: Even though he was wet and cold, he was warm inside because he knew that the love of his mother would keep him safe for the rest of his life.

Vocabulary Words:
Lars : Lars
statue : statue
København : Copenhagen
selfie : selfie
venner : friends
sej : cool
uheld : accident
hoppede : jumped
kanal : canal
kæmpede : struggled
overfladen : surface
vandet : water
skræmt : frightened
panik : panic
brede sig : spread
skreg : screamed
redningsbåd : rescue boat
trak : pulled
båden : boat
bange : scared
lettet : relieved
hospitalet : hospital
rystede : shook
frøs : freezing
tøj : clothes
gennemblødt : soaked
dum : foolish
ikke det værd : worth
nåede : reached
mødt af : greeted
sygeplejersker : nurses
hjalp : helped
tørre : dry
varmt : warm
ringe : called
forældre : parents
okay : okay
bekymret : worried
kom : arrived
gav : gave
kram : hug
udtrykte : expressed
lettelse : relief
sammen : together
gik ud : left
hyggelige : cozy
lejlighed : apartment
tænkte : thought
dum : stupid
handling : act
lovede : promised
aldrig : never
livet : life
kort : short
tage : take
risici : risks
lavede : made
varm : hot
kop : cup
kakao : cocoa
nød : enjoyed
drik : drink
indså : realized
vigtig : important
lære : lesson
sætte pris på : appreciate
tryghed : security
kærligheden : love
familie : family
historien : story
uheldige : unfortunate
varm : warm
indeni : inside
holde : keep
sikker : safe
resten : rest