Lessons from Amsterdam: The Day Johan Learned to Focus

In this episode, we'll join Johan on a fateful bike ride through Amsterdam as he learns a valuable lesson about the dangers of multitasking and the importance of staying present in the moment.

Nl: De gouden stralen van de zon verwarmden de klinkers van de Amsterdamse straten.
En: The golden rays of the sun warmed the cobblestones of the streets of Amsterdam.

Nl: Johan, een jongeman met een stekeltjeskapsel, blauwe ogen en een brede glimlach, haastte zich door de smalle straten op zijn oude roestige fiets.
En: Johan, a young man with spiky hair, blue eyes, and a broad smile, hurried through the narrow streets on his old rusty bike.

Nl: Zijn favoriete ding aan Amsterdam was de architectuur van de stad, vooral de oude grachtenpanden die het kanaal sierden.
En: His favorite thing about Amsterdam was the city's architecture, especially the old canal houses that adorned the canal.

Nl: Op deze bijzondere dag liet Johan zijn kijkervaring echter even voor wat het was.
En: On this particular day, however, Johan momentarily set aside his appreciation for the sights.

Nl: Zijn telefoon piepte steeds in zijn broekzak, het was een bericht van zijn liefste oma.
En: His phone kept buzzing in his pocket, it was a message from his dearest grandma.

Nl: Snel trok hij zijn telefoon eruit, vertrouwend op zijn kennis van de straten om hem veilig naar zijn bestemming te krijgen.
En: He quickly pulled out his phone, relying on his knowledge of the streets to safely reach his destination.

Nl: Maar vandaag ging het helemaal mis.
En: But today, it all went wrong.

Nl: In plaats van zich op de weg te concentreren, was Johan volledig gericht op het sms'en.
En: Instead of focusing on the road, Johan was fully engrossed in his texting.

Nl: En een ongeluk zit in een klein hoekje.
En: And accidents happen in the blink of an eye.

Nl: Johan vergat de bocht in de weg, gleed uit op de kasseien en plotseling was daar de gracht!
En: Johan forgot about the bend in the road, slipped on the cobblestones, and suddenly, there was the canal!

Nl: Met een plons, vergezeld van een gil, belandde hij in het koude water van de Amstel.
En: With a splash, accompanied by a scream, he landed in the cold waters of the Amstel.

Nl: Zijn fiets zonk direct, gevolgd door zijn telefoon.
En: His bike sank immediately, followed by his phone.

Nl: Johan kon zwemmen, godzijdank, en klauterde aan de waterkant omhoog, doorweekt en beschaamd.
En: Johan could swim, thank goodness, and he scrambled up the water's edge, soaked and embarrassed.

Nl: Een groep toeristen stond daar te kijken, sommigen lachten, anderen waren verbaasd.
En: A group of tourists stood watching, some laughed, others were astonished.

Nl: Een aardige oude man hielp hem uit het water, gaf hem een droge jas en bracht hem naar huis.
En: A kind old man helped him out of the water, gave him a dry coat, and took him home.

Nl: Thuis in de warmte, met een warme kop chocolademelk in zijn hand, dacht Johan na over wat er gebeurd was.
En: Back home in the warmth, with a warm cup of hot chocolate in his hand, Johan reflected on what had happened.

Nl: Het kon erger zijn geweest.
En: It could have been worse.

Nl: Hij had kunnen verdrinken of zichzelf flink kunnen bezeren.
En: He could have drowned or seriously injured himself.

Nl: Gelukkig was het alleen maar een nat pak en een lesje om te leren.
En: Luckily, it was just a soaked outfit and a lesson to learn.

Nl: Voortaan zou Johan beter opletten en niet meer fietsen en sms'en tegelijk.
En: From now on, Johan would pay better attention and no longer bike and text at the same time.

Nl: Dus had Johan flink wat geleerd die dag en nam zich voor nooit meer zo'n fout te maken.
En: So, Johan had learned a valuable lesson that day and vowed to never make such a mistake again.

Nl: Hij belde oma en vertelde haar alles.
En: He called his grandma and told her everything.

Nl: Ze lachte en zei: "Dat krijg je ervan als je niet oplet, jongen!
En: She laughed and said, "That's what you get when you don't pay attention, young man!"

Nl: " Vanaf die dag reed Johan voorzichtig, altijd zijn ogen op de weg en zijn telefoon in zijn zak.
En: From that day forward, Johan rode cautiously, always keeping his eyes on the road and his phone in his pocket.

Nl: Dit is het verhaal van Johan, de jongen die leerde dat je niet kan sms'en en fietsen tegelijk in de drukke en mooie straten van Amsterdam.
En: This is the story of Johan, the boy who learned that you can't text and bike at the same time in the busy and beautiful streets of Amsterdam.