Lost and Found: A Pierogi Festival Adventure

In this episode, we'll join three friends as they navigate the maze of Krakow's streets, stumble upon a mysterious map, and rediscover the power of friendship during the Pierogi Festival.

Pl: Andrzej, Anna i Katarzyna to przyjaciele z liceum.
En: Andrzej, Anna, and Katarzyna are friends from high school.

Pl: Mieszkają w różnych miastach Polski, ale co roku spotykają się na Festiwalu Pierogów w Krakowie.
En: They live in different cities in Poland, but every year they meet at the Pierogi Festival in Krakow.

Pl: To jest ich ulubiona tradycja.
En: This is their favorite tradition.

Pl: Pewnego dnia, podczas Festiwalu Pierogów, Andrzej, Anna i Katarzyna postanowili zwiedzić Stare Miasto.
En: One day, during the Pierogi Festival, Andrzej, Anna, and Katarzyna decided to explore the Old Town.

Pl: W pewnym momencie zgubili się w labiryncie uliczek.
En: At one point, they got lost in the maze of narrow streets.

Pl: Nie mogli zrozumieć, gdzie są.
En: They couldn't understand where they were.

Pl: Byli w centrum, ale wszystko się różniło.
En: They were in the center, but everything seemed different.

Pl: To było jak zagubienie się w innym świecie.
En: It was like getting lost in a different world.

Pl: Wzdłuż uliczek były kolorowe kamienice.
En: Along the streets were colorful townhouses.

Pl: Były też małe sklepiki z pamiątkami.
En: There were also small souvenir shops.

Pl: Andrzej, Anna i Katarzyna szukali drogi powrotnej.
En: Andrzej, Anna, and Katarzyna were looking for the way back.

Pl: Pytali o drogę, ale ludzie nie rozumieli ich.
En: They asked for directions, but people didn't understand them.

Pl: Wszędzie słyszeli tylko język polski, ale to był dziwny Krakowski dialekt.
En: Everywhere they heard only Polish language, but it was a strange Krakow dialect.

Pl: Nagle Katarzyna ujrzała coś.
En: Suddenly, Katarzyna spotted something.

Pl: Był to mały plac.
En: It was a small square.

Pl: W środku placu znajdowała się studnia.
En: In the middle of the square was a well.

Pl: Katarzyna, Andrzej i Anna podszedli do niej.
En: Katarzyna, Andrzej, and Anna approached it.

Pl: Tam, na dnie studni, zobaczyli coś fantastycznego.
En: There, at the bottom of the well, they saw something fantastic.

Pl: Był to stary mapa Starego Miasta!
En: It was an old map of the Old Town!

Pl: Odczytali mapę i odkryli, gdzie są.
En: They read the map and discovered where they were.

Pl: Byli bardzo zadowoleni.
En: They were very pleased.

Pl: Szybko odnaleźli drogę powrotną.
En: They quickly found their way back.

Pl: Wrócili na Festiwal Pierogów.
En: They returned to the Pierogi Festival.

Pl: Kiedy wrócili na festiwal, mieli wielką ucztę.
En: When they returned to the festival, they had a great feast.

Pl: Jedli różne rodzaje pierogów.
En: They ate various kinds of pierogi.

Pl: Był to dla nich szczęśliwy dzień.
En: It was a happy day for them.

Pl: Są zadowoleni, że przyjaźń przetrwała ten mały przygoda.
En: They were glad that their friendship survived this small adventure.

Pl: Co więcej, zrozumieli, że muszą uczyć się wiele języków.
En: Furthermore, they understood that they needed to learn many languages.

Pl: Nigdy nie wiedzą, kiedy mogą się zgubić ponownie.
En: They never know when they may get lost again.

Pl: Ale teraz wiedzą, że razem mogą poradzić sobie z każdym problemem.
En: But now they know that together they can handle any problem.

Pl: A przygoda, którą przeżyli, była dla nich niezapomnianym doświadczeniem.
En: The adventure they had was an unforgettable experience for them.

Pl: To dodało im więcej odwagi na przyszłe przygody.
En: It gave them more courage for future adventures.

Pl: Od tamtej pory, za każdym razem, gdy gubią się na Festiwalu Pierogów, śmieją się z tego.
En: Since then, every time they get lost at the Pierogi Festival, they laugh about it.

Pl: Ale nigdy nie zapomną o tej pierwszej przygodzie w labiryncie uliczek Krakowa.
En: But they will never forget their first adventure in the maze of streets in Krakow.