Midnight Fright at Dracula’s Castle

In this episode, we'll dive into the heart of Transylvania, where myths awaken, and two bold souls confront the legend of Dracula in the shadows of Bran Castle.

Ro: Într-o noapte cu lună plină, când stelele păreau să se joace de-a v-ați ascunselea printre norii întunecați, Ana și Mihai au decis să viziteze faimosul Castel Bran, locul legendar al contelui Dracula.
En: On a full moon night, when the stars seemed to play hide and seek among the dark clouds, Ana and Mihai decided to visit the famous Bran Castle, the legendary place of Count Dracula.

Ro: Cu inimile bătând de curiozitate și un strop de frică, cei doi prieteni au trecut pragul vechii cetăți de piatră.
En: With hearts beating with curiosity and a hint of fear, the two friends crossed the threshold of the ancient stone fortress.

Ro: Castelul, învăluit în mister, părea să prindă viață sub lumina argintie a lunii.
En: The castle, shrouded in mystery, seemed to come to life in the silver light of the moon.

Ro: Ana, o fată cu ochi mari și curajoasă, era fascinată de legende și povești cu vampiri.
En: Ana, a girl with big eyes and brave soul, was fascinated by legends and stories of vampires.

Ro: Mihai, vesel și neînfricat, era mai mult interesat să afle despre istoria castelului.
En: Mihai, cheerful and fearless, was more interested in learning about the history of the castle.

Ro: Pe măsură ce vizitau încăperile vechi, ei au ajuns în sala de bal, unde frumusețea oglinzilor și a candelabrelor îi lăsau fără cuvinte.
En: As they explored the old chambers, they reached the ballroom, where the beauty of the mirrors and chandeliers left them speechless.

Ro: Într-un colț întunecat al sălii, stătea un bărbat costumat în haine de epocă, cu părul negru ca abanosul și cu o mantie roșie care îi cădea pe spate.
En: In a dark corner of the room, stood a man dressed in period clothes, with hair as black as ebony and a red cape falling down his back.

Ro: La gât, purta o bijuterie strălucitoare care semăna cu un rubin.
En: Around his neck, he wore a sparkling jewel that resembled a ruby.

Ro: Fără să știe că bărbatul era doar un ghid turistic costumat pentru a adăuga o notă de autenticitate tururilor nocturne, Ana l-a auzit vorbind încet, cu o voce gravă și misterioasă, despre legendele vampirilor.
En: Unaware that the man was just a tour guide dressed to add authenticity to the night tours, Ana heard him speaking softly, with a deep and mysterious voice, about vampire legends.

Ro: Înfricoșată, ea a crezut că în fața ei se află un vampir adevărat, rămas ascuns ani de zile în misteriosul castel.
En: Frightened, she believed that a real vampire stood before her, hidden for years in the mysterious castle.

Ro: Cu inima bătând să-i sară din piept, Ana s-a întors brusc și a început să alerge pe coridoarele înguste ale castelului, strigând spre Mihai să o urmeze.
En: With her heart pounding, Ana turned abruptly and began to run through the narrow corridors of the castle, shouting for Mihai to follow her.

Ro: "Vampir!
En: "Vampire!

Ro: Vampir adevărat!
En: A real vampire!"

Ro: ", țipa ea în timp ce pașii ei răsunau pe piatra rece.
En: she screamed as her footsteps echoed on the cold stone.

Ro: Mihai, surprins de reacția ei, a fugit după Ana, neștiind exact de ce au început să alerge așa deodată.
En: Surprised by her reaction, Mihai ran after Ana, not knowing exactly why they had started running all of a sudden.

Ro: În timp ce o urmărea, el a început să râdă, realizând că era doar o greșeală amuzantă.
En: As he followed her, he began to laugh, realizing that it was just a funny mistake.

Ro: În cele din urmă, ghidul costumat a ajuns din urmă cuplul de prieteni și, cu un zâmbet larg pe față, le-a explicat că totul nu este decât o parte din experiența Castelului Bran și că el se numește Vlad, un om obișnuit cu dragoste pentru istorie.
En: Finally, the costumed guide caught up with the two friends and, with a broad smile on his face, explained that it was all part of the Bran Castle experience and that his name was Vlad, an ordinary man with a love for history.

Ro: Ana, încă palidă, dar ușurată că vampirul era doar un om în carne și oase, a râs de situația ei.
En: Ana, still pale but relieved that the vampire was just a flesh-and-blood man, laughed at her situation.

Ro: Ei s-au întors împreună cu Vlad în sala de bal, unde Ana a ascultat cu mult mai multă atenție poveștile fascinante.
En: They returned together with Vlad to the ballroom, where Ana listened much more attentively to the fascinating stories.

Ro: În cele din urmă, Ana și Mihai au plecat de la castel cu o amintire de neuitat, dar și cu o înțelegere că nu întotdeauna lucrurile sunt așa cum par la prima vedere.
En: In the end, Ana and Mihai left the castle with an unforgettable memory, as well as an understanding that things are not always as they seem at first glance.

Ro: Și așa, în noaptea aceea magică, sub privirea lunii pline care veghea asupra vechiului Castel Bran, Ana a învățat că, uneori, cele mai înspăimântătoare povești sunt doar umbre ale imaginației noastre.
En: And so, on that magical night, under the gaze of the full moon watching over the ancient Bran Castle, Ana learned that sometimes the most frightening stories are just shadows of our imagination.