Lost in Bergen: A Memorable Fish Market Adventure

In this episode, we'll join Anders on a hilarious and enlightening journey through Bergen's fish market, where he discovers the true essence of adventure and resilience.

Nb: Anders, en ung mann, bodde i en liten by ved fjellet. En dag bestemte han seg for å dra til Bergen. Lykkelig og spent begynte han turen. Forsiktig gikk han ned fra fjellet og reiste gjennom skogen.
En: Anders, a young man, lived in a small town by the mountain. One day, he decided to go to Bergen. Happily and excitedly, he began the journey. Carefully, he descended from the mountain and traveled through the forest.

Nb: Plutselig, var han i Bergen. I det han så byen, med alle de fine husene og trange gatene, visste han at han ville gå seg vill. Men han var modig, og bestemte seg for å gå og se.
En: Suddenly, he was in Bergen. As he saw the city, with all the nice houses and narrow streets, he knew he would get lost. But he was brave and decided to explore.

Nb: Inne i byen var det mange folk og mange små gater. Han gikk rundt, uten å vite hvor han skulle. Plutselig så han et stort skilt: "Fiskemarked". Han lurte på hva det var, og gikk inn.
En: Inside the city, there were many people and many small streets. He walked around without knowing where to go. Suddenly, he saw a big sign: "Fish Market." He wondered what it was and went in.

Nb: Det var høyt og bråkete inne på fiskemarkedet. Overalt var det fisk; på gulvet, på bordene, i hendene på folk. Han gikk rundt, helt forvirret.
En: It was loud and noisy inside the fish market. There was fish everywhere; on the floor, on the tables, in people's hands. He walked around, completely confused.

Nb: Så, plutselig, glir han. Føttene hans traff et stykke fisk på gulvet. Han skled, klarte ikke å stoppe, og falt rett ned i en haug med tørket torsk. Alle rundt ham lo. Han satt der, dekket i torsk, og visste ikke hva han skulle gjøre.
En: Then, suddenly, he slipped. His feet hit a piece of fish on the floor. He slid, couldn't stop, and fell right into a pile of dried cod. Everyone around him laughed. He sat there, covered in fish, not knowing what to do.

Nb: Men så kom en gammel mann bort til ham. Han hjalp Anders opp, og viste ham hvordan han kunne holde balansen på det våte, glatte gulvet. Han viste ham også hvordan han kunne rengjøre seg etter fallet.
En: But then an old man approached him. He helped Anders up and showed him how to maintain balance on the wet, slippery floor. He also showed him how to clean himself after the fall.

Nb: Til slutt fikk Anders det til. Han kunne gå rundt på fiskemarkedet uten å falle. Han lærte også hvordan han kunne finne veien i de trange gatene i Bergen. Han dro hjem, glad for at han hadde vært i Bergen, og at han hadde lært noe nytt.
En: Finally, Anders figured it out. He could walk around the fish market without falling. He also learned how to navigate the narrow streets of Bergen. He went home, happy that he had been to Bergen and had learned something new.

Nb: Selv om han hadde gått seg vill, og falt i fisk, følte han seg ikke lei. Han følte seg isteden veldig glad. Han hadde møtt mange nye folk, sett mange nye ting, og lært mange nye ting. Og han visste at neste gang han dro til Bergen, ville han ikke gå seg vill. Og han ville ikke falle i fisk igjen.
En: Even though he had gotten lost and fallen in fish, he didn't feel upset. Instead, he felt very happy. He had met many new people, seen many new things, and learned many new things. And he knew that the next time he went to Bergen, he wouldn't get lost. And he wouldn't fall in fish again.