Dance Floor Mishaps & Mirth at Tigh Mhóir

explore a tale of laughter, camaraderie, and an unexpected twist on the dance floor at a cherished local pub

Ga: I bhfad i gcéin, nuair a bhí an ghealach ag gáire sa spéir, bhí beár beag teolaí in áit darbh ainm Baile an Mhúraigh.
En: Far, far away, when the moon was laughing in the sky, there was a small, cozy bar called Baile an Mhúraigh.

Ga: Ina sáinn sin, i gcroílár an bhaile, bhí teach tábhairne a raibh grá ag gach duine dó: Tigh Mhóir.
En: In that town's center, there was a pub that everyone loved: Tigh Mhóir.

Ga: Ba ann a thagadh daoine le scíth a ligean, le ceol a chloisteáil, agus le scéalta a roinnt.
En: People would go there to unwind, to hear music, and to share stories.

Ga: Lá amháin, ar oíche bhreá aoibhinn, bhí triúr cairde lánsásta - Sean, Liam agus Niamh - ag suí cois tine i dTigh Mhóir.
En: One day, on a beautiful evening, three happy friends - Sean, Liam, and Niamh - were sitting by the fire at Tigh Mhóir.

Ga: Bhí an ceol binn, an comhrá spraíúil agus an gáire chomh hard le titim na bhfód.
En: The sweet music, the lively conversation, and the loud laughter were as delightful as can be.

Ga: Sean, an crógach sa triúr, bhí aige i gcónaí blaisín de spiorad an eachtraíochta.
En: Sean, the bravest of the three, always had a hint of the spirit of adventure.

Ga: Is minic é ag iarraidh go mbeadh iontas ar a chomrádaí.
En: He often wanted to surprise his companions.

Ga: D'fhéach sé thart ar an slua, a shúil lonrach agus é ag rá, "Féachaigí chugaib, féachfaidh mé rince sean-nóis a dhéanamh daoibh!
En: He looked around at the crowd, his eyes shining, and said, "Look here, I will do an old-style dance for you!"

Ga: "Le bród ina chroí agus meanma ina chosa, d'ardaigh Sean as a shuíochán, éilligh an ceol agus thosaigh sé ar a chinéal damhsa féin.
En: With pride in his heart and joy in his feet, Sean rose from his seat, followed the music, and began to dance his own style of dance.

Ga: Bhog sé go tapa, go healaíonta.
En: He moved quickly, gracefully.

Ga: Bhí Liam agus Niamh ar bís ag breathnú air agus bhí an slua ag gáire agus ag bualadh bos.
En: Liam and Niamh were excited watching him, and the crowd was laughing and clapping.

Ga: Ach, le linn a chos a ardú ar airde, bhuail heaitíopaí na huaine Seáin isteach i b pint Guinness a bhí ar an mbord.
En: But, as he raised his foot high, the edges of Sean's jacket hit a pint of Guinness on the table.

Ga: D'éirigh an pionta agus thit an dorcha leacht breá dubh ar an urlár gan rabharta.
En: The pint spilled and the dark liquid fell to the floor without mercy.

Ga: Sciorr cos Sean ar an leacht fuar, agus tit le fothram mór ar an urlár é.
En: Sean's foot struck the cold floor, and he fell with a loud thud.

Ga: Leis an stoirm gháire a lean, bhí a mhaisiúlacht múchta ar an bpointe boise.
En: Despite the storm of laughter that followed, his dignity was momentarily dampened.

Ga: Bhí náire ar Seán agus é ar an urlár ach, bhí gáire óna bhrollach féin tar éis cúpla soicind.
En: Sean felt embarrassed lying on the floor, but his own laughter followed a few seconds later.

Ga: D'ardaigh Liam é ón urlár, agus Niamh go cúramach ag triomú an urláir le tuáillí.
En: Liam lifted him from the floor, and Niamh carefully wiped the floor with towels.

Ga: "Níl aon díobháil déanta," a dúirt Niamh le gáire milis, "ach is fearr duitse cleachtadh beagán eile a dhéanamh sula dtéann tú ar an urlár rince arís!
En: "No harm done," Niamh said with a sweet laugh, "but you'd better practice a little before you hit the dance floor again!"

Ga: "Leis sin, cheannaigh Sean babhla mór sceallógacha don slua, ag gáire fós ag a chuimhní cinn ar an ngleic.
En: After that, Sean bought a large bowl of snacks for the crowd, still laughing at his memories of the struggle.

Ga: Bhí gáire agus spraoi ag gach éinne san oíche sin.
En: Everyone was laughing and having fun that night.

Ga: Thit an t-ádh dearg ar an lá, níor bhris aon rud seachas bród pearsanta beag ar feadh tamaill.
En: Luck was with them that day; nothing was broken except a little personal pride for a while.

Ga: Mar a deireann siad go minic, i dTigh Mhóir, bhíonn leithscéal i gcónaí ag gach duine le seanrince a dhéanamh, teacht anuas ar an domhan nó clár líonta le Guinness a shimpliú.
En: As they often say, in Tigh Mhóir, everyone always has an excuse for doing an old dance, coming down to earth, or enjoying a pint of Guinness.

Ga: An oíche úd, d'fhoghlaim Sean gurb éireoidh tuiscint agus cairdeas i gcónaí thar barróg faillíoch.
En: That night, Sean learned that understanding and friendship always triumph.

Ga: Ón lá sin amach, ní dhearna Sean dearmad a chuid bróg damhsa a sheiceáil sula ndeachaigh sé bhur gcionn ar an rince.
En: From then on, Sean never forgot to check his dancing shoes before he set foot on the dance floor.

Ga: Agus, sa teach tábhairne beag sin, i mBaile an Mhúraigh, déantar fós ceiliúradh ar an oíche nuair a thit an damhsóir leis an Guinness.
En: And, in that small bar, in Baile an Mhúraigh, they still celebrate the night when the dancer fell with his Guinness.