The Bicycle Journey: Laughter, Friendship, and Finding Balance

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: In het hart van Amsterdam, bij de lichte bocht van de Prinsengracht, daar gebeurde het.
En: In the heart of Amsterdam, near the gentle bend of the Prinsengracht, it happened.

Nl: Ruben, een lange dunne jongen van twaalf, was het hoofd van het verhaal.
En: Ruben, a tall thin boy of twelve, was the main character.

Nl: Hij had net een stoere fiets gekregen.
En: He had just received a cool bike.

Nl: Ruben was dolblij.
En: Ruben was overjoyed.

Nl: Zijn nieuwe fiets was rood met zwarte strepen.
En: His new bike was red with black stripes.

Nl: Lotte, een vriendin van Ruben, was er ook.
En: Lotte, a friend of Ruben’s, was there too.

Nl: Lotte was een spraakzaam en humoristisch meisje dat woonde op dezelfde flat als Ruben.
En: Lotte was a talkative and humorous girl who lived in the same apartment building as Ruben.

Nl: Ze had een kastanjebruine paardenstaart en droeg een blauwe jurk.
En: She had a chestnut brown ponytail and was wearing a blue dress.

Nl: Ze hield altijd van grappen maken.
En: She always loved making jokes.

Nl: Ruben wilde Lotte laten zien hoe goed hij kon fietsen.
En: Ruben wanted to show Lotte how well he could ride the bike.

Nl: “Kijk, zonder handen!”
En: “Look, no hands!”

Nl: riep hij terwijl hij zijn handen de lucht in gooide.
En: he shouted as he threw his hands up in the air.

Nl: Maar oeps!
En: But oops!

Nl: Ruben viel.
En: Ruben fell.

Nl: Lotte begon te giechelen.
En: Lotte started giggling.

Nl: Maar dat was geen giechel meer, Lotte lachte hardop.
En: But it wasn’t just a giggle anymore, Lotte burst out laughing.

Nl: Het was een lach van vreugde, niet van spot.
En: It was a laugh of joy, not of mockery.

Nl: Ruben stond op, haalde de schouders op en lachte ook.
En: Ruben got up, shrugged his shoulders, and laughed too.

Nl: Ze waren tenslotte zowel vrienden als buren.
En: After all, they were both friends and neighbors.

Nl: “Slaat de schrik je in de benen, Ruben?”
En: “Are you scared, Ruben?”

Nl: plaagde Lotte terwijl ze haar handen om haar middel klemde, haar lachen niet in staat tegen te houden.
En: teased Lotte as she held her hands around her waist, unable to stop laughing.

Nl: Ruben lachte mee, maar hij was ook een beetje verontrust.
En: Ruben laughed along, but he was also a bit worried.

Nl: Het vallen was pijnlijk en hij wilde Lotte niet teleurstellen.
En: Falling was painful and he didn’t want to disappoint Lotte.

Nl: Hij probeerde het opnieuw en opnieuw viel hij.
En: He tried again and again, but he kept falling.

Nl: Lotte bleef maar lachen.
En: Lotte just kept laughing.

Nl: Het was een dag vol gelach en plezier.
En: It was a day filled with laughter and fun.

Nl: Aan het eind van de dag, na vele valpartijen, begon Ruben eindelijk zijn evenwicht te vinden.
En: At the end of the day, after many falls, Ruben finally began to find his balance.

Nl: Zijn zelfverzekerdheid groeide toen hij een hele minuut lang rechtop bleef.
En: His confidence grew as he stayed upright for a whole minute.

Nl: “Zie je wel dat ik het kan!”
En: “See, I told you I could do it!”

Nl: riep Ruben, terwijl hij fier recht op zijn fiets bleef zitten.
En: exclaimed Ruben, proudly sitting upright on his bike.

Nl: “Nu kun je mij leren fietsen zonder handen,” zei Lotte, haar handen uitstrekkend naar Ruben.
En: “Now you can teach me how to ride without hands,” said Lotte, reaching out her hands to Ruben.

Nl: Terwijl de schemering over Amsterdam viel, leerde Ruben Lotte hoe ze zonder handen kon fietsen.
En: As dusk fell over Amsterdam, Ruben taught Lotte how to ride without hands.

Nl: Ze lachten nog steeds, maar het was een lachen van succes en vriendschap.
En: They were still laughing, but it was a laughter of success and friendship.

Nl: En zo eindigt ons verhaal, met Ruben glimlachend op zijn fiets, eindelijk zonder te vallen, en Lotte, haar ogen schitterend van plezier en bewondering.
En: And so, our story ends, with Ruben smiling on his bike, finally staying on without falling, and Lotte, her eyes shining with joy and admiration.

Nl: De zon ging onder en de vrienden gingen terug naar hun flat, klaar voor een nieuw avontuur de volgende dag.
En: The sun set and the friends returned to their apartment building, ready for a new adventure the next day.

Vocabulary Words:
Amsterdam : Amsterdam
Ruben : Ruben
fiets : bike
rood : red
zwarte : black
Lotte : Lotte
vriendin : friend
flat : apartment building
kastanjebruin : chestnut brown
paardenstaart : ponytail
blauwe jurk : blue dress
grappen : jokes
laten zien : show
handen : hands
viel : fell
giechelen : giggling
lachen : laughing
vreugde : joy
spot : mockery
buren : neighbors
schrik : scared
plagen : tease
niet in staat : unable
verontrust : worried
teleurstellen : disappoint
vallen : falling
evenwicht : balance
zelfverzekerdheid : confidence
rechtop : upright
zonder : without
succes : success
vriendschap : friendship
glimlachend : smiling
vallen : fall
plezier : joy