Legends of Wawel: A Journey Through Polish History

In this episode, we'll follow Jacek as he discovers the enchanting tales and legends hidden within the walls of Wawel Castle, from valorous kings and queens to mythical dragons and cunning shoemakers.

Pl: Jacek stał na moście prowadzącym do Zamku Wawelskiego.
En: Jacek stood on the bridge leading to Wawel Castle.

Pl: Był słoneczny dzień, a on czuł dreszcz emocji.
En: It was a sunny day, and he felt a thrill of excitement.

Pl: Przewodnik o imieniu Anna zaczęła opowiadać historie o polskich królach.
En: A guide named Anna began telling stories about the Polish kings.

Pl: "Ten zamek," powiedziała, "jest pełen legend."
En: "This castle," she said, "is full of legends."

Pl: Przeszli obok dużych drzwi i weszli do wielkiej sali.
En: They walked past large doors and entered a great hall.

Pl: Anna opowiedziała o królu Władysławie Łokietku.
En: Anna talked about King Władysław the Elbow-high.

Pl: "Władysław ukrywał się tu przed wrogami," mówiła Anna.
En: "Władysław hid here from his enemies," Anna said.

Pl: "Jego oddani przyjaciele przynosili mu jedzenie i picie."
En: "His devoted friends brought him food and drink."

Pl: Jacek słuchał uważnie.
En: Jacek listened attentively.

Pl: "A co z królową Jadwigą?"
En: "What about Queen Jadwiga?"

Pl: zapytał.
En: he asked.

Pl: Anna uśmiechnęła się.
En: Anna smiled.

Pl: "Jadwiga była mądra i dobra," odpowiedziała.
En: "Jadwiga was wise and kind," she replied.

Pl: "Zostawiła skarby na pomoc ubogim."
En: "She left treasures to help the poor."

Pl: Przeszli do następnej komnaty.
En: They moved to the next chamber.

Pl: "W tej sali odbywały się uczty," mówiła Anna.
En: "Feasts were held in this hall," Anna said.

Pl: "Król i królowa siedzieli tu z gośćmi."
En: "The king and queen sat here with guests."

Pl: Jacek wyobrażał sobie muzykę i śmiech w sali.
En: Jacek imagined the music and laughter in the hall.

Pl: "To było piękne życie," pomyślał.
En: "It was a beautiful life," he thought.

Pl: Potem weszli do Kaplicy Zygmuntowskiej.
En: Then they entered the Sigismund Chapel.

Pl: "Tu jest serce Krakowa," powiedziała Anna.
En: "This is the heart of Krakow," Anna said.

Pl: "Dzwon Zygmunta dzwoni w ważnych chwilach."
En: "The Sigismund Bell rings on important occasions."

Pl: Jacek patrzył na dzwon z podziwem.
En: Jacek looked at the bell with admiration.

Pl: "To jest niesamowite," powiedział.
En: "This is amazing," he said.

Pl: Anna zaprowadziła grupę na dziedziniec.
En: Anna led the group to the courtyard.

Pl: "W dawnych czasach rycerze trenowali tu do walki," mówiła.
En: "In ancient times, knights trained here for battle," she said.

Pl: "Byli odważni i lojalni."
En: "They were brave and loyal."

Pl: Jacek poczuł dumę.
En: Jacek felt a sense of pride.

Pl: Polska historia była bogata i pełna honoru.
En: Polish history was rich and full of honor.

Pl: Spacerowali dalej i dotarli do Smoczej Jamy.
En: They walked further and reached the Dragon’s Den.

Pl: "Legenda mówi, że smok mieszkał tu," wyjaśniła Anna.
En: "Legend has it that a dragon lived here," Anna explained.

Pl: "Był postrachem miasta, dopóki nie pojawił się dzielny szewc."
En: "It was the terror of the town until a brave shoemaker appeared."

Pl: Jacek słuchał z zapartym tchem.
En: Jacek listened with bated breath.

Pl: "Szewc użył sprytu, by pokonać smoka," dodała Anna.
En: "The shoemaker used cleverness to defeat the dragon," Anna added.

Pl: "To pokazuje, że mądrość może pokonać siłę."
En: "It shows that wisdom can overcome strength."

Pl: Na koniec wycieczki Jacek stanął na wzgórzu obok zamku.
En: At the end of the tour, Jacek stood on the hill next to the castle.

Pl: "To był wspaniały dzień," pomyślał.
En: "It was a wonderful day," he thought.

Pl: Był wdzięczny za możliwość poznania historii i legend swojego kraju.
En: He was grateful for the opportunity to learn about the history and legends of his country.

Pl: Z uśmiechem na twarzy opuścił zamek, marząc o jeszcze większych przygodach w przyszłości.
En: With a smile on his face, he left the castle, dreaming of even greater adventures in the future.