Lost in Amsterdam: A Chaotic Adventure of Friendship

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: In het hart van Amsterdam liepen twee beste vrienden genaamd Jaap en Lotte.
En: In the heart of Amsterdam, two best friends named Jaap and Lotte were walking.

Nl: Ze waren lachend en pratend, genietend van hun avontuur in de stad.
En: They were laughing and talking, enjoying their adventure in the city.

Nl: Amsterdam, vol grachten en mooie oude huizen, was als een sprookje.
En: Amsterdam, full of canals and beautiful old houses, was like a fairytale.

Nl: Maar plotseling merkten ze iets vreemds.
En: But suddenly they noticed something strange.

Nl: Ze keken om zich heen, de huizen leken te draaien, de straten te kruisen.
En: They looked around, the houses seemed to be spinning, the streets crossing.

Nl: Ze waren verdwaald in de smalle en kronkelende straten van Amsterdam.
En: They were lost in the narrow and winding streets of Amsterdam.

Nl: “Zijn we verloren?”
En: “Are we lost?”

Nl: vroeg Lotte.
En: Lotte asked.

Nl: Jaap lachte en zei: “Nee, we zijn op avontuur!”.
En: Jaap laughed and said, “No, we are on an adventure!”

Nl: Ze lachten samen en liepen verder.
En: They laughed together and kept walking.

Nl: Maar ze wisten niet dat hun avontuur net begonnen was.
En: But they didn’t know that their adventure had just begun.

Nl: Plotseling liepen ze een smal paadje op.
En: Suddenly, they entered a narrow path.

Nl: Ze keken omlaag naar de grond en zagen, tot hun verbazing, twee witte lijnen.
En: They looked down at the ground and saw, to their astonishment, two white lines.

Nl: “Is dit een fietspad?”
En: “Is this a bike path?”

Nl: vroeg Jaap.
En: asked Jaap.

Nl: Maar voordat hij zijn vraag kon afmaken, hoorden ze een hoop toeters en bellen.
En: But before he could finish his question, they heard a lot of honking and ringing bells.

Nl: Het was een gek gezicht!
En: It was a crazy sight!

Nl: Fietsers kwamen vanuit alle richtingen, zigzaggend om Jaap en Lotte heen.
En: Cyclists were coming from all directions, zigzagging around Jaap and Lotte.

Nl: “Pas op!”
En: “Watch out!”

Nl: riepen ze.
En: they shouted.

Nl: “Dit is een fietspad!”
En: “This is a bike path!”

Nl: Een oudere man met een grote snor en een oranje tulband op zijn helm scheerde dicht langs Lotte.
En: An older man with a big mustache and an orange turban on his helmet narrowly passed Lotte.

Nl: “Dit is Amsterdam, geen plek om te lopen!”
En: “This is Amsterdam, not a place for walking!”

Nl: riep hij boos.
En: he yelled angrily.

Nl: Jaap en Lotte kleurden rood van schaamte.
En: Jaap and Lotte blushed with embarrassment.

Nl: Ze hadden dit prachtige fietspad totaal verward!
En: They had completely mistaken this beautiful bike path!

Nl: Overal om hen heen waren boze fietsers, sommige lachten, sommige waren boos, maar allemaal moesten ze zigzaggen om Jaap en Lotte heen.
En: Angry cyclists were all around them, some were laughing, some were mad, but all had to zigzag around Jaap and Lotte.

Nl: Het was een chaotisch tafereel, maar het was ook grappig.
En: It was a chaotic scene, but also funny.

Nl: Jaap en Lotte lachten ondanks de chaos.
En: Jaap and Lotte laughed despite the chaos.

Nl: Ze stapten opzij van het fietspad en keken toe hoe de boze fietsers hun weg vervolgden.
En: They stepped aside from the bike path and watched the angry cyclists continue on their way.

Nl: Het was een wilde, gekke dag in Amsterdam.
En: It was a wild, crazy day in Amsterdam.

Nl: Na hun avontuur op het fietspad, leerden Jaap en Lotte een belangrijke les.
En: After their adventure on the bike path, Jaap and Lotte learned an important lesson.

Nl: Altijd opletten, want Amsterdam is vol verrassingen.
En: Always pay attention, because Amsterdam is full of surprises.

Nl: Ze lachten erom en vervolgden hun tocht, nu iets wijzer en nog betere vrienden dan eerst.
En: They laughed about it and continued their journey, now a bit wiser and even better friends than before.

Nl: Vanaf die dag keken Jaap en Lotte altijd eerst naar de grond voor ze een straat overstaken.
En: From that day on, Jaap and Lotte always looked down at the ground before crossing a street.

Nl: Ze noemden het hun “Amsterdamse les”.
En: They called it their “Amsterdam lesson”.

Nl: En hoewel ze nog een paar keer verdwaalden, belandden ze nooit meer op een fietspad.
En: And though they got lost a few more times, they never ended up on a bike path again.

Nl: Zo eindigde het avontuur van Jaap en Lotte in het hart van Amsterdam, met een grote lach en een mooie herinnering.
En: That’s how the adventure of Jaap and Lotte in the heart of Amsterdam ended, with a big smile and a beautiful memory.

Nl: Ze herinnerden zich altijd de dag dat ze een fietspad voor een voetpad aanzagen en een heleboel boze, zigzaggende fietsers om hen heen kregen.
En: They always remembered the day they mistook a bike path for a sidewalk and got surrounded by a lot of angry, zigzagging cyclists.

Nl: Maar bovenal herinnerden ze zich hun vriendschap.
En: But above all, they remembered their friendship.

Nl: Dus zelfs in de drukste straten en op de gekste momenten, waren Jaap en Lotte nooit echt verloren.
En: So even in the busiest streets and the craziest moments, Jaap and Lotte were never truly lost.

Nl: Ze hadden elkaar.
En: They had each other.

Nl: En met een beetje humor, konden ze elke chaos aan.
En: And with a little bit of humor, they could handle any chaos.

Vocabulary Words:
hart : heart
Amsterdam : Amsterdam
beste vrienden : best friends
Jaap : Jaap
Lotte : Lotte
lopen : walking
lachend : laughing
pratend : talking
avontuur : adventure
stad : city
grachten : canals
mooie : beautiful
oude huizen : old houses
sprookje : fairytale
merkten : noticed
vreemds : strange
huizen : houses
draaien : spinning
straten : streets
kruisen : crossing
verdwaald : lost
smal : narrow
kronkelende : winding
vroeg : asked
lachte : laughed
samen : together
liepen : kept
begonnen : begin
liepen : entered
paadje : path
verbazing : astonishment
witte lijnen : white lines
fietspad : bike path
vraag : question
hoorden : heard