Urban Farming Flourishes in Kraków’s Main Market Square

In this episode, we'll explore how a bustling market square transformed into a thriving hub of urban farming, bringing fresh, organic produce to the heart of Kraków.

Pl: Janek spacerował po Rynku Głównym w Krakowie.
En: Janek strolled through the Main Market Square in Kraków.

Pl: Był ciepły, letni dzień.
En: It was a warm, summer day.

Pl: Katarzyna stała obok dużego stoiska.
En: Katarzyna stood next to a large stall.

Pl: Stoiska były nowoczesne i pełne zieleni.
En: The stalls were modern and full of greenery.

Pl: To było nowe inicjatywa.
En: It was a new initiative.

Pl: Urban farming.
En: Urban farming.

Pl: Wysokie, pionowe ogrody.
En: Tall, vertical gardens.

Pl: Janek podszedł bliżej.
En: Janek approached closer.

Pl: - Katarzyna, co to takiego?
En: - Katarzyna, what is this?

Pl: - zapytał Janek.
En: - Janek asked.

Pl: - To nasze nowe ogrody, Janek.
En: - These are our new gardens, Janek.

Pl: Uprawiamy tutaj warzywa i owoce.
En: We grow vegetables and fruits here.

Pl: - Katarzyna uśmiechnęła się szeroko.
En: - Katarzyna smiled broadly.

Pl: Janek podziwiał różnokolorowe rośliny.
En: Janek admired the multi-colored plants.

Pl: Zielone sałaty, czerwone pomidory, papryki wszystkich barw.
En: Green lettuces, red tomatoes, peppers of all colors.

Pl: Był zachwycony.
En: He was delighted.

Pl: - Jak to działa?
En: - How does it work?

Pl: - pytał dalej.
En: - he asked further.

Pl: - To proste.
En: - It's simple.

Pl: Mamy system nawadniania.
En: We have an irrigation system.

Pl: Wszystko jest ekologiczne.
En: Everything is organic.

Pl: - Katarzyna pokazywała szczegóły.
En: - Katarzyna showed him the details.

Pl: - To świetne!
En: - This is great!

Pl: - Janek sięgnął po jeden z pomidorów.
En: - Janek reached for one of the tomatoes.

Pl: - Tak, i zdrowe.
En: - Yes, and healthy.

Pl: Możesz spróbować - zachęciła go Katarzyna.
En: You can try it - Katarzyna encouraged him.

Pl: Janek ugryzł pomidora.
En: Janek bit into the tomato.

Pl: Był soczysty i smaczny.
En: It was juicy and tasty.

Pl: - Jaki jest wasz cel?
En: - What is your goal?

Pl: - spytał Janek, wycierając usta.
En: - Janek asked, wiping his mouth.

Pl: - Chcemy dać ludziom świeże jedzenie.
En: - We want to provide people with fresh food.

Pl: Bez chemii.
En: No chemicals.

Pl: Prosto z naszej farmy do stołu.
En: Straight from our farm to the table.

Pl: - Katarzyna było dumna ze swojego dzieła.
En: - Katarzyna was proud of her work.

Pl: - To wspaniałe.
En: - This is wonderful.

Pl: Jak mogę pomóc?
En: How can I help?

Pl: - Janek był gotów do działania.
En: - Janek was ready to act.

Pl: - Możesz do nas dołączyć.
En: - You can join us.

Pl: Potrzebujemy wolontariuszy.
En: We need volunteers.

Pl: Każda pomoc się liczy.
En: Every help counts.

Pl: - Katarzyna wyjaśniła.
En: - Katarzyna explained.

Pl: Janek szybko się zgodził.
En: Janek quickly agreed.

Pl: Zaczął pracować z Katarzyną i innymi mieszkańcami.
En: He started working with Katarzyna and other residents.

Pl: Dzień po dniu, Rynek Główny się zmieniał.
En: Day by day, the Main Market Square changed.

Pl: Zieleń rosła w oczach.
En: The greenery grew before their eyes.

Pl: Ludzie przychodzili, kupowali świeże warzywa.
En: People came, bought fresh vegetables.

Pl: Byli szczęśliwi.
En: They were happy.

Pl: Zdrowi.
En: Healthy.

Pl: Katarzyna i Janek patrzyli na swoje dzieło.
En: Katarzyna and Janek looked at their work.

Pl: Uśmiechali się.
En: They smiled.

Pl: Wspólna praca przyniosła owoce.
En: Their joint effort bore fruit.

Pl: - Dziękuję, Katarzyno.
En: - Thank you, Katarzyna.

Pl: - Janek powiedział szczerze.
En: - Janek said sincerely.

Pl: - Dziękuję, Janek.
En: - Thank you, Janek.

Pl: Razem możemy więcej.
En: Together we can do more.

Pl: - odpowiedziała Katarzyna.
En: - Katarzyna replied.

Pl: I tak zakończyła się ich historia.
En: And so their story ended.

Pl: Z sukcesem i radością.
En: With success and joy.

Pl: Rynek Główny w Krakowie stał się miejscem spotkań.
En: The Main Market Square in Kraków became a place of meetings.

Pl: Pełnym życia i zdrowia.
En: Full of life and health.

Pl: Wszyscy byli wdzięczni za to, co stworzyli Janek i Katarzyna.
En: Everyone was grateful for what Janek and Katarzyna had created.