Lost in Translation: The Danish Language Adventure

Fluent Fiction – Danish
www.FluentFiction.org/Danish
Story Transcript:
Da: I København, i en lille café ved Søerne, sidder Sofie, Lars og Signe sammen.
En: In Copenhagen, in a small café by the lakes, Sofie, Lars, and Signe are sitting together.

Da: De er alle tre fra forskellige lande og mødtes på et dansk sprogkursus.
En: They are all from different countries and met in a Danish language course.

Da: På det skæve lille cafebord foran dem ligger en lyserød skål fyldt med rødgrød med fløde.
En: On the quirky little café table in front of them is a pink bowl filled with raspberry pudding with cream.

Da: Sofie, fra Tyskland, var først.
En: Sofie, from Germany, goes first.

Da: “Rødgød med fløe”, prøver hun og får de andre til at grine.
En: “Rødgrød med fløde,” she tries and makes the others laugh.

Da: Hun ruller med øjnene, men kan ikke lade være med at grine med.
En: She rolls her eyes but can’t help but laugh along.

Da: Så, er det Lars’ tur.
En: Next is Lars.

Da: Han er fra Sverige og tror, det vil være let for ham at sige.
En: He is from Sweden and thinks it will be easy for him to say.

Da: “Rødgrød med flöde,” siger han, og Signe ryster på hovedet og griner.
En: “Rødgrød med flöde,” he says, and Signe shakes her head and laughs.

Da: “Flöde?
En: “Flöde?

Da: Vi er ikke i Sverige, Lars,” griner hun.
En: We’re not in Sweden, Lars,” she laughs.

Da: Lars griner også, selvom han føler sig lidt flov.
En: Lars laughs too, although he feels a bit embarrassed.

Da: Signe, der er fra England, var sidst.
En: Signe, from England, goes last.

Da: Hun har tænkt meget over det.
En: She has thought a lot about it.

Da: Hun har øvet sig hele ugen.
En: She has practiced all week.

Da: “Rødgrød med flothe,” siger hun.
En: “Rødgrød med flothe,” she says.

Da: Sofie og Lars griner højt.
En: Sofie and Lars laugh loudly.

Da: Signe rødmer, men griner også.
En: Signe blushes but laughs too.

Da: De prøver igen, igen og igen.
En: They try again, and again, and again.

Da: Folk omkring dem griner med dem, og selv tjeneren på caféen har ikke kunnet holde sig for grin.
En: People around them laugh with them, and even the waiter at the café can’t help but laugh.

Da: Til sidst siger Sofie, “Lad os prøve en gang til sammen.
En: Finally, Sofie says, “Let’s try one more time together.”

Da: ” De nikker alle, og på tre tager de en dyb indånding og siger, “Rødgrød med fløde”.
En: They all nod, and on three, they take a deep breath and say, “Rødgrød med fløde.”

Da: Det er ikke perfekt, men det er det tætteste, de er kommet, og alle klapper rundt om dem.
En: It’s not perfect, but it’s the closest they’ve come, and everyone applauds around them.

Da: De griner, de jubler og de high-fiver hinanden.
En: They laugh, they cheer, and they high-five each other.

Da: Selvom de ikke kan sige “rødgrød med fløde” perfekt, ved de nu, de har to gode venner, de kan grine med.
En: Even though they can’t say “rødgrød med fløde” perfectly, they now know they have two great friends they can laugh with.

Da: Og det er mere værd for dem end at kunne udtale det danske sætning perfekt.
En: And that is more valuable to them than being able to pronounce the Danish phrase perfectly.

Da: De spiser deres rødgrød med fløde og griner hele vejen.
En: They eat their raspberry pudding with cream and laugh all the way through.

Da: Det er en god dag i København, en dag de vil huske længe – den dag de prøvede at sige “rødgrød med fløde”.
En: It’s a good day in Copenhagen, a day they will remember for a long time – the day they tried to say “rødgrød med fløde.”

Da: Og selvom de ikke sagde det perfekt, var det perfekt nok for dem.
En: And even though they didn’t say it perfectly, it was perfect enough for them.

Vocabulary Words:
café : café
Søerne : lakes
Sofie : Sofie
Lars : Lars
Signe : Signe
lande : countries
dansk : Danish
sprog : language
kursus : course
lyserød : pink
skål : bowl
rødgrød : raspberry
pudding : pudding
fløde : cream
Tyskland : Germany
Sverige : Sweden
England : England
griner : laughs
flov : embarrassed
prøver : tries
ruller med øjnene : roll eyes
øver sig : practice
uge : week
højt : loudly
klapper : applauds
jubler : cheer
venner : friends
grine : laugh
udtale : pronounce
god : good