Mistaken For A Guide: A Historical Meet-Cute

In this episode, we'll delve into a charming encounter amidst ancient castle walls where fate guides our steps to friendship and discovery.

Sk: Bolo krásne jarné ráno, keď Jana vstúpila do nádherného areálu Bratislavského hradu.
En: It was a beautiful spring morning when Jana entered the stunning grounds of Bratislava Castle.

Sk: Svojím zvedavým pohľadom obdivovala históriu, ktorá ju obklopovala.
En: With curious eyes, she admired the history that surrounded her.

Sk: Náhle si všimla mladého muža s veľkou knihou v ruke.
En: Suddenly, she noticed a young man holding a large book.

Sk: Bol to Peter, ktorého Jana omylom pokladala za sprievodcu.
En: It was Peter, whom Jana mistakenly took for a guide.

Sk: Pristúpila k nemu, plná otázok o histórii hradu.
En: She approached him, full of questions about the history of the castle.

Sk: "Prepáčte, mohli by ste mi povedať, ako starý je tento hrad?
En: "Excuse me, could you tell me how old this castle is?"

Sk: " opýtala sa Jana s úsmevom.
En: Jana asked with a smile.

Sk: Peter, ktorý sa v skutočnosti len chcel dozvedieť viac o hradnej knižnici, sa prekvapene pozrel.
En: Peter, who actually just wanted to learn more about the castle library, looked at her in surprise.

Sk: "Ja.
En: "I...I'm not a guide, but I think the castle is over 500 years old," he answered uncertainly.

Sk: ja nie som sprievodca, ale myslím, že hrad má viac ako 500 rokov," odpovedal neisto.
En: Jana felt embarrassed, but Peter chuckled and said, "It's okay.

Sk: Jana sa zastydela, no Peter sa zasmial a povedal: "Nevadí, je pekné stretávať sa s niekým, kto má záujem o históriu, ako ja.
En: It's nice to meet someone interested in history like I am."

Sk: "Spolu sa prechádzali po vonkajšom nádvorí a rozprávali sa o rôznych udalostiach, ktoré sa na hrade odohrali.
En: They strolled through the outer courtyard together and talked about various events that had taken place in the castle.

Sk: Jana bola nadšená, že našla nového priateľa, ktorý zdieľal jej vášeň pre minulosť.
En: Jana was thrilled to have found a new friend who shared her passion for the past.

Sk: Vtom sa k nim pridala Eva, skutočná sprievodkyňa, ktorá postrehla ich zaujatie.
En: Suddenly, Eva, the actual guide, joined them, noticing their interest.

Sk: "Vidím, že ste narazili na nášho milovníka kníh," pousmiala sa a ukázala na Petra.
En: "I see you've encountered our book lover," she smiled, gesturing towards Peter.

Sk: "Ponúkam oficiálnu prehliadku, pridáte sa?
En: "I offer an official tour, would you like to join?"

Sk: "Jana s Petrom sa rýchlo zhodli a prehliadku absolvovali všetci spolu.
En: Jana and Peter quickly agreed, and they all took the tour together.

Sk: Eva pútavo rozprávala o hradných komnatách a tajomstvách, ktoré skrývali za svojimi hrubými múrmi.
En: Eva engagingly talked about the castle chambers and the secrets hidden behind its thick walls.

Sk: Keď sa prehliadka skončila, Jana poďakovala Eve i Petrovi za nečakaný, ale úžasný deň.
En: When the tour ended, Jana thanked Eva and Peter for an unexpected but amazing day.

Sk: "Kto by si bol pomyslel, že omyl môže viesť k takému príjemnému dni," zamyslela sa nahlas.
En: "Who would have thought that a mistake could lead to such a pleasant day," she pondered aloud.

Sk: Peter sa zasmial a podal Jane ruku.
En: Peter laughed and shook Jana's hand.

Sk: "Možno to nebol omyl, ale osud," povedal s úsmevom.
En: "Maybe it wasn't a mistake, but fate," he said with a smile.

Sk: Jana sa rozžiarila a spolu s novými priateľmi vykročila smerom do centra Bratislavy, pripravená na ďalšie dobrodružstvá.
En: Jana's face lit up, and together with her new friends, she set off towards the center of Bratislava, ready for more adventures.