Love and Tradition at Rila: A Magical Wedding in the Mountains

In this episode, we'll journey to the enchanting Rila Monastery to witness a wedding steeped in tradition and filled with love, where the past meets the present in a celebration beneath the stars.

Bg: На върха на вълшебната планина Рила се крие древният Рилски манастир.
En: At the peak of the magical Rila Mountain lies the ancient Rila Monastery.

Bg: Тук, между високите върхове и зелените гори, дишат предания и легенди.
En: Here, among the high peaks and green forests, legends and tales breathe.

Bg: Тук също така сърцата на хората пулсират в ритъма на традицията.
En: Here too, the hearts of the people beat in the rhythm of tradition.

Bg: Днес е свят ден.
En: Today is a holy day.

Bg: Иван и Елена ще се оженят.
En: Ivan and Elena are getting married.

Bg: Всички са се събрали пред манастира.
En: Everyone has gathered in front of the monastery.

Bg: Никола̀й, техният най-добър приятел, им помага.
En: Nikolay, their best friend, is helping them.

Bg: Мъжете носят народни носии.
En: The men are wearing folk costumes.

Bg: Жените са в красиви рокли.
En: The women are in beautiful dresses.

Bg: Музика и смях се чуват навсякъде.
En: Music and laughter are heard everywhere.

Bg: Иван държи ръката на Елена.
En: Ivan holds Elena's hand.

Bg: Тя се усмихва.
En: She smiles.

Bg: Лицето ѝ свети като слънцето.
En: Her face shines like the sun.

Bg: Сянките на дърветата ги покриват.
En: The shadows of the trees cover them.

Bg: Започва церемонията.
En: The ceremony begins.

Bg: Свещеникът произнася благословии.
En: The priest pronounces blessings.

Bg: Смелите камбани на манастира звънят.
En: The brave bells of the monastery ring.

Bg: После всички се събират за празника.
En: Afterwards, everyone gathers for the feast.

Bg: Масите са отрупани с храна.
En: The tables are laden with food.

Bg: Има хляб, месо, плодове и сладкиши.
En: There is bread, meat, fruits, and sweets.

Bg: Виното се лее на потоци.
En: Wine flows like a river.

Bg: Младоженците танцуват.
En: The newlyweds dance.

Bg: Техният танц е като приказка.
En: Their dance is like a fairy tale.

Bg: Всеки се радва и им ръкопляска.
En: Everyone rejoices and applauds them.

Bg: Николай усеща радост и тъга.
En: Nikolay feels joy and sadness.

Bg: Радост, защото приятелите му са щастливи.
En: Joy, because his friends are happy.

Bg: Тъга, защото иска и той един ден да открие любовта си.
En: Sadness, because he too wants to find his love one day.

Bg: Докато вечерта напредва, звездите осветяват небето.
En: As the evening progresses, the stars illuminate the sky.

Bg: Янтарни огньове горят в двора на манастира.
En: Amber fires burn in the monastery courtyard.

Bg: Смях и песни огласят нощта.
En: Laughter and songs fill the night.

Bg: Когато последният танц свършва, Иван и Елена се обгръщат в топлата прегръдка.
En: When the last dance ends, Ivan and Elena embrace warmly.

Bg: Обещават си вечна вярност.
En: They promise each other eternal fidelity.

Bg: Тяхната любов е като силна планина.
En: Their love is as strong as a mountain.

Bg: Николай поглежда към звездите.
En: Nikolay looks up at the stars.

Bg: Знае, че и неговото време ще дойде.
En: He knows that his time will come too.

Bg: Дотогава ще пази тези спомени близо до сърцето си.
En: Until then, he will keep these memories close to his heart.

Bg: Така завършва един вълшебен ден в Рилския манастир.
En: Thus ends a magical day at the Rila Monastery.

Bg: Радост и щастие изпълват въздуха.
En: Joy and happiness fill the air.

Bg: Традицията живее в новите сърца.
En: Tradition lives on in new hearts.

Bg: А любовта, любовта е всичко.
En: And love, love is everything.

Bg: Край.
En: The end.