Leprechaun’s Secret in Killarney

In this episode, we'll explore the unexpected twists of a magical hike in Killarney National Park.

Ga: Lá breá gréine a bhí ann i gCill Airne.
En: It was a beautiful sunny day in Killarney.

Ga: Bhí Sean, Aoife agus Pádraig ag siúl bóithríní Pháirc Náisiúnta Chill Airne.
En: Sean, Aoife, and Pádraig were walking the paths of Killarney National Park.

Ga: "Tá an lá álainn inniu," arsa Aoife ag breathnú thart ar na crainn móra agus lochanna gorma.
En: "It's a lovely day today," said Aoife, looking around at the tall trees and blue lakes.

Ga: Ach go tobann, thug Sean faoi deara go raibh sé scartha ó Aoife agus Pádraig.
En: Suddenly, Sean noticed that he was separated from Aoife and Pádraig.

Ga: Thosaigh sé ag siúl ar aghaidh, ag glaoch amach a n-ainmneacha, ach ní bhfuair sé freagra ar bith.
En: He started walking ahead, calling out their names, but received no response.

Ga: Bhí sé caillte i measc na n-ailleagán agus na gcosán cúnga.
En: He was lost among the bushes and narrow paths.

Ga: Ag siúl thart gan treo, mhothaigh Sean rud éigin draíochtúil san aer.
En: As he walked aimlessly, Sean felt something magical in the air.

Ga: Tharla sé go raibh sé tar éis teacht ar áit rúnda - poll beag i gcrann mór d'aois.
En: He stumbled upon a mysterious place - a small hole in a large tree.

Ga: D'fhéach sé isteach agus, gan choinne, chonaic sé leipreachán beag ag obair go dian.
En: He peeked inside and, to his surprise, he saw a little leprechaun working diligently.

Ga: "Ná habair focal le haon duine faoi seo," arsa an leipreachán, ag croitheadh a mhéire le rabhadh.
En: "Don't say a word to anyone about this," said the leprechaun, shaking his finger as a warning.

Ga: Chrom Sean ar a ghlúine chun bheith ar aon airde leis an leipreachán.
En: Sean knelt down to be at eye level with the leprechaun.

Ga: "Cén fáth?
En: "Why?"

Ga: " arsa Sean.
En: asked Sean.

Ga: "Ó, má insíonn tú do dhuine ar bith, caillfidh mé mo draíocht," d'fhreagair an leipreachán.
En: "Oh, if you tell anyone, I will lose my magic," replied the leprechaun.

Ga: Thug Sean gealltanas dáiríre nach n-inseodh sé aon rud.
En: Sean promised earnestly that he wouldn't tell anyone.

Ga: Mar mhalairt air sin, thug an leipreachán treoracha dó conas éalú as an ngabháil seo.
En: In return, the leprechaun gave him instructions on how to escape this encounter.

Ga: Tar éis an turas eachtraíoch, bhuail Sean ar ais le hAoife agus le Pádraig ag an mbialann ceapairí is fearr leo, ag scéalta go raibh sé tar éis éalú ó rúndiamhair an pháirc.
En: After the adventurous journey, Sean met back up with Aoife and Pádraig at their favorite sandwich café, sharing stories about his escape from the park's mysteries.

Ga: D'fhán a eachtra leis an leipreachán ina rún aige féin, agus bhí a chairde sásta go raibh sé slán sábháilte.
En: He kept his encounter with the leprechaun to himself, and his friends were happy that he was safe.

Ga: D'fhág gach duine ag gáire, agus an ghrian ag dul faoi thar lochanna glasa Chill Airne.
En: Everyone laughed, and the sun set over the green lakes of Killarney.