Laughs in Dracula’s Shadow: A Night’s Tale

Fluent Fiction – Romanian
www.FluentFiction.org/Romanian
Story Transcript:
Ro: Într-o noapte întunecată și furtunoasă, trei prieteni, Andrei, Maria și Gabriel, au hotărât să viziteze castelul lui Dracula din Transilvania.
En: On a dark and stormy night, three friends, Andrei, Maria, and Gabriel, decided to visit Dracula’s castle in Transylvania.

Ro: Legenda spunea că acel loc era bântuit, dar curiozitatea îi făcea să ignore avertismentele și să meargă oricum.
En: Legend had it that the place was haunted, but their curiosity made them ignore the warnings and go anyway.

Ro: Castelul se ridica în fața lor, cu tăria pietrei și cu turnurile care străpungeau cerul.
En: The castle loomed in front of them, with the strength of the stone and the towers piercing the sky.

Ro: Erau singuri și vântul șuiera prin crengile copacilor bătrâni, dându-le fiori pe șira spinării.
En: They were alone, and the wind whistled through the branches of the old trees, sending shivers down their spines.

Ro: “Ce loc sinistru!
En: “What a sinister place!”

Ro: ” murmură Gabriel, privind cu teamă către ferestrele închise ale castelului.
En: murmured Gabriel, looking fearfully at the closed windows of the castle.

Ro: Intrând timid în incinta castelului, Andrei era cel mai speriat.
En: Timidly entering the castle grounds, Andrei was the most frightened.

Ro: Făcea pași mici și își strângea lanterna în mână.
En: He took small steps and held his flashlight tightly.

Ro: Maria, mai curajoasă, se îndepartase de grup și se pierduse din vedere.
En: Maria, braver, had moved away from the group and was out of sight.

Ro: Zgomote ciudate răsunau în golul întunecat al holurilor, iar ecourile pașilor lor se amestecau cu sunetele aduse de vânt.
En: Strange noises echoed in the dark emptiness of the halls, and the echoes of their footsteps mixed with the sounds brought by the wind.

Ro: În timp ce explora o cameră veche, Andrei a zărit o siluetă în ceață.
En: While exploring an old room, Andrei caught sight of a silhouette in the mist.

Ro: Era înaltă și părea să plutească în aer, iar lumina slabă a lanternei nu ajungea să îi dezvăluie chipul.
En: It was tall and seemed to float in the air, and the dim light of the flashlight was not enough to reveal its face.

Ro: Inima îi bătea atât de tare, încât era sigur că toți pot să o audă.
En: His heart was beating so hard that he was sure everyone could hear it.

Ro: “Un fantomă!
En: “A ghost!”

Ro: ” strigă el, încercând să fugă, dar picioarele parcă erau de plumb.
En: he shouted, trying to run, but his legs felt like lead.

Ro: La auzul strigătului, Gabriel a venit în fugă și a aprins o lumină mai puternică.
En: At the sound of the shout, Gabriel came running and turned on a stronger light.

Ro: Când lumina a pătruns prin întuneric, “fantomă” s-a dovedit a fi Maria, care încercase să își pună pe cap o perdea veche, găsită într-un colț al camerei.
En: When the light pierced through the darkness, the “ghost” turned out to be Maria, who had tried to put an old curtain found in a corner of the room on her head.

Ro: Râsul Mariei îi încălzea inima, iar Andrei a simțit cum teama îi dispare.
En: Maria’s laughter warmed his heart, and Andrei felt the fear disappear.

Ro: “Erai tu!
En: “It was you!”

Ro: ” a exclamat Andrei, simțind cum fața îi arde de jenă.
En: exclaimed Andrei, feeling his face burn with embarrassment.

Ro: Gabriel nu se putea opri din râs.
En: Gabriel couldn’t stop laughing.

Ro: “Nu uita momentul acesta, my friend!
En: “Don’t forget this moment, my friend!”

Ro: ” a spus el, batându-l prietenos pe umăr pe Andrei.
En: he said, friendly patting Andrei on the shoulder.

Ro: Deși începutul excursiei lor fusese îngrozitor, aventura la castelul lui Dracula se termină în hohote de râs.
En: Although the beginning of their excursion had been terrifying, the adventure at Dracula’s castle ended in fits of laughter.

Ro: Prietenii au promis să păstreze povestea aceasta ca o amintire veselă a unei nopți de neuitat.
En: The friends promised to keep this story as a cheerful memory of an unforgettable night.

Ro: Iar castelul, cu toate umbrele și secretele sale, a devenit o parte din legendele personale ale celor trei prieteni care căutaseră aventura și au găsit prietenie și amuzament în cele mai neașteptate locuri.
En: And the castle, with all its shadows and secrets, became a part of the personal legends of the three friends who sought adventure and found friendship and amusement in the most unexpected places.

Vocabulary Words:
tărie : strength
sinistru : sinister
șuier : whistle
fiori : shivers
timid : timidly
răsunau : echoed
siluetă : silhouette
plutească : float
slabă : dim
fantomă : ghost
plumb : lead
exclamat : exclaimed
râs : laughter
jenă : embarrassment
neuitat : unforgettable
veselă : cheerful
bătându : patting
îngrozitor : terrifying
hohote : fits
promis : promise
personale : personal
neașteptate : unexpected
excursiei : excursion
sinistru : sinister
life : viat
joseph : iosef
large wood chip : pacoste
thrush : pupăza
silky : mătăsoasă