Laughter in Dracula’s Shadow

Fluent Fiction – Romanian
www.FluentFiction.org/Romanian
Story Transcript:
Ro: Într-o zi însorită de primăvară, Alexandru, Elena și Marius au decis că este momentul potrivit pentru a vizita un loc legendar din inima Transilvaniei: Castelul lui Dracula.
En: On a sunny spring day, Alexandru, Elena, and Marius decided it was the perfect time to visit a legendary place in the heart of Transylvania: Dracula’s Castle.

Ro: Excitația plutea în aer, deoarece niciunul dintre ei nu mai fusese acolo și poveștile pe care le-au auzit îi făceau să simtă un fior de aventură.
En: The excitement was palpable, as none of them had been there before, and the stories they had heard filled them with a thrill of adventure.

Ro: Ajungând la castel, priveliștea i-a lăsat fără cuvinte.
En: Arriving at the castle, the view left them speechless.

Ro: În timp ce porțile se deschideau, o briză rece le-a mângâiat chipurile, iar conturul impunător al castelului i-a întâmpinat cu o tăcere adâncă.
En: As the gates opened, a cool breeze caressed their faces, and the imposing silhouette of the castle greeted them with deep silence.

Ro: Pășeau cu grijă pe coridoarele înguste și scării străvechi, ascultând cu atenție fiecare povestire a ghidului.
En: They walked carefully through the narrow corridors and ancient stairs, listening attentively to every story told by the guide.

Ro: La un moment dat, grupul a ajuns într-un hol lung și întunecat.
En: At one point, the group reached a long, dark hall.

Ro: Lumina era slabă și părea că fiecare pas răsună în întregul castel.
En: The light was dim, and it seemed like every step echoed throughout the castle.

Ro: Alexandru, mereu curajos și plin de energie, s-a desprins un pic de grup pentru a explora.
En: Alexandru, always brave and full of energy, broke away from the group to explore.

Ro: Fără să își dea seama, a pus piciorul pe o scândură care scârțâia tare sub greutatea lui.
En: Unaware, he stepped on a creaking plank under his weight.

Ro: Sunetul neașteptat l-a făcut pe Alexandru să tresară, iar în același timp Elena și Marius au sărit speriați, cuprinși de o teamă de moment.
En: The unexpected sound made Alexandru startle, and at the same time, Elena and Marius jumped in fright, gripped by a momentary fear.

Ro: Pentru o clipă, coridorul a fost pătruns de un tăcut de mormânt, inimile celor trei prieteni băteau nebunești în piept.
En: For a moment, the corridor was filled with a deathly silence, the hearts of the three friends beating wildly.

Ro: Apoi, privirea lui Alexandru a întâlnit ochii speriați ai Elenei și ai lui Marius.
En: Then, Alexandru’s gaze met the frightened eyes of Elena and Marius.

Ro: Înainte să-și dea seama, zâmbetele le-au luminat fețele și râsete istorice au început să umple holul întunecos.
En: Before they knew it, smiles lit up their faces, and contagious laughter began to fill the dark hall.

Ro: Încă râzând, și-au continuat vizita, explorând fiecare colț al castelului bogat în istorie și mister.
En: Still laughing, they continued their visit, exploring every corner of the history-rich and mysterious castle.

Ro: După ce au privit portretele, armele și camerele ascunse, aventura lor în Castelul lui Dracula s-a încheiat cu multe amintiri de neuitat.
En: After viewing the portraits, weapons, and hidden rooms, their adventure in Dracula’s Castle ended with many unforgettable memories.

Ro: În drum spre casă au împărtășit impresiile și râsetul acela în holul întunecat devenise cea mai prețioasă și amuzantă amintire a lor.
En: On the way home, they shared their impressions, and that laughter in the dark hall became their most precious and amusing memory.

Ro: Își promiseră că vor păstra secretul acelor momente de groază urmate de râsete clare, ca o dovadă a prieteniei care îi unea și a aventurilor pe care le trăiseră împreună.
En: They promised to keep the secret of those moments of horror followed by clear laughter, as evidence of the friendship that bound them and the adventures they had experienced together.

Vocabulary Words:
vizita : visit
legendar : legendary
palpitant : palpable
excitație : excitement
impunător : imposing
siluetă : silhouette
scârțâind : creaking
speriat : startle
frică : fright
contagios : contagious
colț : corner
râset : laughter
portrete : portraits
arme : weapons
ascunse : hidden
impresii : impressions
prețioasă : precious
amuzantă : amusing
groază : horror
clar : clear
dovadă : evidence
prietenie : friendship
aventuri : adventures
trăit : experienced
însorită : sunny
fior : thrill
întâmpinat : greeted
străvechi : ancient
briză : breeze