Love Found in a Canal: A Selfie Story

In this episode, we'll take a dive into the unexpected journey of Sofie's selfie that turned into a beautiful love story, as we explore the canals of Amsterdam and the magic of fate.

Nl: Sofie was de hele dag al in Amsterdam en had besloten om wat foto's te maken om haar vakantie vast te leggen.
En: Sofie had been in Amsterdam all day and decided to take some photos to document her vacation.

Nl: Ze had al een paar mooie snapshots gemaakt, maar ze wilde meer.
En: She had already taken some nice snapshots, but she wanted more.

Nl: Dus besloot ze een selfie te maken terwijl ze door de stad fietste.
En: So she decided to take a selfie while cycling through the city.

Nl: Het ging goed, totdat ze afgeleid raakte door een mooie gracht en niet op de weg lette.
En: Things were going well until she got distracted by a pretty canal and didn't pay attention to the road.

Nl: Voordat ze het wist, fietste ze zo de gracht in.
En: Before she knew it, she was cycling straight into the canal.

Nl: Ze schreeuwde en probeerde zich vast te grijpen aan de kant, maar het water trok haar naar beneden.
En: She screamed and tried to grab onto the side, but the water pulled her down.

Nl: Gelukkig was er een knappe jongen genaamd Finn in de buurt die haar zag vallen en snel naar haar toe rende.
En: Fortunately, a handsome boy named Finn was nearby who saw her fall and quickly ran towards her.

Nl: Hij sprong in het water en slaagde erin om haar terug naar de kant te trekken.
En: He jumped into the water and managed to pull her back to shore.

Nl: Sofie was in shock en bibberde van de kou, maar ze was blij dat ze het overleefd had.
En: Sofie was in shock and shivering from the cold, but she was glad she had survived.

Nl: Finn bracht haar naar een nabijgelegen café, waar ze zich kon opwarmen en bijkomen van de schrik.
En: Finn took her to a nearby café, where she could warm up and recover from the shock.

Nl: Ze praatten de hele nacht door en Sofie realiseerde zich dat ze gevoelens had voor deze aardige, dappere jongen.
En: They talked all night and Sofie realized she had feelings for this nice, brave boy.

Nl: Uiteindelijk vroeg Finn haar uit en ze gingen op een romantische date door de grachten van Amsterdam.
En: Finally Finn asked her out and they went on a romantic date through the canals of Amsterdam.

Nl: Ze lachten om het voorval van die dag en genoten van elkaars gezelschap.
En: They laughed at the day's incident and enjoyed each other's company.

Nl: Sindsdien zijn ze samen op avontuur gegaan in andere delen van Europa.
En: Since then they have gone on adventures together in other parts of Europe.

Nl: Sofie herinnert zich die dag in Amsterdam, toen ze bijna verdronk in de gracht, als het moment waarop ze de liefde van haar leven ontmoette.
En: Sofie remembers that day in Amsterdam, when she almost drowned in the canal, as the moment she met the love of her life.

Nl: En ze lacht nog steeds om het idee dat het allemaal begon met een selfie.
En: And she still laughs at the idea that it all started with a selfie.