The Unexpected Adventure: Lost in Amsterdam

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: Het was een zonnige dag in Amsterdam.
En: It was a sunny day in Amsterdam.

Nl: Jan was op een bankje brood aan het eten.
En: Jan was sitting on a bench, eating bread.

Nl: Maar plots, ziet hij een duif.
En: But suddenly, he sees a pigeon.

Nl: De duif kwam heel erg dichtbij.
En: The pigeon comes very close.

Nl: Jan wordt bang.
En: Jan becomes scared.

Nl: De duif lijkt veel te vriendelijk.
En: The pigeon seems too friendly.

Nl: Jan rent weg.
En: Jan runs away.

Nl: Hij rent snel door de smalle straatjes van Amsterdam.
En: He quickly runs through the narrow streets of Amsterdam.

Nl: Maar dan, raakt hij verdwaald.
En: But then, he gets lost.

Nl: Ineens, ziet hij een fiets reisgroep.
En: Suddenly, he sees a bike tour group.

Nl: Piet is de leider van deze groep.
En: Piet is the leader of this group.

Nl: Piet ziet Jan rennen en denkt dat hij nieuw is.
En: Piet sees Jan running and thinks he’s new.

Nl: Piet roept: “Welkom bij onze tour!
En: Piet shouts, “Welcome to our tour!”

Nl: ” Jan is verrast.
En: Jan is surprised.

Nl: Maar een lieve dame geeft Jan haar extra fiets.
En: But a kind lady gives Jan her extra bike.

Nl: Jan heeft geen keuze.
En: Jan has no choice.

Nl: Hij moet mee.
En: He has to join.

Nl: Piet start de tour.
En: Piet starts the tour.

Nl: Hij vertelt veel over het mooie Amsterdam.
En: He tells a lot about the beautiful Amsterdam.

Nl: Jan doet hard zijn best om bij te blijven.
En: Jan tries hard to keep up.

Nl: Maar de straten van Amsterdam zijn erg druk.
En: But the streets of Amsterdam are very crowded.

Nl: Hij vindt het moeilijk, maar ook erg leuk.
En: He finds it difficult, but also very enjoyable.

Nl: Aan het eind van de dag, zegt Piet: “Goed gedaan, Jan!
En: At the end of the day, Piet says, “Well done, Jan!

Nl: Je bent een goede fietser!
En: You’re a good cyclist!”

Nl: ” Jan glimlacht.
En: Jan smiles.

Nl: Hij vond het eerst eng.
En: He was scared at first.

Nl: Maar nu is hij blij.
En: But now he’s happy.

Nl: Hij leerde veel over Amsterdam.
En: He learned a lot about Amsterdam.

Nl: En de duif?
En: And the pigeon?

Nl: Die was er niet meer.
En: It was no longer there.

Nl: Dit was een echt avontuur voor Jan.
En: This was a real adventure for Jan.

Nl: Hij zal deze dag in Amsterdam nooit vergeten.
En: He will never forget this day in Amsterdam.

Nl: Eind goed, al goed!
En: All’s well that ends well!

Vocabulary Words:
Het was : It was
een zonnige dag : a sunny day
in Amsterdam : in Amsterdam
Jan : Jan
was op een bankje : was sitting
brood aan het eten : on a bench
brood aan het eten : eating bread
Maar plots : But suddenly
ziet hij : he sees
een duif : a pigeon
De duif kwam : The pigeon comes
heel erg dichtbij : very close
Jan wordt bang : Jan becomes scared
De duif lijkt : The pigeon seems
veel te vriendelijk : too friendly
Jan rent weg : Jan runs away
Hij rent snel : He quickly runs
door de smalle straatjes : through the narrow streets
van Amsterdam : of Amsterdam
Maar dan : But then
raakt hij verdwaald : he gets lost
Ineens : Suddenly
Jan is verrast : Jan is surprised
Maar een lieve dame : But a kind lady
geeft Jan : gives Jan
haar extra fiets : her extra bike
Jan heeft geen keuze : Jan has no choice
Hij moet mee : He has to join
Piet start : Piet starts
de tour : the tour